วิธีการแก้ไขปัญหาที่ Outlook ล้มเหลว หรือหยุดการตอบสนอง (แฮง) เมื่อใช้กับ Office 365

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2413813
บทนำ
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการคำนวณชนิดการตัดสินค้าจากคลังใน Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010 หรือ Microsoft Office Outlook 2007 เมื่อคุณใช้ Outlook กับ Office 365:
 • Outlook หยุดการตอบสนอง (แฮง)
 • Outlook แฮงค์แม้ว่าคุณไม่ได้ใช้
 • Outlook แฮงค์เมื่อคุณเริ่มต้น
กระบวนงาน
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของ Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Office 365 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

AndOutlook outlook 2013 2010

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบปัญหาที่เป็นไปได้เกี่ยวกับ add-in
 1. ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่ม
 2. ชนิด Outlook /safeแล้ว คลิกตกลง
 3. ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข บนเมนูแฟ้มคลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกAdd-Ins
 4. เลือก COM add-in และจากนั้น คลิกไป
 5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในรายการ และจากนั้น คลิกตกลง
 6. เริ่ม Outlook ใหม่ หากปัญหาไม่เกิดขึ้น เริ่มต้นเพิ่มส่วนเพิ่มเติมหนึ่งในแต่ละครั้งจนกว่าปัญหาเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้การวินิจฉัย Outlook
 1. เปิด'แผงควบคุม' และจากนั้น เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก (ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP) หรือโปรแกรม และคุณลักษณะ (ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows 7)
 2. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง รายการขวา-clickthe สำหรับการติดตั้ง Office ของคุณ แล้ว คลิกซ่อมแซม
ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่
 1. เปิด'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิกที่รายการจดหมาย
 2. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่า
 3. เลือกโพรไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเอาออก
 4. คลิก เพิ่ม
 5. ในกล่องชื่อโปรไฟล์พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนกำหนดค่า
 6. ระบุชื่อผู้ใช้ อยู่ SMTP หลัก และรหัสผ่าน แล้ว คลิกถัดไป
 7. คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
  อนุญาตให้เว็บไซต์นี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิก alias@domain การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือไม่
  ในข้อความนี้ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องถามฉันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อีกครั้งและจากนั้น คลิกอนุญาต
 8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ป้อนข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณ แล้ว คลิ กตกลง
 9. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น

Outlook 2007

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบปัญหาที่เป็นไปได้เกี่ยวกับ add-in
 1. ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 คลิกเริ่ม
 2. ชนิด Outlook /safeแล้ว คลิกตกลง
 3. ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข บนเมนูเครื่องมือคลิกศูนย์ความเชื่อถือและจากนั้น คลิกเพิ่มเติม
 4. เลือก COM add-in และจากนั้น คลิกไป
 5. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดในรายการ และจากนั้น คลิกตกลง
 6. เริ่ม Outlook ใหม่ หากปัญหาไม่เกิดขึ้น เริ่มต้นเพิ่มส่วนเพิ่มเติมหนึ่งในแต่ละครั้งจนกว่าปัญหาเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: เรียกใช้การวินิจฉัย Outlook
 1. เริ่ม Outlook 2007
 2. คลิกวิธีใช้และจากนั้น คลิกการวินิจฉัย Office
 3. คลิกทำต่อไปแล้ว คลิ กเรียกใช้การวินิจฉัย
 4. ถ้ามีระบุปัญหา การวินิจฉัย Office อาจสามารถแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 3: สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่
 1. เปิด'แผงควบคุม' และจากนั้น คลิกที่รายการจดหมาย
 2. คลิกแสดงส่วนกำหนดค่า
 3. เลือกโพรไฟล์ที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกเอาออก
 4. คลิก เพิ่ม
 5. ในกล่องชื่อโปรไฟล์พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนกำหนดค่า
 6. ระบุชื่อผู้ใช้ อยู่ SMTP หลัก และรหัสผ่าน แล้ว คลิกถัดไป
 7. คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
  อนุญาตให้เว็บไซต์นี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกนามแฝง > @<domain>การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือไม่?</domain>
  ในข้อความนี้ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายไม่ต้องถามฉันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้อีกครั้งและจากนั้น คลิกอนุญาต
 8. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ป้อนข้อมูลประจำตัวการเข้าสู่ระบบของคุณ แล้ว คลิ กตกลง
 9. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น

การแก้ปัญหาส่วนกำหนดค่า Outlook โดยใช้ Microsoft Outlook ตั้งค่าคอนฟิกตัววิเคราะห์เครื่องมือ (OCAT)

คุณยังสามารถใช้ OCAT เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาใน Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OCAT ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2659007 ข้อมูลเครื่องมือตัววิเคราะห์การตั้งค่าคอนฟิกของ outlook
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่ใช้งานร่วมกับ Outlook 2013 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่ใช้งานร่วมกับ Outlook 2010 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่ใช้งานร่วมกับ Outlook 2007 ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2413813 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:59:00 - ฉบับแก้ไข: 33.0

Microsoft Exchange Online, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2413813 KbMtth
คำติชม