วิธีกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นใน Windows และ Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:241671
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นที่แสดงใน Windows และ Windows NT

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
248142 รูปแบบวันเริ่มต้นระบบใน Windows NT 4.0 และ Windows 2000
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใน Windows และ Windows NT รูปแบบวันแบบสั้นเป็นรูปแบบวันที่แสดงแก่ผู้ใช้ โปรแกรมของบริษัทอื่นบางโปรแกรมอาจใช้รูปแบบวันแบบสั้นเพื่อกำหนดวัน เนื่องจากรูปแบบวันแบบสั้นประกอบด้วยตัวเลขเพียงสองหลักสำหรับปี โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมของบริษัทอื่นที่ใช้รูปแบบวันแบบย่ออาจ misinterpret วันที่หลังจากปี 1999 เป็นปีใน 1900s

หมายเหตุ: ใน Windows และ Windows NT รูปแบบวันแบบสั้นจะมีเฉพาะการตั้งค่าจอแสดงผล Windows และ Windows NT ไม่ได้ใช้รูปแบบวันแบบสั้นเพื่อกำหนดวันปัจจุบัน โพรไฟล์ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows 98/95 สำหรับส่วนกำหนดค่านี้มีผลบังคับใช้
ความพยายามในการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้โปรแกรมของบริษัทอื่นที่ใช้รูปแบบวันแบบสั้น คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกรูปแบบวันแบบสั้นเพื่อใช้ปีเป็นเลข 4 หลักแทนปีแบบเลข 2 หลัก โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

เปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ระบุโดยใช้เครื่องมือการตั้งค่าภูมิภาคใน Control Panel:
 1. เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก
 2. คลิกเริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกControl Panelและจากนั้น คลิกสองครั้งที่การตั้งค่าภูมิภาค
 3. บนแท็บวันคลิกรูปแบบวันคุณต้องการใช้ในกล่องวันแบบสั้นลักษณะและจากนั้น คลิกตกลง
 4. ออกจาก Windows และจากนั้น เข้าสู่ระบบ Windows อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า

เปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

หมายเหตุ: วิธีการนี้ไม่ทำงานใน Windows NT 4.0

คุณสามารถแก้ไข regitry เพื่อเปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์:
 1. ใน Registry Editor เปิดดังต่อไปนี้:
  HKEY_USERS\ Default\Control Panel\International
 2. เพิ่ม หรือแก้ไขค่าสตริsShortDateโดยใช้ข้อมูลเป็นค่าสำหรับรูปแบบวันแบบสั้นมีอยู่ในรายการต่อไปนี้:
  • ดด/วว/ปปปป
  • ว/ด/ปป
  • ว/ด/ปปปป
  • MM/dd/yy
  • ปป/MM/dd
  • ปปปป dd มม.
  • dd ดดดปป

 3. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 4. ออกจาก Windows และจากนั้น เข้าสู่ระบบ Windows อีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่า

เปลี่ยนรูปแบบวันแบบสั้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้นโยบายระบบ

เมื่อต้องการกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นที่ใช้นโยบายระบบ สร้างแฟ้มแม่แบบ.adm แบบกำหนดเอง และจากนั้น กำหนดนโยบายระบบโดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายระบบ (Poledit.exe) เมื่อต้องการกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และการใช้นโยบายระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
159936 โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายระบบ 95 ของ Windows หรือ Windows NT 4.0
หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แฟ้มนโยบายระบบสำหรับการควบคุมในการกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้นบนเครือข่ายได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้โพรไฟล์และนโยบายใน Windows NT กรุณาคลิกการเชื่อมโยงด้านล่างเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft:

สร้างไฟล์เท็มเพลต ADM แบบกำหนดเอง

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มแม่แบบ.adm แบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่ารูปแบบวันแบบสั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิกตกลง
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ลงในแฟ้มไม่มีชื่อการกด ENTER หลังจากแต่ละบรรทัด นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คัดลอก และวางคำสั่งเพื่อวางข้อความลงในแฟ้มไม่มีชื่อ
  ; Begin custom .ADM template; This policy file modifies the short date format for all users.CLASS USERCATEGORY !!DFORMATKEYNAME "Control Panel\International"POLICY !!DefineDateFormatPART !!DateFormat DROPDOWNLISTVALUENAME sShortDate REQUIREDITEMLISTNAME !!ShortDate1 VALUE !!ShortDate1ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yyyy"END ACTIONLISTNAME !!ShortDate2 VALUE !!ShortDate2ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yy"END ACTIONLISTNAME !!ShortDate3 VALUE !!ShortDate3ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "M/d/yyyy"END ACTIONLISTNAME !!ShortDate4 VALUE !!ShortDate4ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "MM/dd/yy"END ACTIONLISTNAME !!ShortDate5 VALUE !!ShortDate5ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "yy/MM/dd"END ACTIONLISTNAME !!ShortDate6 VALUE !!ShortDate6ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "yyyy-MM-dd"END ACTIONLISTNAME !!ShortDate7 VALUE !!ShortDate7ACTIONLISTVALUENAME sShortDate 	VALUE "dd-MMM-yy"END ACTIONLISTEND ITEMLISTEND PARTEND POLICYEND CATEGORY[Strings]DFORMAT = "Short Date Format Settings"DefineDateFormat = "Date Format for All Users"DateFormat = "Date Format"ShortDate1 = "MM/dd/yyyy"ShortDate2 = "M/d/yy"ShortDate3 = "M/d/yyyy"ShortDate4 = "MM/dd/yy"ShortDate5 = "yy/MM/dd"ShortDate6 = "yyyy-MM-dd"ShortDate7 = "dd-MMM-yy"; End custom .ADM template.					
 3. บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็นชนิด shrtdate.admแล้ว คลิกบันทึก

สร้าง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มนโยบายของระบบ

คุณสามารถแก้ไขรีจิสทรี โดยใช้ตัวแก้ไขนโยบายระบบ (Poledit.exe) orRegistry Editor (Regedit.exe) ตรวจสอบกับ beforeyou การดูแลเครือข่ายของคุณทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี ตัวแก้ไขนโยบายระบบ (Poledit.exe) จะพร้อมใช้งานในโฟลเดอร์ Admin\Apptools\Poledit บน Windows 95 คอมแพคดิสก์ ใช้เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'เพื่อติดตั้งตัวแก้ไขนโยบายระบบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้การ Microsoft Office 97 ระบบนโยบายแม่แบบ thatare รวมอยู่ในชุดสินค้าทรัพยากรของ Microsoft Office 97 คุณต้องใช้ theversion ของตัวแก้ไขนโยบายระบบที่รวมอยู่ในชุดสินค้าทรัพยากรของ Microsoft Office 97 หรือ Resource Kit Microsoft Windows NT 4.0

คุณสามารถดาวน์โหลด Policy.exe, Poledit.exe, thatcontains แฟ้มแบบขยายตัวเองจากบริการออนไลน์ ดาวน์โหลดแฟ้มนี้จาก thefollowing เว็บไซต์ของ Microsoft:ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตัวแก้ไขนโยบายของระบบ:
การสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มนโยบายของระบบของคุณโดยใช้แฟ้มแม่แบบ Shrtdate.adm ใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในตัวแก้ไขนโยบายระบบ คลิกแม่แบบของนโยบายบนเมนูตัวเลือก
 2. คลิกเพิ่มเปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Shrtdate.adm คลิกแฟ้ม Shrtdate.adm แล้ว คลิ กเปิด
 3. คลิก ตกลง
 4. บนเมนูแฟ้มคลิกเปิดนโยบายเพื่อเปิดแฟ้มนโยบายระบบที่มีอยู่ หรือคลิกนโยบายใหม่เพื่อสร้างแฟ้มนโยบายระบบใหม่
 5. คลิกสองครั้งที่ผู้ใช้เริ่มต้นและจากนั้น คลิกสองครั้งที่การตั้งค่ารูปแบบวันที่แบบสั้น
 6. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายรูปแบบวันที่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
 7. ในกล่องรูปแบบวันคลิกรูปแบบวันแบบสั้นที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกตกลง
 8. บันทึกแฟ้มนโยบายระบบ และจากนั้น ออกจากตัวแก้ไขนโยบายระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้นโยบายการตั้งค่ารูปแบบวัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216661 วิธีการใช้นโยบายการตั้งค่ารูปแบบวัน
y2k

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 241671 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:54:43 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB241671 KbMtth
คำติชม