วิธีการค้นหา และติดตั้งโปรแกรมแก้ปัญหาหรือการแสดงข้อมูลสำหรับ Excel สำหรับ Mac

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2431349
สรุป
ไม่พร้อมใช้งานใน Microsoft Excel สำหรับ Mac เวอร์ชันทั้งหมด ToolPak วิเคราะห์ข้อมูลและ add-in ของโปรแกรมแก้ปัญหา ต่อไปนี้แสดงตารางซึ่ง Excel สำหรับ Mac รุ่นรวมเพิ่มเติมเหล่านี้

เวอร์ชั่นToolPak วิเคราะห์ข้อมูลที่รวมหรือไม่Solver รวมหรือไม่
2016 Excel สำหรับ Macใช่ใช่
Excel สำหรับ Mac 2011 ไม่ คุณต้องติดตั้งเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทอื่น เช่น LE StatPlus:macใช่ เริ่มต้นกับ Excel สำหรับ Mac 2011 Service Pack 1 (รุ่น 14.1.0)
Excel สำหรับ Mac 2008ไม่ คุณต้องติดตั้งเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทอื่น เช่น LE StatPlus:macไม่ คุณต้องติดตั้งอื่น ๆ Solver add-in แบบ เช่น Solver 2008 สำหรับ Mac.
ตำแหน่งที่จะค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ ToolPak และ Solver
ถ้า add-in ที่มีอยู่ใน Excel สำหรับ Mac ติดตั้งที่คุณกำลังใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้:
  1. เริ่ม Excel สำหรับ Mac.
  2. คลิกเครื่องมือและจากนั้น คลิกเพิ่มเติม

    การจับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนที่ 2
  3. คลิก แสดงข้อมูล หรือตัวเลือกSolverเพื่อเปิดใช้งาน แล้ว คลิกตกลง
  4. ค้นหาข้อมูลการวิเคราะห์ ToolPak หรือ Solver บนแท็บข้อมูล

    การจับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนที่ 4
ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft ไมโครซอฟท์ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ข้อสงวนสิทธิ์ข้อมูลของบุคคลที่สาม
Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลภายนอก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2431349 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/09/2015 19:30:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac

  • dftsdahomeportal kbmt KB2431349 KbMtth
คำติชม