ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
class="shell-header-user">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างชื่อผู้ใช้ที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษใน Office 365: "ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2439357
ปัญหา
เมื่อคุณพยายามจะสร้างชื่อผู้ใช้ที่ประกอบด้วยอักขระพิเศษใน Microsoft Office 365 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ภายในพอร์ทัล Office 365

ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง
เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขได้เท่านั้น ไม่มีช่องว่าง

ภายในโมดูล Active Directory ของ Microsoft Azure สำหรับ Windows PowerShell

ใหม่-MsolUser: ค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์ ชื่อพารามิเตอร์: UserPrincipalName
เมื่ออักขระบรรทัด: 1:13

ภายในการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ของ Windows PowerShell

มีข้อผิดพลาด Windows Live เกิดขึ้นในขณะเตรียมใช้สำหรับ "user+invalid_characters@contoso.com" ชื่ออีเมลที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง


สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีอักขระพิเศษบางอย่างจะไม่ได้รับอนุญาตในชื่อผู้ใช้ที่คุณสร้างใน Office 365 อักขระพิเศษเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้:
 • เครื่องหมายตัวหนอน (~)
 • เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
 • เครื่องหมาย (@)
 • เครื่องหมายตัวเลข (#)
 • เครื่องหมายดอลลาร์ ($)
 • เปอร์เซ็นต์ (%)
 • Circumflex (^)
 • เครื่องหมาย ampersand (&)
 • เครื่องหมายดอกจัน (*)
 • เครื่องหมายวงเล็บ (())
 • ยัติภังค์ (-)
 • เครื่องหมายบวก (+)
 • เครื่องหมายเท่ากับ (=)
 • วงเล็บเหลี่ยม ([])
 • วงเล็บปีกกา ({})
 • เครื่องหมายทับขวา (\)
 • เครื่องหมาย (/) ทับ
 • ไปป์ (|)
 • เครื่องหมายอัฒภาค ()
 • เครื่องหมายจุดคู่ (:)
 • เครื่องหมายอัญประกาศ (")
 • วงเล็บสามเหลี่ยม (<>)
 • เครื่องหมายคำถาม (?)
 • เครื่องหมายจุลภาค ()

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นต่อไปนี้นำไปใช้:
 • จุด (.) หรือยัติภังค์ (-) จะได้รับอนุญาตที่ใดก็ได้ในชื่อผู้ใช้ ยกเว้นตอนต้นหรือตอนท้ายของชื่อ
 • เครื่องหมายขีดล่าง (_) ไม่ได้รับอนุญาตที่ใดก็ได้ในชื่อผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงตอนต้นหรือตอนท้ายของชื่อ
โซลูชัน
เมื่อคุณสร้างผู้ใช้ใหม่ใน Office 365 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้อักขระพิเศษที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ"

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ