เล่นเสียงหรือวิดีโอไม่เริ่มทำงานในการประชุมแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือ multiparty ใน Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2386553
ปัญหา
เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานเสียง หรือวิดีโอในเพียร์เพียร์ทูเพียร์ (P2P) หรือประชุม multiparty ใน Skype สำหรับธุรกิจ Online(formerly Lync Online) คุณพบอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อล้มเหลว
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  • กรน์ของคุณถูกกำหนดค่า หรือไม่ใช้งาน
  • อุปกรณ์เสียงของคุณถูกกำหนดค่า หรือไม่ใช้งาน
  • ไม่สามารถเริ่มต้นเสียง/วิดีโอเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย
  • ปัญหาด้านเครือข่ายจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเสียง/วิดีโอ
 • ตัวเลือกวิดีโอ และเสียงบางอย่างจะไม่พร้อมใช้งาน
โซลูชัน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าเชื่อมต่อเสียง และวิดีโอ แต่คุณพบคุณภาพที่ไม่ดี ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2386655 คุณพบเสียงที่ไม่ดีหรือคุณภาพของวิดีโอใน Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์
 2. ตรวจสอบ Skype สำหรับศูนย์ดูแลธุรกิจเพื่อดูว่า ความสามารถด้านเสียง/วิดีโอจะถูกปิดใช้งาน สำหรับโดเมนทั้งหมด หรือ สำหรับผู้ใช้หรือผู้ใช้ที่กำลังประสบปัญหา
 3. ลองใช้อุปกรณ์เสียง/วิดีโอแตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และลองใช้อุปกรณ์เสียง/วิดีโอเดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าปัญหาสามารถ narrowed ลงไปยังอุปกรณ์เสียง/วิดีโอเฉพาะ ตรวจสอบว่า การ อุปกรณ์ต่อพ่วง USB จะได้รับการรับรองสำหรับใช้กับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์
 4. เรียกใช้ การปรับปรุง Windows/Microsoft และติดตั้งการปรับปรุงใด ๆ (ไม่จำเป็น หรือจำเป็นต้องใช้) สำหรับอุปกรณ์เสียง/วิดีโอของคุณ
 5. เปิดตัว 'แผงควบคุม' และนำค่า ตัวจัดการอุปกรณ์. ค้นหาภายใต้ ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม สำหรับอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีข้อขัดแย้ง
 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับประสบการณ์ดีที่สุด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ตรวจสอบว่า คุณกำลังเชื่อมต่อ ด้วยการเชื่อมต่อแบบมีสายโดยตรง ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) โดยการเชื่อมต่อ Wi Fi หรือ โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโฮมออฟฟิศโดยตรง
  2. ตรวจสอบว่า ผู้ใช้หนึ่ง หรือทั้งสองถูกใช้งานข้ามเขตจากจุดการเข้าถึงแบบไร้สายหนึ่งกับจุดการเข้าถึงแบบไร้สายอื่น ในสถานการณ์นี้ สถานการณ์สมมติสถานะการออนไลน์ล่าช้าอาจเกิดขึ้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้อาจปรากฏออนไลน์ แต่อาจเป็นจริงระหว่างสองจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย
  3. มีความพยายามที่จะทบทวนเกิดปัญหาเมื่อผู้ใช้ทั้งสอง บนการเชื่อมต่อแบบมีสาย บนการเชื่อมต่อ VPN หรือการเชื่อมต่อ Wi Fi
 7. ตั้งค่าแค็ตตาล็อก Windows Sockets (Winsock) ใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  หมายเหตุ คุณจะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อทำขั้นตอน
  1. บนหน้าจอStartพิมพ์CMD..
  2. ในผลลัพธ์การค้นหา คลิกขวาที่พรอมต์คำสั่งแล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
  3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และ thenpressEnter:
   netsh winsock reset 
  4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 8. ทบทวนเกิดปัญหา โดยใช้ผู้ติดต่อหนึ่งหรือหลายที่ติดต่อ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ถ้าปัญหาได้รับการจำลองกับผู้ติดต่อเพียงหนึ่ง กำหนดว่า ใครสามารถทบทวนเกิดปัญหากับผู้ติดต่อเดียวกัน
  2. หากปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ติดต่อหลายราย ตรวจหา commonalities ระหว่างกลุ่มของผู้ติดต่อ
 9. สิ่งสำคัญขั้นตอนนี้ไม่ใช้กับแผนการสมัครใช้งาน Office 365 ที่เฉพาะเจาะจง อย่าใช้ขั้นตอนนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้หากคุณมีแผนการเฉพาะ Office 365

  ตรวจสอบว่า เครือข่ายมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2409256 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ หรือคุณลักษณะบางอย่างไม่ทำ งาน เนื่องจากไฟร์วอลล์ในสถานบล็อกการเชื่อมต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ความสามารถด้านเสียง และวิดีโอถูกจำกัด สำหรับโดเมนทั้งหมด หรือ สำหรับผู้ใช้แต่ละครั้ง
 • อุปกรณ์เสียง/วิดีโอของผู้ใช้ไม่สามารถใช้งาน หรือถูกกำหนดค่าอย่างไม่ถูกต้อง
 • พอร์ต 443, 50000-59999 ถูกบล็อค การรับส่งข้อมูลไป ยัง meet.lync.com หรือ จาก meet.lync.com ถูกบล็อค หรือทั้งสองเงื่อนไขเป็นจริง
 • แบนด์วิดท์ของเครือข่ายถูกจำกัด หรือลดลง
 • โปรแกรมควบคุมเสียง โปรแกรมควบคุมวิดีโอ หรือโปรแกรมควบคุมกรน์จะล้าสมัย

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2386553 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/25/2016 19:06:00 - ฉบับแก้ไข: 23.0

Skype for Business Online

 • o365 o365a o365e o365m o365022013 o365p kbmt KB2386553 KbMtth
คำติชม