ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการ: แสดงรายการของกระบวนการที่มีการเปิดแฟ้ม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:242131
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับอรรถประโยชน์แชร์แวร์ Explorer กระบวนการของระบบ Internals
ข้อมูลเพิ่มเติม
รายการโปรแกรมอรรถประโยชน์ Explorer ประมวลผลแฟ้ม คีย์รีจิสทรี และวัตถุอื่น ๆ ที่เปิดกระบวนกำลังใช้หรือการเชื่อมโยง dynamic ห้อง (DLLs) ที่กระบวนการโหลด เพื่อขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การประมวลผล Explorer แวะไประบบ Internals เว็บไซต์ต่อไปนี้:มีข้อยกเว้นของผลิตภัณฑ์ของเราเอง Microsoft ไม่ endorse หรือแนะนำใด ๆ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน เราให้ข้อมูลนี้เป็นความสะดวกที่เฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา แล้ว excepting ผลิตภัณฑ์ของเราเอง ไม่มีการรับประกันใด ๆ ชนิด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ระบบคีย์ในรีจิสทรี handleex gui

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ