ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • การสนับสนุน
 • ลงชื่อเข้าใช้
  Cart

  ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง Internet Explorer 9

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2399238
  เมื่อคุณติดตั้ง Windows Internet เครื่องมือ ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมและคอมโพเนนต์ถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้น Internet Explorer 9 และรายละเอียดแตกต่างกัน ไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าบางสิ่งต่อไปนี้ไม่สามารถติดตั้งโดยอัตโนมัติ กระบวนการติดตั้ง Internet Explorer 9 จะไม่สำเร็จ ในกรณีดังกล่าว คุณจำเป็นต้องติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นของซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้

  สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่คุณเปลี่ยนเส้นทางการติดตั้งด้วยตนเอง

  ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า กำลังติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงไม่ว่าไม่เริ่มการทำงานที่ค้างอยู่
  Internet Explorer 9 อาจจะติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นของซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์ ถ้าการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอื่นกำลังดำเนินการอยู่ หรือระบบกำลังรอการเริ่มการทำงาน เมื่อต้องการตรวจสอบ ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของปัญหา ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Windows 7 คลิกเริ่ม คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิก Windows Update
  • ใน Windows Vista การรักษาความปลอดภัยใน'แผงควบคุม'คลิก และจากนั้น คลิก Windows Update
  ถ้าการติดตั้งการปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการ ช่วยให้การติดตั้งเสร็จสิ้นก่อนที่คุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9 ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง แต่ยังไม่ได้เริ่มระบบ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่า ถ้าไม่มีการเริ่มการทำงานที่ค้างอยู่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  โปรแกรมปรับปรุงไม่สามารถใช้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows เวอร์ชั่น prelease
  ถ้าคุณกำลังใช้ Windows รุ่นก่อนวางจำหน่าย จะไม่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ และนี่เกินไป คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โปรแกรมปรับปรุงไม่สามารถใช้" ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้สำเนาของแท้ นำออกใช้ของ Windows 7 หรือ Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีการติดตั้ง Windows รุ่นใด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มชนิด msinfo32 ในการเริ่มการค้นหาหรือค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม กล่อง และจากนั้น กด Enter


  2. หาตำแหน่งที่ตั้งของระบบปฏิบัติการที่อยู่ถัดจากชื่อของระบบปฏิบัติการและชนิดสถาปัตยกรรมของระบบถัดจากชนิดของระบบ
  ติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นใน Internet Explorer 9 ด้วยตนเอง

  ถ้าคุณเคยเส้นบรรทัดแบบหาปัญหาในการติดตั้งอัตโนมัติเราถามคุณต้องพิจารณาในส่วนก่อนหน้า ไปข้างหน้า และติดตั้งข้อกำหนดเบื้องต้นของซอฟต์แวร์และคอมโพเนนต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่

  สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

  สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

  ปัญหาที่ทราบ

  คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Internet Explorer 9 ปัญหาการติดตั้งอาจมีสาเหตุต่าง ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดูวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Internet Explorer 9.
  ie9

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ