ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

PRB: table.innerHTML การตั้งค่าข้อผิดพลาดใน Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:239832
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
การตั้งค่าtable.innerHTMLทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ไม่รู้จัก
สาเหตุ
กระบวนการinnerHTMLคุณสมบัติขององค์ประกอบต่าง ๆ ของตาราง TFOOT, THEAD และ TR เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
การแก้ไข
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาขององค์ประกอบเหล่านี้ตาราง ใช้รูปแบบของวัตถุตารางหรือแบบวัตถุเอกสาร (DOM)
สถานะ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้แบบrowIndexคุณสมบัติหรือคอลเลกชันของแถวเพื่อดึงข้อมูลการอ้างอิงถึงแถวตารางที่ระบุ คุณสามารถเพิ่ม หรือลบแถวที่มีการใช้การinsertRowและdeleteRowวิธีการ

เมื่อต้องการดึงข้อมูลการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่เจาะจง ใช้cellIndexคุณสมบัติหรือคอลเลกชันของเซลล์ คุณสามารถเพิ่ม หรือลบเซลล์ที่ใช้ในinsertCellและdeleteCellวิธีการ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเซลล์เฉพาะ ใช้innerHTMLคุณสมบัติ

ตัวเลือกเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน โดยใช้วิธีการ DOM. คุณสามารถใช้ได้createElementวิธีการสร้างองค์ประกอบสำหรับตารางแล้ววิธี DOM อื่น ๆ และคุณสมบัติ (เช่นinsertBefore,swapNodeแล้วจึงกลับ), ซึ่งพร้อมที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของตาราง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างตารางแบบไดนามิกดูบทความต่อไปนี้บนช้อปเว็บของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบของวัตถุเอกสารดูบทความในภาพรวมของ DOM บนช้อปเว็บของ MSDN:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ตาราง innerhtml

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ