ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

PRB: ข้อผิดพลาด "ไม่จัดรูปแบบของฐานข้อมูล" เมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Access 2000 หรือ 2002

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238401
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ถ้าคุณพยายามที่จะเข้าถึงฐานข้อมูล Access 2000 หรือ Access 2002 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งภายในโปรแกรม Visual Basic ของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) (หรือควบคุมข้อมูล ADO), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดรันไทม์-2147467259 XXX รูปแบบฐานข้อมูลที่ไม่รู้จัก
ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลการเข้าถึงวัตถุ (DAO) (หรือตัวควบคุมข้อมูลทั่วไปของ DAO), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ 3343 XXX รูปแบบฐานข้อมูลที่ไม่รู้จัก
สาเหตุ
Access 2000 และ Access 2002 ใช้โปรแกรม Jet 4.0 ซึ่งสร้างแฟ้มฐานข้อมูลรูปแบบของ Jet 4.0 คอมโพเนนต์ jet 3.5 ไม่รู้จักรูปแบบ
  • ถ้าคุณกำลังใช้ ADO คุณได้รับข้อผิดพลาด-2147467259 เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อของคุณ Access 2000 หรือ 2002 ฐานข้อมูลผ่านทางผู้ให้บริการ Microsoft.Jet.OLEDB.3.51
  • ถ้าคุณกำลังใช้ DAO คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3343 เมื่อคุณใช้ไลบรารี Microsoft DAO 3.51 วัตถุ
  • ตัวควบคุมข้อมูลทั่วไปของ DAO ไม่ได้มีการทำงานกับ Access 2000 หรือ 2002 ฐาน และสร้างข้อผิดพลาด 3343 เสมอเว้นแต่ว่าจะใช้ตามคำแนะนำในส่วน "การแก้ไข" ของบทความนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่อง จากตัวควบคุมนี้จะขึ้นอยู่กับ Jet 3.51 และรู้จัก Jet 3.51 เท่านั้น (หรือก่อน) รูปแบบของฐานข้อมูล
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ติดตั้ง Visual Studio Service Pack 4 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า (ถ้าคุณกำลังใช้การควบคุมข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงของเชื่อมต่อคุณสมบัติการAccess 2000.)
  • สำหรับ ADO (หรือควบคุมข้อมูล ADO), ใช้ผู้ให้บริการ Microsoft.Jet.OLEDB.4.0
  • สำหรับ DAO เพิ่มการอ้างอิงไปยังไลบรารี Microsoft DAO 3.6 วัตถุ
  • ถ้าคุณใช้ตัวควบคุมข้อมูลทั่วไป คุณต้องเปิดชุดระเบียน DAO 3.6 แล้ว กำหนดเป็น แหล่งที่มาของตัวควบคุมข้อมูลดังนี้:
    Option ExplicitPrivate daoDB36 As DatabasePrivate rs As DAO.RecordsetDim sPath As StringPrivate Sub Form_Load()sPath = _"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"Set daoDB36 = DBEngine(0).OpenDatabase(sPath)Set rs = daoDB36.OpenRecordset("Customers")Set Data1.Recordset = rsEnd Sub					
  • ปัญหานี้มีการระบุ โดย Visual Basic Service Pack 4 (ค่าที่ใหม่Access 2000) ถูกเพิ่มสำหรับการเชื่อมต่อคุณสมบัติที่จะอนุญาตให้ตัวควบคุมข้อมูล DAO เพื่อเปิดฐานข้อมูล Access 2000
สถานะ
ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Visual Studio 6.0 Service Pack Service Pack 4สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Studio เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
194022รายละเอียด: Visual Studio 6.0 สแพ็ค ใด ตำแหน่ง ทำไม

194295HOWTO: บอกว่า มีการติดตั้ง Visual Studio เซอร์วิสแพ็ค
เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Visual Studio แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบน Jet 4.0 โปรดดูเอกสารประกอบของ Access 2000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบน ADO และ DAO โปรดดูเอกสารประกอบของ Visual Basic

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แบบสอบถามในรูป "ที่ไม่รู้จักฐานข้อมูลแบบ" ในรารี MSDN ที่มากับ Visual Basic
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด-2147467259 3343

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ