ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2010: "ข้อผิดพลาด 1920 ไม่สามารถเริ่มบริการ 'Office ซอฟต์แวร์ป้องกันแพลตฟอร์ม' (osppsvc)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2401987
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office 2010 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1920 ไม่สามารถเริ่มบริการ 'Office ซอฟต์แวร์ป้องกันแพลตฟอร์ม' (osppsvc) ตรวจสอบว่า คุณมีสิทธิ์เพียงพอที่จะเริ่มบริการของระบบ

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อบัญชีบริการเครือข่ายไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องใน C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องให้ควบคุมทั้งหมดของบัญชีบริการเครือข่ายบนโฟลเดอร์ 'OfficeSoftwareProtectionPlatform'

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
  • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังทำงานอยู่

สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003


1. คลิกเริ่มคลิ กเรียกใช้
2. พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดENTER:

cacls/p /e /t "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform" "บริการเครือข่าย": F

3. ลองติดตั้ง Office 2010

สำหรับ Windows Vista


1. คลิกเริ่มคลิกเริ่มการค้นหาพิมพ์รันนั้นแล้ว กดENTER
2. พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดENTER:

/grant "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform" icacls "เครือข่ายการบริการ: F " /t

3. ลองติดตั้ง Office 2010

สำหรับ Windows 7

1. คลิกเริ่มคลิกค้นหาโปรแกรมและแฟ้มพิมพ์รันนั้นแล้ว กดENTER
2. พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กดENTER

/grant "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform" icacls "เครือข่ายการบริการ: F " /t

3. ลองติดตั้ง Office 2010

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณเสร็จสิ้นส่วนนี้แล้ว ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
  • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล.
ข้อมูลเพิ่มเติม

fixit แก้ไข fixme

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ