วิธีการกำหนดค่า Jet 4.0 เพื่อป้องกันไม่ให้เรียกใช้ใน Access 2000 และ Access 2002 ฟังก์ชันที่ไม่ปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:239482
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

moderate: ต้องแมโครพื้นฐาน รหัส และทักษะในการทำงานร่วมกัน
สำหรับรุ่น Microsoft Office Access 2003 ของบทความนี้ ดู294698.

สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
สรุป
โปรแกรมฐานข้อมูลของ Microsoft Jet 4.0 การอนุญาตให้คุณเรียกไม่ปลอดภัย Microsoft Visual Basic สำหรับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ผ่าน Microsoft Jet นิพจน์ Service มีใช้บริการของนิพจน์ Jet ประเมินนิพจน์ ในแบบฟอร์ม ในรายงาน และ ในการสอบถาม

ตัวอย่างเช่น คำสั่ง SQL ต่อไปนี้อาจทำให้แฟ้มทั้งหมดจะถูกลบออกจากโฟลเดอร์ปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
SELECT Shell("Cmd /c del *.*") As c1 From Customers
หมายเหตุ:คำสั่งเชลล์ในตัวอย่างนี้เป็นการทำงานใน Microsoft Windows NT คุณต้องแก้ไขคำสั่งต่อไปนี้สำหรับคำสั่งทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 95 หรือ Microsoft Windows 98:
SELECT Shell("Command.com /c del *.*") As c1 From Customers
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นเมื่อนิพจน์ประกอบด้วย Visual Basic สำหรับคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถทำให้เสียหายกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้แบบสอบถาม เช่นเป็นเชลล์คำสั่ง เพื่อลบแฟ้ม หรือ การจัดรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์

ในกรณีนี้

บทนำ
ประเมินนิพจน์ที่มีลักษณะการทำงานที่ชในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ที่ประกอบด้วยคำสั่งเชลล์ คำสั่งเชลล์แยกวิเคราะห์ และทำงานบนคอมพิวเตอร์

คุณสามารถใช้โหมด Sandbox เพื่อบล็อคการดำเนินการเช่น อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นของโหมด Jet 4.0 Sandbox จะไม่เปิดใช้งานโหมด Sandbox สำหรับแบบสอบถามที่รันใน Microsoft Access โหมด sandbox ถูกเปิดใช้งานสำหรับโปรแกรมอื่นเข้าถึงไม่ประยุกต์ทั้งหมด เช่นเปิดฐานข้อมูลการเชื่อมต่อ (ODBC)

กลับสู่ด้านบน

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานหรือวิธีการปิดใช้งานโหมด Sandbox

คำเตือนหากคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมด Sandbox สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้เข้าถึง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องติดตั้ง Microsoft Jet 4.0 Service Pack 3 (SP3) หรือในภายหลัง หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ในครั้งถัดไปที่คุณเรียกใช้ Jet คีย์รีจิสทรีใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปยังรีจิสทรี คีย์รีจิสทรีนี้ใหม่ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เป็นไปได้ชนิดนี้ ต่อไปนี้คือ คีย์รีจิสทรีที่เพิ่มที่ใช้งาน:

\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\engines\SandboxMode


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับรุ่นล่าสุด Jet 4.0 Service Pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
เพื่อทำให้ระบบของคุณมีโอกาสมากที่การโจมตีที่ประสงค์ร้าย และในเวลาเดียวกันให้เป็นไปได้สำหรับโปรแกรมประยุกต์รุ่นเก่าเพื่อให้การทำงาน การดำเนินงานของโหมด Sandbox ในการเปลี่ยนแปลง Jet 4.0 Service Pack 8 ดังนั้น Sandbox นั้นโหมดทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าคีย์ที่เป็นค่าต่อไปนี้ 0 (ศูนย์) กำลัง permissive มากที่สุดและ 3 ที่กำลัง permissive อย่างน้อย:

การตั้งค่าคำอธิบาย:
0โหมด sandbox ถูกปิดการใช้งานทั้งหมดเวลา
1ใช้โหมด sandbox สำหรับโปรแกรมประยุกต์ Access แต่โปรแกรมไม่สำหรับไม่ - การเข้าถึงประยุกต์
2ใช้โหมด sandbox สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้เข้าถึง แต่ไม่ใช่ สำหรับโปรแกรม ประยุกต์ Access นี่เป็นค่าเริ่มต้น
3โหมด sandbox จะใช้เวลาทั้งหมด

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโหมด Sandbox และจากนั้น คุณพยายามใช้ Visual Basic ไม่ปลอดภัยสำหรับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ในแบบสอบถาม Jet 4.0 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

undefined ฟังก์ชัน 'functionname' ในนิพจน์
กลับสู่ด้านบน

ใช้การดำเนินงานของโหมด Sandbox

วิธีการที่คุณสามารถใช้โหมด Sandbox ถูกขยายใน Jet 4.0 Service Pack 8 จะยิ่งเข้ากันได้กับฐานข้อมูลการเข้าถึง implementations ก่อนหน้าของโหมด Sandbox ถูกจำกัดสำหรับโปรแกรมประยุกต์การเข้าถึงส่วนใหญ่เกินไป เริ่มต้น ด้วย Jet 4.0 Service Pack 8 โหมด Sandbox พิเศษยังคงบล็อก Visual Basic ไม่ปลอดภัยสำหรับฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ แต่ Jet 4.0 Service Pack 8 อนุญาตให้ใช้งานการดำเนินการฟังก์ชันที่กำหนดโดยผู้ใช้ในขณะนี้

กลับสู่ด้านบน

ใช้การดำเนินงานโหมด Sandbox Jet 4.0 Service Pack 3 และในภายหลัง

You can use the following list of functions in Jet queries when Sandbox mode is enabled. Any functions that do not appear in the list are not available in Sandbox mode.
ABSarrayASCASCBASCWATN
CBOOLCBYTECCURCDATECDBLchoose
CHRCHR$CHRBCHRB$CHRWCHRW$
CINTCLNGCOSCSNGCSTRCVAR
CvDateCVErrวันที่DATE$DATEADDdateDiff
datePartDATESERIALDATEVALUEdayDDBเฉพาะ
error$EXPfixformatformat$fv
hexhex$HOURIIFIMEStatusinStr
INTIPMTIRRisDateisEmptyISERROR
isNullisNumericisObjectlCaselCase$LEFT
LEFT$LEFTBLEFTB$LENLENBLOG
lTrimlTrim$MIDMID$MIDBMIDB$
MINUTEMIRRMONTHในขณะนี้NPERNPV
octoct$partitionPMTPPMTPV
QBColorRATERGBRIGHTRIGHT$RIGHTB
RIGHTB$rndroundrTrimrTrim$SECOND
sgnSINSLNspacespace$sqr
strstr$strCompstrConvstringstring$
switchSYDTANเวลาTIME$timer
timeSerialTIMEVALUETRIMTRIM$typeNameuCase
uCase$valvarTypeWEEKDAYYEAR

back to the top

Understand Visual Basic for Applications functions that cause errors when called from a Jet query or an Access property when using Jet 4.0 Service Pack 8

The following Visual Basic for Applications functions will cause an error when the functions are called from an expression in a Jet query or from an Access property:
AppActivateBeepCalendarCallByNameChDir
ChDriveCommandCommand$CreateObjectCurDir
CurDir$DeleteSettingDoEventsEnvironEnviron$
EOFErrFileAttrFileCopyFileDateTime
FileLenFreeFileGetAllSettingsGetAttrGetObject
GetSettingป้อนข้อมูล$ ขาเข้าInputBInputB $
ทำลายการโหลดLoclofสุ่ม
resetSaveSettingค้นหาSendKeysSetAttr
เชลล์Spcแท็บunloadUserForms
ความกว้าง:

กลับสู่ด้านบน
acc2000 acc2002

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 239482 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:31:57 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbconfig kbinfo kbfix kbmt KB239482 KbMtth
คำติชม