ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ฮาร์ดิสก์ที่จัดรูปแบบของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Windows Home Server และขั้นสูง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2385637
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
เมื่อต้องการปรับปรุงการเปิดใช้งานการดำเนินการต่อไปของผลกำไรจากกำลังการผลิตในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ผู้ผลิตกำลังจะย้ายไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า "ภาคดิสก์รูปแบบขั้นสูง" เทคโนโลยีนี้จำเป็นต้องใช้บนฮาร์ดดิสก์เพื่อจัดรูปแบบ และจัดตำแหน่งชิดในภาค 4 K แทนของภาคไบต์ 512 แบบดั้งเดิมที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ โดยซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ บทความนี้แสดงรายละเอียดเข้ากันได้ของเหล่านี้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ด้วย Windows Home Server
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ สองที่สามารถส่งผลต่อการติดตั้งของ Windows Home Server ผู้ผลิตบางรายให้เครื่องมือการจัดตำแหน่งสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน อย่างไรก็ ตามเครื่องมือเหล่านี้มักจะไม่เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่มีอยู่ Windows Home Server ดังนั้นเราไม่สามารถให้การสนับสนุน คุณอาจปรึกษาผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์หาการแก้ไขปัญหาของพวกเขาแนะนำในการปรับดิสก์รูปแบบขั้นสูงที่ มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

รุ่นถัดไปของ Windows Home Server จะสนับสนุนดิสก์รูปแบบขั้นสูง 512 เลียนแบบโหมดจากส่วนใหญ่ผู้ผลิตและสนับสนุนดิสก์มีขนาดใหญ่กว่า 2 terabytes เป็นการจัดเก็บข้อมูลดิสก์ อย่างไรก็ตาม BIOS อินเทอร์เฟซการเฟิร์มแวร์ Extensible จำเป็นสำหรับการดิสก์ระบบกำลังการผลิตที่มิฉะนั้นเมื่อย 2 terabytes จะไม่สามารถใช้

สถานการณ์สมมติที่ a:ดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์
คุณได้ติดตั้ง หรือแทนบนดิสก์ของคุณในเซิร์ฟเวอร์ของคุณหน้าแรกเป็นระบบดิสก์หรือเก็บข้อมูลพู ด้วยดิสก์เซกเตอร์การจัดรูปแบบขั้นสูง

คุณอาจประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานด้อยและข้อมูลความน่าเชื่อถือเมื่อใช้ดิสก์รูปแบบขั้นสูงใน v1 บ้านเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับการ Server Backup, Storage พู หรือ ดิสก์ระบบได้เนื่องจากไม่รับประกันว่า การดำเนินงาน IO จะสอดคล้องกับการขนาดเซกเตอร์ของท้องถิ่นที่อยู่บนดิสก์ นอกจากนี้ ดิสก์อาจได้รับการฟอร์แมตในลักษณะที่ไม่เข้ากันกับ Windows Home Server

V1 เซิร์ฟเวอร์ภายในบ้านของ Windows:ห้ามใช้ดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูงใน v1 Windows Home Server ของคุณ

Windows Home Server 'Vail':
Codename เซิร์ฟเวอร์ Upcoming Windows บ้าน 'Vail' จะสนับสนุนขั้นสูงการจัดรูปแบบดิสก์เป็นดิสก์เซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Home Server codename 'Vail คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความ thwe ใน Microsoft Knowledge base:
2510009ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนของ Microsoft สำหรับเซกเตอร์ขนาดใหญ่ไดรฟ์ใน Windows

สถานการณ์สมมติที่ b:คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
แทน หรือคืนค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์กับไดรฟ์รูปแบบขั้นสูง

ถ้าคุณแทน หรือคืนค่าฮาร์ดดิสก์บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์กับอยู่ในไดรฟ์ดิสก์รูปแบบขั้นสูง คุณควรไม่เห็นปัญหาใด ๆ กับฟังก์ชันการทำงาน Windows Home Server เช่นคุณลักษณะการสำรองและคืนค่า

คำแนะนำ:ฟังก์ชันการทำงานของ Windows Home Server จะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ดิสก์รูปแบบขั้นสูงสำหรับ Windows Home Server v1 และ codename ของรุ่นที่มาถึง "Vail"

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไคลเอนต์ Windows 7 โปรดดูKB982018สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไดรฟ์ดิสก์รูปแบบขั้นสูง

สิ่งสำคัญโปรดสังเกตว่า บางผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์จะนำออกใช้ไดรฟ์รูปแบบขั้นสูงในแบบจำลองฐานเดียวกันเป็นไดรฟ์เซกเตอร์ไบต์ 512 ดั้งเดิมคือ เนื่องจากการนี้ ไม่สำคัญว่า คุณแน่ใจว่า ไดรฟ์ที่คุณกำลังจัดซื้อไม่อยู่ในรูปแบบขั้นสูงไดรฟ์ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Home Server v1 ก่อนที่คุณซื้อดิสก์ไดรฟ์ ตรวจทานข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าไดรฟ์เข้ากันได้กับ Windows Home Server คุณควรตระหนักว่า ไดรฟ์รูปแบบขั้นสูงจะไม่ชัดเจนเสมอถูกระบุบนบรรจุภัณฑ์ค้าปลีก

"Windows Home Server" "WHS" "4 K" "การจัดรูปแบบขั้นสูง" "PP3" "UR1"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ