ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">;did=1&t=">ner">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

เปลี่ยนการตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลในโปรไฟล์ "เสียบ" หลังจากที่คุณเริ่มต้นที่ใช้ Windows 7 คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่กำลังเรียกใช้พลังงานแบตเตอรี

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2397190
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows 7 คุณได้
  • คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าความสว่างสำหรับการแสดงผลในแผนการใช้พลังงานที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถกำหนดระดับความสว่างที่แตกต่างกันสำหรับ "ตรงแบตเตอรี" และ "เสียบ" ส่วนกำหนดค่าในแผนการใช้พลังงาน
  • คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้พลังงานแบตเตอรี
  • คุณดูการตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล
ในสถานการณ์สมมตินี้ การตั้งค่าความสว่างสำหรับโพรไฟล์ "เสียบ" โดยไม่คาดคิดเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าความสว่างของโพรไฟล์ "ใช้แบตเตอรี" อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นหากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในขณะที่กำลังเรียกใช้บนไฟฟ้ากระแสงาน

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูการตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผล เปิดตัวเลือกการใช้พลังงานรายการใน'แผงควบคุม' คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าแผนสำหรับแผนการใช้พลังงานปัจจุบันคลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูงขยายจอแสดงผลแล้ว ขยายความสว่างของจอแสดงผล.
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเฉพาะแย่งชิงในบริการการใช้พลังงาน
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลด้วยตนเอง หรือ การเรียกใช้คอมพิวเตอร์บนไฟฟ้ากระแสสลับการแก้ไขการตั้งค่าความสว่าง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อแก้บักที่ระบุเป็นประจำ ถ้า Microsoft ออกโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์การแก้จุดบกพร่องนี้ บทความนี้จะถูกปรับปรุง ด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ