การสร้างเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการเทอร์มินัล Windows 2000 ที่เหมาะสม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:239107
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เมื่อต้องการเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะสำหรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัล Microsoft Windows 2000 ต่าง ๆ ในโดเมนหรือไซต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะ คุณสามารถทำเช่นนี้เพื่อระบุว่า เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลทั้งหมดที่ทำงานกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชี หรือ ถ้าเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลและเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานอยู่ในโดเมนต่าง ๆ ได้ Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ค่ารีจิสทรี DefaultLicenseServer เพื่อลดปัญหากับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลกระบวนการค้นหาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะ ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
เพิ่มค่าต่อไปนี้:
ชื่อ::DefaultLicenseServer
ชนิดข้อมูล:: reg_sz
ค่าข้อมูล:Servername
ชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนServername. ถ้าเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานอยู่บนเครือข่ายย่อยแบบระยะไกล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการเทอร์มินัลที่สามารถแก้ไขชื่อ NetBIOS
ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะให้เลือกเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในไซต์ และบริการเทอร์มินัลที่มีการเลือกเซิร์ฟเวอร์จากโดเมนต่าง ๆ อยู่ในไซต์เดียวกัน การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์เดียว แทนที่จะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเฉพาะที่จากแต่ละโดเมน ปัจจุบันนี้ เซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลจะทำงานกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในโดเมนของตัวเอง ซึ่งอาจบังคับให้เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ต้องใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) เพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน แม้จะมีเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานจากโดเมนอื่นอยู่ในไซต์เดียวกันก็ตาม วิธีการที่อธิบายข้างต้น crossing โดเมนสำหรับสิทธิ์การใช้งานการติดตาม และบัญชีที่เปิดใช้งาน

หมายเหตุ:การระบุค่ารีจิสทรี DefaultLicenseServer เพิ่มหนึ่งขั้นตอนเพิ่มเติมในการประมวลผลการค้นพบโดยทั่วไป แม้ว่าค่ารีจิสทรี DefaultLicenseServer ชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง กระบวนการค้นพบโดยทั่วไปยังคงเกิดขึ้น หากคุณไม่สำเร็จ ข้อผิดพลาดถูกบันทึก

Microsoft Windows Server 2003 ใช้ค่ารีจิสทรีที่แตกต่างกันไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ในการระบุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
279561วิธีการแทนที่กระบวนการค้นหาเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานในบริการเทอร์มินัล Windows Server 2003
1010 1004

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 239107 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:29:54 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB239107 KbMtth
คำติชม