ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ทำงาน: วิธีการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มฐานข้อมูลทำงานลงในสมุดที่อยู่ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241034
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
โปรแกรมสมุดรายชื่อในการทำงานของ Microsoft ได้ สมุดรายชื่อที่อยู่ของ Microsoft Windows บทความนี้อธิบายถึงวิธีการนำเข้าข้อมูลจาก การทำงานของ Microsoft แฟ้มฐานข้อมูลลงในสมุดรายชื่อของ Windows

Microsoft แนะนำให้ คุณใช้สมุดรายชื่อของ Windows เพื่อที่ผสานข้อมูลกับ ประมวลผลคำการทำงาน อาจเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสมุดรายชื่อของ Windows ใช้กับปฏิทินการทำงานของ Microsoft และ Microsoft Outlook Express
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มฐานข้อมูลทำงานได้ใน Windows สมุดรายชื่อ ใช้วิธีต่อไปนี้

หมายเหตุ:คุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มฐานข้อมูล สร้างขึ้น โดยการใช้งานรุ่นก่อนหน้า

ใช้ตัวแปลงสมุดรายชื่อที่อยู่

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลลงในสมุดรายชื่อของ Windows โดยใช้อยู่ ตัวแปลงสมุดรายชื่อ:
  1. ในตัวเปิดการทำงานใช้งาน คลิกโปรแกรมแท็บ
  2. คลิกสมุดรายชื่อแล้ว คลิกสมุดรายชื่อ ตัวแปลง.
  3. คลิกเริ่มการทำงานของงานนี้จากนั้น ทำตาม คำแนะนำบนหน้าจอเพื่อนำเข้าฐานข้อมูลของแฟ้มข้อมูล

นำเข้าข้อมูลจากภายในสมุดรายชื่อของ Windows

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้มฐานข้อมูลทำงานได้จากภายใน Windows สมุดรายชื่อ:
  1. เริ่มการทำงาน
  2. ในตัวเปิดการทำงานใช้งาน คลิกโปรแกรมแท็บ
  3. คลิกสมุดรายชื่อแล้ว คลิกเริ่มการทำงานอยู่ สมุดรายชื่อ.
  4. บนเครื่องแฟ้มเมนู การชี้ไปที่การนำเข้าแล้ว คลิกสมุดรายชื่ออื่น.
  5. คลิกสมุดที่อยู่ที่ทำงาน (ฐานทำงานข้อมูล แฟ้ม),แล้ว คลิกการนำเข้า.
  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อนำเข้า ข้อมูล
เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากการทำงานฐานข้อมูลแฟ้ม ฐานข้อมูล ไม่มีลบแฟ้ม คุณสามารถใช้แฟ้มฐานข้อมูลเก่า เพื่อใช้อ้างอิง หรือเป็นการ การสำรองข้อมูล
w_works db ปรับรุ่นของตัวช่วยสร้าง 4.5

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ