การแก้ไข: การตรวจสอบปัญหาความเข้ากันได้คุกกี้ระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่.NET Framework 1.1 และ.NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยจากบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 070 แบบฟอร์ม

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2433751
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมีโปรแกรมประยุกต์หลายโปรแกรมที่เรียกใช้บน Framework Microsoft .NET รุ่นต่าง ๆ
  • คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการรับรองความถูกต้องในโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้
  • คุณกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์คุกกี้การรับรองความถูกต้องเหมือนกันสำหรับการเรียกดูรื่นระหว่างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกัน
  • คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 070
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์.NET Framework 2.0 SP2 ASP.NET ไม่สามารถใช้คุกกี้การรับรองความถูกต้องแบบฟอร์มที่ถูกนำออกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์.NET Framework 1.1 ASP.NET และ vice-ทางกลับ กัน


การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเก็บรหัส MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

หมายเหตุ:เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่พบภาษาของคุณปรากฏอยู่ แสดงว่าเพจทรัพยากรของ Code Gallery ไม่มีให้บริการสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

หมายเหตุ:การดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณยังสามารถไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 ที่มีการติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง


แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สองมีให้สำหรับปัญหานี้ ดาวน์โหลด และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานกับ x ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003 ดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB2433751 x
  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 รุ่น 64 หรือมี IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 ดาวน์โหลด และติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน NDP1.1sp1 KB2433751 X86.exe

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aspnet_filter.lib1.1.4322.247224,57612 2010 Oct19:52x86
Aspnet_isapi.lib1.1.4322.2472258,04812 2010 Oct19:52x86
Aspnet_wp.exe1.1.4322.247232,76812 2010 Oct19:52x86
Cachemgr.exe1.1.4318.081,92024 2009 Jun19:55x86
Hotfix.exe1.0.1.073,72824 2009 Jun19:56x86
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80805 2009 พฤศจิกายน22:17x86
Mscorees.dll4.0.31106.011,60005 2009 พฤศจิกายน22:17x86
Mscorie.dll1.1.4322.247286,01612 2010 Oct18:59x86
Mscorjit.dll1.1.4322.2472315,39212 2010 Oct18:57x86
Mscorld.dll1.1.4322.2472102,40012 2010 Oct18:59x86
Mscorlib.dll1.1.4322.24722,142,20819 2010 Oct12:12x86
Mscorlib.ldoไม่สามารถใช้งานได้10,95212 2010 Oct18:53ไม่สามารถใช้งานได้
Mscorsn.dll1.1.4322.247277,82412 2010 Oct18:59x86
Mscorsvr.dll1.1.4322.24722,523,13612 2010 Oct18:58x86
Mscorwks.dll1.1.4322.24722,514,94412 2010 Oct18:58x86
Mscorwks.dll1.1.4322.247281,92012 2010 Oct18:58x86
Netfxupdate.exe1.0.3705.198,30424 2009 Jun19:56x86
System.dll1.1.4322.24721,232,89619 2010 Oct12:12x86
System.security.dll1.1.4322.247281,92019 2010 Oct12:13x86
System.web.dll1.1.4322.24721,265,66419 2010 Oct12:12x86
System.ldoไม่สามารถใช้งานได้11,54012 2010 Oct19:55ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2003 ที่มีใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 การติดตั้ง
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Aspnet_filter.dll1.1.4322.247224,57625 2010 Oct13:10x86SP2
Aspnet_isapi.dll1.1.4322.2472258,04825 2010 Oct13:10x86SP2
Aspnet_wp.exe1.1.4322.247232,76825 2010 Oct13:10x86SP2
Netfxupdate.exe1.0.3705.382,984ก.ค.-08-201016:54x86SP2
Setregni.exe1.1.4322.203566,600ก.ค.-08-201016:54x86SP2
System.web.dll1.1.4322.24721,265,66421 2010 Oct10:36x86SP2
Togac.exe1.1.4322.225166,600ก.ค.-08-201016:55x86SP2

สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องแบบฟอร์มไปยังโปรแกรมประยุกต์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรการรับรองความถูกต้องของฟอร์มและการคุกกี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
910443การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรการรับรองความถูกต้องของฟอร์มและคุกกี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2433751 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 09:55:32 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2433751 KbMtth
คำติชม