ผู้ติดต่อใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ปรากฏ เป็นแบบออฟไลน์ หรือไม่สามารถค้นหาได้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2435699
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ปัญหา Skype ดังต่อไปนี้สำหรับการตัดสินค้าจากคลังทางธุรกิจออนไลน์ (เดิมคือ Lync ออนไลน์):
 • ผู้ติดต่อที่ดูเหมือนจะ อยู่ในสถานะออฟไลน์ใน Skype สำหรับธุรกิจ หรือพวกเขามีสถานะเป็น "สถานะที่ไม่รู้จัก"
 • คุณไม่สามารถค้นหาในสมุดรายชื่อใน Skype สำหรับธุรกิจ
 • Skype สำหรับผู้ติดต่อทางธุรกิจแบบออนไลน์จะสูญหาย หรือขาดหายไป หรือรายชื่อผู้ติดต่อไม่ได้รับการปรับปรุง
กระบวนงาน

สถานการณ์สมมติที่ 1: ดูเหมือนว่าผู้ติดต่อเป็นแบบออฟไลน์ใน Skype สำหรับธุรกิจ

ผู้ติดต่อปรากฏอยู่ในสถานะออฟไลน์เนื่องด้วยหลายสาเหตุ ตรวจสอบว่า เงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนที่จะทำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม:
 • ผู้ติดต่อดูเหมือนจะ อยู่ในสถานะออฟไลน์ และไม่ได้ถูกบล็อค โดยผู้ใช้ในรายการที่ติดต่อของผู้ใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน Skype สำหรับธุรกิจหน้าต่างหลัก คลิกความสัมพันธ์
  2. ขยายกลุ่มผู้ติดต่อที่ถูกบล็อกและตรวจสอบว่า ผู้ติดต่อแบบออฟไลน์ไม่ได้ถูกบล็อค

   หมายเหตุ ถ้าผู้ติดต่อบล็อกคุณ ผู้ติดต่อนั้นจะแสดงเป็นแบบออฟไลน์ในรายการที่ติดต่อของคุณ
 • มีกำหนดผู้ติดต่อ Skype สำหรับสิทธิ์การใช้งานที่ออนไลน์ธุรกิจ
 • ถ้าผู้ติดต่อเป็นสมาชิกของ Skype อื่นสำหรับองค์กรธุรกิจหรือผู้ติดต่อ Skype ภายนอก ตรวจสอบต่อไปนี้:
  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อภายนอกในแบบ Skype สำหรับศูนย์ดูแลแบบออนไลน์ของธุรกิจ
  • ใน Skype สำหรับศูนย์ดูแลแบบออนไลน์ของธุรกิจ โดเมนของผู้ติดต่อคือ โดเมนได้รับอนุญาต และโดเมนไม่ได้ถูกบล็อกอย่างชัดเจน

   หมายเหตุหลังจากที่คุณเพิ่มใหม่ Skype หรือ Skype สำหรับการติดต่อทางธุรกิจจากองค์กรอื่น ถ้าผู้ติดต่อละเว้นการร้องขอเพื่อเพิ่มคุณลงไปในรายการผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อนั้นจะถูกแสดงเป็นแบบออฟไลน์ในรายการที่ติดต่อของคุณ
  • สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมกับผู้ติดต่อภายนอก ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติที่ 2: คุณไม่สามารถค้นหารายชื่อส่วนกลาง โดยใช้ Microsoft Skype สำหรับธุรกิจ

เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาในสมุดที่อยู่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • ไม่ตรงกันกับสมุดรายชื่อขององค์กร ซึ่งอาจเนื่องมาจากการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณไม่อนุญาตให้เข้าถึงสมุดรายชื่อ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
 • กำลังเตรียมสมุดรายชื่อให้ตรงกัน ผลลัพธ์การค้นหาอาจไม่เป็นปัจจุบัน
ใน Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ สมุดรายชื่อและค้นหา GAL จะดำเนินการผ่านทางการร้องขอเว็บ การ Skype สำหรับไคลเอนต์ธุรกิจไม่ดาวน์โหลด และบันทึกสำเนาภายในเครื่องของสมุดรายชื่อ ซึ่งช่วยลดการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์ และให้ข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุดที่เป็นไปได้เมื่อคุณเรียกใช้การค้นหาผู้ติดต่อ

ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อไปยังบริการบนเว็บของสมุดรายชื่อพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบงาน ค้นหาแบบ Skype สำหรับไอคอนธุรกิจ แป้น Ctrl ค้างไว้ คลิกขวา Skype สำหรับไอคอนธุรกิจ แล้ว คลิกตั้งค่าคอนฟิกข้อมูล
 2. คัดลอก URL ของเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ABS
 3. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และวาง URL ลงในแถบที่อยู่
 4. ข้อความที่คุณได้รับจาก Internet Explorer บ่งชี้ว่า URL สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึง URL ซึ่งบ่งชี้ว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่บล็อกการสื่อสารไปยัง หรือ จาก URL เช่นไฟร์วอลล์หรือพร็อกซี:
  • ถ้า URL สามารถเข้าถึงได้ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ (แม้ว่าหน้าไม่ปรากฏ):
   • 401 ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
   • Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ

  • ถ้า URL สามารถเข้าถึงได้ คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้:
   • ไม่พบเว็บเพจ
   • 404 ไม่พบ
 5. ตรวจสอบว่า บริการการค้นหาอัตโนมัติโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีตั้งค่าอย่างถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ดูวิธีที่ 2 ในส่วน "การแก้ไขปัญหา" ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  2404385 Outlook ไม่สามารถติดตั้งส่วนกำหนดค่าใหม่ โดยใช้ Exchange Autodiscover สำหรับในกล่องจดหมาย Exchange Online ใน Office 365

สถานการณ์สมมติ 3: , Skype สำหรับผู้ติดต่อทางธุรกิจแบบออนไลน์จะสูญหาย หรือขาดหายไป หรือรายการที่ติดต่อไม่ได้รับการปรับปรุง

ในบางกรณี รายการติดต่ออาจเสียหายเนื่องจาก มีอักขระไม่ถูกต้องในข้อความ "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" หรือเนื่องจาก มีผู้ติดต่อ deprovisioned ตกค้างอยู่ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ บังคับให้มีการปรับปรุงรายการผู้ติดต่อเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลของคุณจะซิงโครไนส์ ในการนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  • สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ 2016
   • Windows 7, Windows 8 และ Windows 10: %localappdata%\Microsoft\Office\16.0\Lync\sip_<sign-in name=""></sign-in>
  • สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ 2015 (Lync 2013)
   • Windows 7, Windows 8 และ Windows 10: %localappdata%\Microsoft\Office\15.0\Lync\sip_<sign-in name=""></sign-in>
 2. ลบแฟ้มต่อไปนี้:
  • Galcontacts.db
  • galcontacts.db.idx
  • CoreContact.cache
  • ABS_<sign-in name=""></sign-in>.cache
  • Mfugroup.cache
  • PersonalLISDB.cache
  • PresencePhoto.cache
 3. เริ่มการทำงานของ Skype สำหรับธุรกิจ และรอ 30 นาทีสำหรับ resynchronization เสร็จสิ้นแล้ว

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2435699 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/31/2016 21:47:00 - ฉบับแก้ไข: 17.0

Skype for Business Online

 • o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m gwt kbmt KB2435699 KbMtth
คำติชม