การใช้รหัสผ่านใน Outlook Express

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2403615
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ในบทความนี้ เราจะค้นหาที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติสำหรับการเลือกรหัสผ่าน วิธีการกำหนดค่า Outlook Express ให้จำรหัสผ่านของคุณ และจะทำอย่างไรถ้า Outlook Express forgets
ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรหัสผ่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่ยอมรับว่า "แนวทางปฏิบัติทฤษฎี" จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน:

 • มีพิมพ์ด้วยตนเองแต่ละและทุก ๆ ครั้งที่จำเป็น และ
 • สุ่มและ
 • จะไม่ซ้ำกัน และใช้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และ
 • อยู่ที่น้อยมากที่สุด 8 อักขระความ ยาว แต่ fourteen หรือเพิ่มเติมจะดีกว่า และ
 • ประกอบด้วยหลากหลายมุมบน และอักษรตัวพิมพ์เล็ก และอย่างน้อยหนึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณ์ (ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายวรรคตอน) และ
 • มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ และเป็นประจำ
คำแนะนำเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความสมทั่วไปและอัลกอริทึมคณิตศาสตร์ซับซ้อนมากมาย ที่ออกแบบไม่เฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำการคาดเดารหัสผ่าน แต่ จะทำให้ไม่ใกล้เคียงกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถอดรหัสผ่าน แต่ผู้เชี่ยวชาญเดียวกันพร้อมยอมรับว่า อะไรจะดีที่สุดในทฤษฎีไม่ได้เสมอในการปฏิบัติที่ดีที่สุด ถ้าทำรหัสผ่านยาวเกินไป หรือมีโครงสร้างซับซ้อนสามารถจดจำได้ง่าย เป็นไปได้สูงที่ผู้ใช้จะเขียนรหัสผ่านบนกระดาษ และซ่อน มักจะอยู่ในตำแหน่งเห็นได้ชัดเจน quite ปิด โดยคอมพิวเตอร์เช่นลิ้นชักด้านบน ภายใต้แป้นพิมพ์ หรือ แย่มาก แต่โลนทั่ว ไป ด้านข้างของจอภาพ

คุณไม่ควรเลือกรหัสผ่าน

อย่าใช้รหัสผ่านถ้าจะ:
 • สามารถพบได้ในพจนานุกรม รวมทั้งในพจนานุกรมภาษาต่างประเทศ
 • มีชื่อเฉพาะ รวมทั้งของคุณเอง หรือที่ ISP ของคุณ
 • เป็นวันเกิดของเธอ วันครบรอบปี หรือวันที่สำคัญอื่น ๆ ที่ผู้อื่นอาจคาดเดา หรือค้นหาในเอกสารของคุณ
 • เป็นของคุณที่อยู่ หมายเลขบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือแท้ที่จริงหมายเลขใด ๆ ที่ถูกใช้ในทุกชนิดของบัตรประจำ
 • ประกอบด้วย ตัวเลขเท่านั้น หรือเฉพาะ ของตัวอักษรแทนตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์ ปนกัน หรือ
 • ชื่อของคุณชื่นชอบสัตว์เลี้ยง เป็นที่ s มักใช้เป็นคำถามคำแนะนำเมื่อคุณลืมรหัสผ่าน

โซลูชันที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เดียวกับรหัสผ่านที่ยาว และมีโครงสร้างซับซ้อนจะใช้วลีรหัสผ่านตัวแทน ดังนั้นแทนที่เป็นรหัสผ่านเช่นเดียวกับ " a4yIQX5 ! 0, " คุณอาจใช้ข้อมูลบางอย่างเช่น "cows ทั้งหมดสามารถลอยได้" คือไม่ใช่เฉพาะ วลีรหัสผ่านที่ง่ายต่อการจดจำ จะน่าจะมีความยาวได้ง่ายยังคงพิมพ์ หลีกเลี่ยงวลีทั่วไปอย่างไรก็ตาม เช่น "เป็น หรือไม่ เพื่อจะ" แม้ว่าการแทนที่ตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ทำมากสำหรับ cracker ที่จัดสรรไว้คาดเดาวลีนั้นยาก หากคุณสนใจในการสนทนาโดยละเอียดมาก และซับซ้อนทางเทคนิคของรหัสผ่าน และวลีผ่าน ไม่มีบทความสามส่วนดีเยี่ยมบน Microsoft TechNet เว็บไซต์ เพื่อทำตัวที่ยอดเยี่ยม: ผ่านวลีเปรียบเทียบกับรหัสผ่าน

เครื่องหมายสูงสำหรับภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง

เขียนวลีรหัสผ่านหรือรหัสผ่านอาจเป็นเฉพาะเวลาที่ต้องชำระในการสะกดอย่างไม่ถูกต้อง ไว้ให้ไม่มีการสะกดผิดของคุณบ่อย วลีรหัสผ่านที่เป็นไปได้รัดกุมที่สุด รวมคำสะกดผิด มีไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง และทำการแทนที่อักขระบาง เป็น "หนึ่งไม่มี" dusn't kn0w ", 1 ทำได้อย่างไร"

รหัสผ่านของรหัสประจำตัว

ไม่ว่าคุณใช้ identities หลาย ๆ ค่าใน Outlook Express หรือไม่ คุณสามารถป้องกันข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ด้วยรหัสผ่านถ้าคุณเลือก เลือกผู้ใช้หลายคนไม่ให้ทำเช่นนั้นเนื่อง จากพวกเขาใช้ร่วมกันคอมพิวเตอร์ของตนกับผู้อื่น หรือเนื่อง จากแฮกเกอร์ต้องใช้ในการผ่านเข้าสู่ระบบ Windows เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นแฟ้มของตนเอง รหัสผ่านประจำตัวถูกออกแบบมาสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่น้อยที่สุดและความปลอดภัยอย่างแน่นหนาไม่ ในขณะที่จะหยุดการเปิด Outlook Express Identity ของผู้ใช้ทั่วไป จะยังคงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ความรู้ในการเข้าถึงที่เก็บข้อความของคุณ โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ รหัสผ่านของรหัสประจำตัวถูกจำกัด 15 อักขระ หรือน้อยกว่า เพื่อใช้ long วลีรหัสผ่านไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยอย่างแน่นหนา คุณควรใช้บัญชีผู้ใช้ Windows ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านแทน Outlook Express ผู้ใช้อีเมล

Windows XP Service Pack 2 (SP2) ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรหัสผ่านของรหัสประจำตัว ก่อนที่จะติดตั้ง SP2 ถ้าคุณใช้รหัสผ่านสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ไม่ขออีกรหัสผ่าน แม้ว่าคุณปิดแล้ว เปิดใหม่ Outlook Express เป็นเช่นนี้ เพราะตัวตนของคุณยังคงอยู่ในระบบ เพื่อที่จะได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านเมื่อเริ่มต้น Outlook Express คุณจำเป็นต้องปิด Outlook Express โดยคลิกจบการทำงานและล็อกออกจากรหัสประจำตัวบนเมนูแฟ้ม ไม่ ใช่ โดยเพียงแค่ปิดหน้าต่างขณะที่คุณทำไม่ หลังจากติดตั้ง SP2, Outlook Express จะเสมอพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านเมื่อคุณเริ่มทำงานโดยไม่คำนึงถึงว่าข้อมูลเฉพาะตัวของคุณได้ออกจากระบบ

หน้าจอภาพจากกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ Identity ด้วยจำเป็นต้องมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายรหัสผ่าน


เมื่อต้องการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอารหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัว:
 1. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก ข้อมูลเฉพาะตัวแล้ว คลิก จัดการผู้ใช้อีเมล
 2. คลิกสองครั้งที่รหัสประจำตัวคุณต้องการแก้ไข
 3. ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่มีป้ายชื่อ"ต้องการรหัสผ่าน."

รหัสผ่านของบัญชี

Outlook Express สามารถจำรหัสผ่านของบัญชีอีเมลและข่าวสารของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทุกครั้งที่คุณตรวจสอบข้อความใหม่ หรือเปิดโฟลเดอร์ข่าวสารเหล่านั้น นี้ถูกกำหนดค่าบนเพจคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละบัญชี

การจัดการรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้:
 1. คลิกบัญชีในการ เครื่องมือ เมนู
 2. คลิกสองครั้งที่บัญชีคุณต้องการเปลี่ยน
 3. คลิก เซิร์ฟเวอร์ แท็บ

  หน้าจอภาพจากสำหรับแท็บเซิร์ฟเวอร์ มีการจำรหัสผ่านกล่องกาเครื่องหมายที่เลือก

เพจคุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ เมื่อต้องการให้ Outlook Express จดจำรหัสผ่านสำหรับบัญชี ตรวจสอบการช่องจำรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่ลืม

ถ้าคุณลืมรหัสผ่านประจำตัวของคุณ คุณจะไม่สามารถกู้คืนได้ ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากรหัสผ่านของบัญชีถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows ภายใต้ข้อมูลประจำตัวเฉพาะ ถึงแม้ว่าคุณไม่เคยใช้ข้อมูลประจำตัวมากกว่าหนึ่ง คุณจะไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านของตน คุณเท่านั้นอ็อพชันคือ การ สร้างตัวใหม่จากหน้าต่างข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบ ใส่ข้อมูลบัญชีของคุณ แล้ว นำเข้าโฟลเดอร์จดหมายของคุณดังนี้:
 1. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก การนำเข้าแล้ว คลิก ข้อความ
 2. เลือก " Microsoft Outlook Express 6" จากรายการ และคลิก Next.
 3. เลือก นำเข้าจดหมายจากไดเรกทอรีจัดเก็บ OE6 คลิก OK
 4. เรียกดูโฟลเดอร์ที่เก็บของข้อมูลเฉพาะตัวเดิม
 5. เลือกโฟลเดอร์ที่จะนำเข้า และคลิก Next
 6. เมื่อกระบวนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิก เสร็จสิ้น เมื่อต้องการปิดตัวช่วยสร้างการนำเข้า

เมื่อต้องการลบข้อมูลเฉพาะตัวต้นฉบับคุณจะต้องแก้ไขรีจิสทรีของ Windows นี่คือซ้ายไปยังผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุด

บางครั้งเกิดว่า Outlook Express ไม่จำรหัสผ่านของบัญชีนั้น ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอีเมลไวรัสสแกนเนอร์ การปิดการใช้งานการสแกนอีเมล์มักจะแก้ไขปัญหานี้ แต่คุณอาจจะต้องใส่การตั้งค่าบัญชีบนเพจคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ และยังคงกล่องจำรหัสผ่านจะถูกตรวจสอบ

ถ้า Outlook Express ยังคงไม่สามารถจำรหัสผ่าน ปัญหาอาจอยู่ในบริการจัดเก็บข้อมูลได้รับการป้องกัน Windows ก่อนอื่นคุณควรตรวจสอบว่า บริการกำลังเรียกใช้:
 1. ในการ รีสตาร์ท เมนู คลิก 'แผงควบคุม'
 2. คลิกสองครั้ง เครื่องมือการจัดการ เมื่อต้องการเปิด
 3. ในการ เครื่องมือการจัดการ คลิกสองครั้งหน้าต่าง การบริการ เมื่อต้องการเปิด
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา เลื่อนลง และดูว่า เก็บข้อมูลได้รับการป้องกัน สถานะเป็น เริ่มต้นใช้งาน
 5. ถ้าไม่มีสถานะ เริ่มต้นใช้งานคลิกสองครั้งบนนั้น
 6. ตั้งค่านี้ ชนิดการเริ่มต้น เมื่อต้องการ โดยอัตโนมัติ คลิก OK
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ รายการรีจิสทรีสำหรับการจัดเก็บการป้องกันอยู่อาจได้รับความเสียหาย โซลูชันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรีจิสทรีระวัง และจะมีอธิบายในรายละเอียดในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้เหล่านี้

Outlook Express และ Outlook ซ้ำ ๆ พร้อมท์ให้คุณใส่รหัสผ่านของคุณเมื่อคุณตรวจสอบข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange

บันทึกการตั้งค่ารหัสผ่านที่ไม่ถูกเก็บไว้ใน Outlook หรือ Outlook Express

ถ้าคุณลืมรหัสผ่านสำหรับบัญชี มีอยู่เล็กน้อยซึ่งสามารถทำได้ โดยเว็บหรือฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Windows คุณจะต้องติดต่อเจ้าของบัญชีหรือ ISP ของคุณ และขอรหัสผ่านใหม่


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2403615 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 09:51:59 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbpasswords kbmt KB2403615 KbMtth
คำติชม