ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ที่ไอคอน Windows 7 สำหรับอุปกรณ์ของ WSD อาจปรากฏเป็นคลาสอื่นที่ไม่ถูกต้องภายใต้ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

อาการ
อุปกรณ์ของ บริการเว็บสำหรับอุปกรณ์ (WSD) อาจแสดงไอคอนไม่ถูกต้องเมื่อดูใน อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ของ WSD อาจปรากฏพร้อมกับไอคอนเซิร์ฟเวอร์ และปรากฏภายใต้ อุปกรณ์ แทนที่จะแสดงไอคอนเครื่องพิมพ์ภายใต้ เครื่องพิมพ์และโทรสาร
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นโดยแพคเกจของ Device Stage ไม่ถูกต้อง ซึ่งออกจำหน่ายโดย Microsoft และพร้อมใช้งานในช่วงระหว่าง 8 มิถุนายนถึง 22 มิถุนายน 2553
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ล้าง ที่เก็บข้อมูลเมตาของ Device Stage และดาวน์โหลดแพคเกจใหม่ เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ จากนั้นคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างนี้
หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:

1.       เปิด พร้อมท์คำสั่ง (ผู้ดูแลระบบ) ที่ยกระดับขึ้น

2.       พิมพ์ del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" และกดปุ่ม Enter

3.       พิมพ์ Y ในพร้อมท์ คุณแน่ใจหรือไม่ (Y/N) แล้วกดปุ่ม Enter

4.       คุณอาจต้องพิมพ์ Y เพื่อยืนยันการลบอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนแพคเกจในปัจจุบันของ Device Stage ในคอมพิวเตอร์ของคุณ (แพคเกจทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดใหม่โดย Windows)
 

ขั้นตอนเหล่านี้จะลบเนื้อหาแคชที่มีแพคเกจไม่ถูกต้อง และพร้อมท์ Windows 7 ให้ดาวน์โหลดแพคเกจที่เหมาะสมอีกครั้ง พร้อมด้วยข้อมูลเมตาของอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
fixit fix it
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.