ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถบันทึกสิ่งที่แนบ HTML ของกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันเมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่า "BypassOwaHTMLAttachmentFiltering" เป็น "True" ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2394731
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีกล่องจดหมายผู้ใช้และกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2007
 • กล่องจดหมายของผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบเต็มรูปแบบไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณตั้งค่านี้BypassOwaHTMLAttachmentFilteringการตั้งค่าTrueในแฟ้ม Web.Config

  หมายเหตุ:แฟ้ม Web.Config อยู่ภายใต้เส้นทางต่อไปนี้:

  <drive></drive>\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\Owa
 • คุณส่งข้อความอีเมล์ที่มีสิ่งที่แนบ HTML ไปยังกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณล็อกอินไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ โดยใช้ Outlook Web Access (OWA)
 • คุณเลือก "จดหมายการอื่นเปิด" แล้วจึง เปิดกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
 • คุณเปิดข้อความอีเมล และพยายามบันทึกสิ่งที่แนบมากับ HTML
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถบันทึกสิ่งที่แนบ HTML นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด: IE ไม่สามารถดาวน์โหลด attachment.ashx จาก localhost ไม่สามารถเขียนแฟ้มไปยังแคช

หมายเหตุ:ถ้าคุณตั้งค่านี้BypassOwaHTMLAttachmentFilteringการตั้งค่าเท็จในแฟ้ม Web.Config ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
กระบวนการBypassOwaHTMLAttachmentFilteringการตั้งค่าถูกนำมาใช้ตั้งแต่ Update Rollup 8 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
958881เนื้อหาทั้งหมดของ HTML ในแฟ้มที่แนบมากับข้อความถูกรัน โดยตัวกรองข้อมูล HTML เมื่อคุณเปิด หรือบันทึกสิ่งที่แนบ โดยใช้ Outlook Web Access (OWA)

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ