ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
="top-level-link-text ctl_headerNavLink" tabindex="20" href="https://support.microsoft.com/th-th" ms.title="การสนับสนุน " data-bi-name="Support" data-bi-slot="3"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

เปลี่ยนการบริการกลุ่มการตอบรับไม่มีผลหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 สะสมปรุงที่มีวันที่ 2010 กรกฎาคม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2401878
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงการสะสม Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 ซึ่งเป็นวันเดือน 2010 กรกฎาคม
  • คุณสร้างการตอบรับ กลุ่มวัตถุใหม่ หรือคุณปรับปรุงการตอบรับ กลุ่มวัตถุที่มีอยู่ในบริการ กลุ่มการตอบสนอง
ในสถานการณ์สมมตินี้ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำการบริการกลุ่มการตอบรับไม่มีผล ตัวอย่างเช่น การเรียกล้มเหลวถ้าการเรียกการเวียนส่งไปวัตถุ กลุ่มการตอบรับที่สร้างขึ้นใหม่ หรือการเวียนส่งการตอบรับ กลุ่มวัตถุที่มีอยู่
การแก้ไข
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมปรับทั้งหมดต่อไปนี้สะสมปรุง:

2400367คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับการติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2 การตอบสนองกลุ่มบริการ Office: 2010 กันยายน

2407349คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 คอมโพเนนต์หลักของสะสม: 2010 กันยายน

2400375คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับการติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2 คอมโพเนนต์ของเว็บ: 2010 กันยายน

2400402คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 เครื่องมือการดูแลระบบสะสม: 2010 กันยายน

การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเริ่มต้นบริการ กลุ่มการตอบสนอง
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ