ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
="nav">
Cart

วิธีการถอนการติดตั้งรุ่นทดลองชาญโปรแกรม จากหน้าแรกของ Office 2010 และชุดของนักเรียน และออก จากหน้าแรกของ Office 2010 และชุดของธุรกิจ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2435969
อาการ
หมายเหตุสถานการณ์สมมตินี้ไม่สามารถใช้เมื่อคุณติดตั้ง 2010 Office Microsoft โดยใช้เทคโนโลยีคลิเพื่อรันจาก Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคลิกการรัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982434ภาพรวมของ Microsoft Office คลิเมื่อต้องการ-Run สำหรับ Office 2010
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งหน้าแรกการ 2010 ของ Microsoft Office และชุดของนักเรียน หรือบ้าน 2010 Office Microsoft และชุดของธุรกิจ โดยใช้วางจำหน่ายดีวีดีหรือ โดยการใช้การดาวน์โหลดแฟ้ม
 • ระหว่างการติดตั้ง คุณสังเกตว่า การรวมการทดลองที่ว่างของ Microsoft 2010 Professional ของ Officeมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้ในสถานการณ์สมมตินี้ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • หากคุณติดตั้ง Office 2010 บ้านและนักเรียน: มีการติดตั้ง Professional 2010 Office ในรุ่นทดลองของ Microsoft Outlook 2010 ของ 2010 เข้าถึงของ Microsoft และของ Microsoft ผู้เผยแพร่ 2010 เป็นส่วนหนึ่งของชุดงาน
 • หากคุณติดตั้ง Office 2010 บ้านและธุรกิจ: มีการติดตั้ง Professional 2010 Office ในรุ่นทดลองของ Microsoft Access 2010 และของ Microsoft ผู้เผยแพร่ 2010 เป็นส่วนหนึ่งของชุดงาน
เพื่อยืนยันว่า มีการติดตั้งรุ่นทดลองของ Office 2010 Professional ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Microsoft Word 2010
 2. บนแฟ้มเมนู คลิกวิธีใช้
 3. ตรวจสอบว่า รุ่นทดลองของ Office 2010 Professional แสดง เป็นการแสดงรูปภาพต่อไปนี้:สาเหตุ
โดยค่าเริ่มต้น การรวมการทดลองที่ว่างของ Microsoft 2010 Professional ของ Officeมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ระหว่างการติดตั้ง ถ้าคุณไม่คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย มีการติดตั้งโปรแกรมรุ่นทดลองชาญเพิ่มเติม
การแก้ไข
เพื่อเอารุ่นทดลอง 2010 Professional ของ Office ที่มาพร้อมกับการติดตั้ง ของหน้าแรกของ Office และนักเรียน 2010 และ ของ Office ที่บ้านและธุรกิจ 2010 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office นั่นคือไม่มีรุ่นทดลอง เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel หรือ Microsoft OneNote
 2. คลิแฟ้มแท็บ
 3. คลิกวิธีใช้
 4. ภายใต้ผลิตภัณฑ์ทดลอง การค้นหา Microsoft Office Professional 2010 และจากนั้น คลิกอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของการดำเนินงาน
 5. คลิกลบรุ่นทดลองใช้งาน


คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ