คำอธิบายของ Update Rollup 5 สำหรับการนำออกใช้ Microsoft Exchange Server 2010 การผลิต

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2407113
สรุป
Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 5 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 ประกาศไปยังการผลิต (RTM) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไขปัญหานี้
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อยกเลิกการปรับปรุงการติดตั้ง
บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง

ปรับปรุง Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  • 2266458ถอนการติดคุณไม่สามารถตั้ง Exchange Server 2010 RTM หลังจากที่คุณติดตั้ง Update Rollup 2, Update Rollup 3 หรือ Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

เมื่อต้อง การดาวน์โหลด และติดตั้ง Update Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft Update ต่อไปนี้:ยกเลิกการปรับปรุงจะยังสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:วันวางจำหน่าย: 13 ธันวาคม 2010

หมายเหตุ
  • Microsoft Update ไม่ตรวจหาการปรับปรุง rollups บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขอรับการปรับปรุงจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
  • ยกเลิกการปรับปรุงยังสามารถถูกปรับใช้กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2010 RTM
ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มีการติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งยกเลิกการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบครั้งการติดตั้งแบบยาว นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
"สร้างรูป Native สำหรับแอสเซมบลี.Net

ลักษณะการทำงานนี้มีสาเหตุจากการร้องขอของเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปนี้http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crlเว็บไซต์ ร้องขอการเครือข่ายการค้นหารายการเพิกถอนใบรับรองใช้งานสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างรูปแบบดั้งเดิม (NGen) compiles รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ถ้า Exchange Server ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นการร้องขอแต่ละต้องรอการหมดเวลาก่อนที่สามารถดำเนินการติดตั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานนั้นตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่การตั้งค่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังปรับรุ่น

1. ใน Internet Explorer เลือกเครื่องมือเลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการขั้นสูงแท็บ

2. ในนั้นการรักษาความปลอดภัยส่วน การยกเลิกการเลือกนั้นตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่กล่องกาเครื่องหมาย

3. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ

เราขอแนะนำให้ คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมแน่น เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตรวจสอบใหม่นั้นตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่กล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook เกี่ยวกับการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook

เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะเขียนทับแฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook ที่จำเป็น ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook การกำหนดเองจะถูกเขียนทับการตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ปรับปรุงอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุง คุณต้องสร้างอีกครั้งที่กำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook

เราขอแนะนำว่า คุณเสมอทำสำเนาสำรองของแฟ้มที่ Outlook ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บแบบกำหนดเองก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ถ้าคุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า และ ถ้าคุณได้จัดวาง proxying CAS CAS ใช้ยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้าไม่ใช่แบบกับอินเทอร์เน็ต สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 ใบสั่งคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Update Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM:
  • exchange Server 2010 RTM ต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้
  • โปรแกรมปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 RTM ต้องถูกเอาออกก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอา Update Rollup 5 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' จากนั้น ลบการปรับปรุง 2407113

อ้างอิง:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2407113 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/10/2011 08:52:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

  • kbqfe kbfix atdownload kbsurveynew kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbmt KB2407113 KbMtth
คำติชม