วิธีการเปิดใช้งาน และปิดใช้งานการสืบค้นกลับสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2433327
สรุป
หมายเหตุ ใช้บทความนี้กับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบผู้ช่วย Microsoft เพื่อช่วยในการรับรองความถูกต้องกับ Azure Active Directory (Azure AD) เท่านั้น

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน และปิดใช้งานการสืบค้นกลับสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย ล็อกไฟล์ที่สร้างขึ้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ตัวช่วยในการเข้าสู่ระบบในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office 365
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

เปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มใช้งาน Notepad คัดลอก และวางข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้มใหม่ และจากนั้น บันทึกแฟ้มเป็น Enable_SIA_Debug_Tracing.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTraceLite""Flags"=dword:00000001"level"=dword:00000099"maxsize"=dword:10485760
 2. เรียกใช้แฟ้ม Enable_SIA_Debug_Tracing.reg บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาในการปรับปรุงรีจิสทรี
 3. เริ่มบริการบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย (ถ้ามีการติดตั้ง)

  หมายเหตุ บริการบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วยไม่จำเป็นจะถูกติดตั้ง บนระบบที่มี runningpre Office 2013 Office รุ่นเท่านั้น หรือ บนระบบที่ใช้ PowerShell เพื่อเชื่อมต่อกับ Office 365 ถ้าบริการผู้ช่วยฝ่ายบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบไม่ได้ติดตั้งบนระบบของคุณ ไปที่ขั้นตอนที่ 4

  เมื่อต้องการเริ่มบริการผู้ช่วยฝ่ายบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบ ทำหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • คลิกStartชนิด services.msc ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter คลิกขวาบริการการเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของ Microsoft ช่วยและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
  • เปิดพร้อมท์คำสั่งในการดูแล และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ (กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง):
   1. net stop msoidsvc
   2. net start msoidsvc
 4. เกิดปัญหาการรับรองความถูกต้องสงสัยบนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานการติดตาม
 5. บนไดรฟ์ C ค้นหาโฟลเดอร์ MSOTrace และ MSOTraceLite โฟลเดอร์เหล่านี้เก็บไฟล์การสืบค้นกลับ ชื่อของไฟล์การสืบค้นกลับอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:
  msoidsvctrace {GUID } .txt
  หมายเหตุบริการเมื่อตัว Microsoft ออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบในผู้ช่วยทำงาน คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือลบการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องได้เนื่องจากแฟ้มกำลังถูกใช้ โดยขั้นตอน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างสำเนาของการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องที่คุณสามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อตรวจทาน
 6. ตรวจสอบไฟล์การสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับข้อความข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องใด ๆ

ปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย

เมื่อต้องการปิดใช้งานการสืบค้นกลับการตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Notepad คัดลอก และวางข้อความต่อไปนี้ไปยังแฟ้มใหม่ และจากนั้น บันทึกแฟ้มเป็น Disable_SIA_Debug_Tracing.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTrace""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSOIdentityCRL\Trace]"Folder"="C:\\MSOTraceLite""Flags"=dword:00000000"level"=dword:00000000
 2. เรียกใช้แฟ้ม Disable_SIA_Debug_Tracing.reg บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาในการปรับปรุงรีจิสทรี
 3. เริ่มบริการบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วย (ถ้ามีการติดตั้ง)

  หมายเหตุ บริการการบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วยที่ถูกต้องให้ติดตั้งเฉพาะบนระบบที่มี runningpre Office 2013 เวอร์ชั่น Officeor บนระบบที่ใช้ PowerShell เพื่อเชื่อมต่อกับ Office 365 ถ้าบริการบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบผู้ช่วยไม่ได้ติดตั้งบนระบบของคุณ ข้ามขั้นตอนนี้

  เมื่อต้องการเริ่มบริการผู้ช่วยฝ่ายบริการออนไลน์ของ Microsoft ในการเข้าระบบ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
  • คลิกStartชนิด services.msc ในกล่องค้นหาแล้วกด Enter คลิกขวาบริการออนไลน์บริการเข้าสู่ระบบผู้ช่วย Microsoftและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
  • เปิดพร้อมท์คำสั่งในการดูแล และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ (กด Enter หลังจากแต่ละคำสั่ง):
   1. net stop msoidsvc 
   2. net start msoidsvc

วิเคราะห์แฟ้มบันทึก

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบันทึกที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรายการรีจิสทรีโฟลเดอร์ที่แสดงรายการก่อนหน้านี้ ในตัวอย่างนี้ แฟ้มบันทึกจะอยู่ใน C:\MSOTrace หรือ C:\MSOTraceLite โฟลเดอร์ ขึ้นอยู่กับแอพลิเคชันที่ทำการรับรองความถูกต้อง

ข้อมูลอ้างอิง
ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์หรือ ฟอรั่ม azure ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2433327 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/20/2016 20:52:00 - ฉบับแก้ไข: 30.0

Microsoft Azure Cloud Services, Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Office 365, Microsoft Intune, CRM Online via Office 365 E Plans, Microsoft Azure Recovery Services, Office 365 User and Domain Management

 • o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2433327 KbMtth
คำติชม