ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รายละเอียดของคอลัมน์ waittype และ lastwaittype sysprocesses สำหรับ SQL Server 7.0

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:244455
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ที่sysprocessesตารางใน SQL Server มีตารางเสมือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ IDs (Spid) ที่lastwaittypeเขตข้อมูลใหม่ใน SQL Server 7.0 และ การแสดงแทนของสายอักขระของเครื่องwaittypeเขตข้อมูล (ซึ่งถูกสงวนไว้ภายในเลขฐานสองคอลัมน์) แสดง waittype ปัจจุบัน หรือสุดท้ายของการ SPID ถ้า waittype เป็น 0x0000, SPID ไม่อยู่ในขณะนี้รอบนสิ่งใด และค่า lastwaittype บ่งชี้ waittype สุดท้าย SPID ที่ประสบ ถ้า waittype ไม่ใช่ศูนย์ lastwaittype และ waittype จะเทียบเท่ากับ และระบุว่า waitstate ปัจจุบันสำหรับ SPID

บทความนี้แสดงค่า lastwaittype ที่เป็นไปได้ ค่าของ waittype ที่เกี่ยวข้อง และคำอธิบายสั้น ๆ ของความหมายของพวกเขา
ข้อมูลเพิ่มเติม
Waittypes ต่อไปนี้ระบุว่า กำลังรอการล็อกที่ระบุไว้ในการคำอธิบายคอลัมน์ ที่waitresourceคอลัมน์จะแสดงทรัพยากรเฉพาะ SPID พยายามล็อก

LastwaittypeWaittypeคำอธิบาย
LCK_M_SCH_S0x01ความเสถียรของ schema
LCK_M_SCH_M0x02การปรับเปลี่ยน schema
LCK_M_IS0x03การปรับค่าหุ้น
LCK_M_SIU0x04การปรับค่าการปรับปรุงที่ใช้ร่วมกัน
LCK_M_IS_S0x05การปรับค่าร่วมกันร่วม (ช่วงคีย์ล็อก)
LCK_M_IX0x06การปรับค่า Exclusive
LCK_M_SIX0x07Exclusive ค่าสีที่ใช้ร่วมกัน
LCK_M_S0x08ใช้ร่วมกัน
LCK_M_U0x09การปรับปรุง
LCK_M_II_NL0x0Aการปรับค่าแทรก-NULL (ช่วงคีย์ล็อก)
LCK_M_II_X0x0Bการปรับค่าแทรก-Exclusive (ช่วงคีย์ล็อก)
LCK_M_IU0x0Cล็อกการปรับปรุงค่าสี
LCK_M_IS_U0x0Dการปรับปรุงค่าสีใช้ร่วมกัน (ช่วงคีย์ล็อก)
LCK_M_X0x0Eโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
LCK_M_BU0x0Fการปรับปรุงมีขนาดใหญ่


Waittypes ต่อไปนี้ระบุว่า กำลังรอ latch หน้าที่ระบุไว้ในการคำอธิบายคอลัมน์ ที่waitresourceคอลัมน์จะแสดงทรัพยากรซึ่งกระบวนการพยายามได้รับหลังจาก latch สตริ lastwaittype จะระบุว่า กำลังรอโหมด latch กระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมบนเพ latches ดูหัวข้อ "Latching" ใน SQL Server 7.0 Books Online

LastwaittypeWaittypeคำอธิบาย
PWAIT_LATCH_NL0x400Null latch
PWAIT_LATCH_EX0x401Latch แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
PWAIT_LATCH_SH0x402Latch ที่ใช้ร่วมกัน
PWAIT_LATCH_UP0x403การปรับปรุง latch
PWAIT_PAGELATCH_NL0x410Latch หน้าเป็น null
WAIT_PAGELATCH_EX0x411Latch หน้าแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
WAIT_PAGELATCH_SH0x412Latch หน้าที่ใช้ร่วมกัน
PWAIT_PAGELATCH_UP0x413ปรับปรุงเพ latch
PWAIT_PAGEIOLATCH_NL0x420Null input/output (I/O) หน้า latch
PWAIT_PAGEIOLATCH_EX0x421Latch หน้า I/O แบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
PWAIT_PAGEIOLATCH_SH0x422Latch หน้า I/O ที่ใช้ร่วมกัน
PWAIT_PAGEIOLATCH_UP0x423Latch หน้าปรับปรุง I/O


เหตุการณ์ต่อไปนี้บ่งชี้ว่า การดำเนินการเชื่อมต่อของผู้ใช้ถูกหยุดชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้น:

LastwaittypeWaittypeคำอธิบาย
PWAIT_RESOURCE_SEMAPHORE0x40รอเพื่อรับการเซมาฟอร์ของทรัพยากร ใช้สำหรับการซิงโครไนซ์
PWAIT_DTC0x41กำลังรอผู้ประสานงานธุรกรรมการกระจาย (DTC)
PWAIT_OLEDB0x42กำลังรอตัวให้บริการ OLE DB
PWAIT_WRITELOG0x81กำลังรอสำหรับการล็อกระเบียนสำหรับธุรกรรมที่จะสามารถล้างข้อมูลในดิสก์
PWAIT_PSS_CHILD0x101กำลังรอเธรดลูกในการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสเคอร์เซอร์
PWAIT_EXCHANGE0x200อัตราแลกเปลี่ยนการซิงโครไนส์สำหรับเธรดที่แบบสอบถามแบบขนาน
PWAIT_XCB0x201กำลังรับการเข้าถึงบล็อกการควบคุมของธุรกรรม
บล็อกการควบคุมการธุรกรรม (XCBs) เป็นส่วนตัวไปยังเซสชันโดยทั่วไป แต่สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างเซสชันเมื่อใช้คุณลักษณะของเซสชันที่ถูกผูกไว้ หรือมีเซสชันหลายทรานในธุรกรรม DTC เดียวกัน เซสชันเดียวเท่านั้นสามารถมีการเข้าถึง XCB ในแต่ละครั้ง Waittype นี้น่าเป็นการบ่งชี้เซสชันเดียวที่กำลังรอการ XCB ในขณะที่เซสชันอื่นซึ่งพักอยู่รอทรัพยากร XCB ทรัพยากรที่แยกต่างหาก
PWAIT_DBTABLE0x202เฉพาะ จุดตรวจสอบกระบวนใช้
PWAIT_EC0x203Killing subthread เชื่อมต่อหรือบริบทการปฏิบัติการ
PWAIT_TEMPOBJ0x204ปล่อยให้วัตถุชั่วคราว
PWAIT_XACTLOCKINFO0x205กำลังรอการดำเนินการจำนวนมากเมื่อ releasing\escalating\transferring ล็อก
PWAIT_LOGMGR0x206กำลังรอการเขียนบันทึก
PWAIT_CMEMTHREAD0x207กำลังรอการเข้าถึงหน่วยความจำวัตถุ
PWAIT_CXPACKET0x208รอบนแพคเก็ตที่ตรงกันสำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยน (แบบสอบถามแบบขนาน)
PWAIT_PAGESUPP0x209ปล่อย Spinlock ในกลุ่มหัวข้อแบบสอบถามแบบขนาน
PWAIT_SHUTDOWN0x20Aรอจนกว่า SPID ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะปิดเครื่อง
PWAIT_WAITFOR0x20Bรอสักครู่ในการเริ่มต้น ด้วยคำสั่ง WAITFOR
PWAIT_CURSOR0x20Cกำลังรอสำหรับการซิงโครไนส์เธรดด้วยเคอร์เซอร์ที่แบบอะซิงโครนัส
synch การซิงค์ครั้งล่าสุดรอชนิด asynch การ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ