วิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบ Excel ใน Excel 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:240150
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel

Microsoft Excel ใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบสองวิธี:
 • โหลดแฟ้ม Excel เมื่อเริ่มต้น

  -และ-

 • เป็นตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลอ้างอิงสำหรับแม่แบบ
ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์เริ่มต้นใช้งานจริงสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Excel รุ่นที่คุณใช้

back to the top

โฟลเดอร์ที่ Excel ใช้ในการเริ่มต้น

ถ้าคุณติดตั้ง Excel ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น Excel เปิดแฟ้มจากเส้นทางที่แสดงในบทความนี้

back to the top

Microsoft Windows 95 และ Microsoft Windows 98

 • Office\Office\Xlstart Files\Microsoft C:\Program
 • C:\Windows\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณมีโปรไฟล์ที่มีการเปิดใช้งาน เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ XLStart คือแทน:

  C:\Windows\Profiles\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 • โฟลเดอร์ที่ระบุในการตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่นกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

Microsoft Windows NT 4.0

 • Office\Office\Xlstart Files\Microsoft C:\Program
 • C:\Winnt\Profiles\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart

  โดย:ชื่อผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ของคุณเข้าสู่ระบบได้
 • โฟลเดอร์ที่ระบุในการตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่นกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP

 • Office\Office\Xlstart Files\Microsoft C:\Program
 • C:\Documents และ Settings\ชื่อผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART

  โดย:ชื่อผู้ใช้:ชื่อผู้ใช้ของคุณเข้าสู่ระบบได้
 • โฟลเดอร์ที่ระบุในการตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่นกล่องบนทั่วไปแท็บนี้ตัวเลือกกล่องโต้ตอบ (บนเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก).
back to the top

ชนิดแฟ้มที่ยอมรับได้ในระหว่างการเริ่มต้น Excel

คุณใช้โฟลเดอร์เริ่มต้นระบบเพื่อโหลดแม่แบบ Excel และคงคลังที่เพิ่มโดยทั่วไป แต่คุณยังสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้นเพื่อโหลดสมุดงาน เมื่อคุณโหลดเหล่านี้สามชนิดของแฟ้มจากโฟลเดอร์เริ่มต้น เหล่านั้นมีลักษณะที่สำคัญต่อไปนี้

back to the top

แม่แบบ

 • แม่แบบ (*.xlt) ที่คุณทำในโฟลเดอร์เริ่มต้นใช้งานไม่ได้โหลดเมื่อคุณเริ่ม Excel แต่คุณสามารถใช้แม่แบบได้ โดยการคลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู
 • ถ้าคุณบันทึกสมุดงานที่เรียกว่า Book.xlt และวางในตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เริ่มต้นใช้งาน สมุดงานนั้นกลายเป็น สมุดงานเริ่มต้น เมื่อคุณเริ่ม Excel และ เมื่อคุณเปิดสมุดงานใหม่ที่เพิ่มเติมใด ๆ
back to the top

เพิ่มเติม

 • เพิ่ม เติม (*.xla) ที่ คุณ วาง ใน โฟลเดอร์ เริ่ม ต้น ใช้ งาน ปรากฏ ไม่ ปกติ จะ เมื่อ คุณ เริ่ม การ ทำ งาน ของ Excel แต่ ไม่ โหลด ใน หน่วย ความ จำ และ เรียก ใช้ แม โค ร อัตโนมัติ ใดๆ ได้
 • คุณ สามารถ ใช้ เหล่า นี้ เพิ่ม-คง คลัง โดย วิธี ใดๆ ก็ ตาม add-in ที่ แสดง (นั่น คือ สินค้า หรือ แถบ เครื่อง มือ ปุ่ม เมนู) ได้
back to the top

สมุดงาน

 • สมุดงาน (*.xls) ที่คุณทำในโฟลเดอร์เริ่มต้นระบบจะโหลด และปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม Excel เว้นแต่ว่ามีบันทึกสมุดงานในสถานะที่ซ่อนไว้ ตัวอย่างเช่น สมุดงานแมโครส่วนบุคคล Personal.xls เป็นสมุดงานแมโครสากลที่ Excel โหลดโดยทั่วไปจากโฟลเดอร์ XLStart ที่อยู่ในสถานะที่ซ่อนไว้
back to the top

ใช้ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มเริ่มต้นระบบอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้อง

 • เมื่อต้องการใช้ตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นสำรอง เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องระบุเส้นทางแฟ้มที่มีชนิดของแฟ้มที่รู้จัก (เช่นเท็มเพล คง คลังที่เพิ่ม และสมุดงาน)
 • หาก Excel ค้นหาชนิดของแฟ้มที่รู้จักในโฟลเดอร์เริ่มต้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปมากที่สุดคือ:
  แฟ้มนี้ไม่ใช่รูปแบบที่รู้จัก
back to the top

วิธีการใช้ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเริ่มต้น

 • นอกเหนือจากการตั้งแฟ้มสำหรับการเริ่มต้นสำรอง การตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นการตั้งค่าเป็นคงทั่วไปแท็บในนั้นตัวเลือกกล่องโต้ตอบ การ ตั้ง ค่า นี้ จะ แตก ต่าง จาก โฟลเดอร์ เริ่ม ต้น; นั้น ตั้ง ค่า ที่ ตั้ง ของ โฟลเดอร์ ที่ คุณ ต้อง การ ให้ Excel ให้ ชี้ ไป เมื่อ คุณ เปิด หรือ บันทึก แฟ้ม โดย ใช้ การแฟ้ม:เมนู
back to the top
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง XLStart คลิกวิธีใช้ Microsoft Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดxlstartในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน
back to the top
สมุดงานเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการสร้างเท็มเพล

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 240150 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:37:46 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbconfig kbhowtomaster kbmt KB240150 KbMtth
คำติชม