คอมโพเนนต์ "ลงในฐานะผู้ใช้ที่แตกต่างกัน" ไม่ทำงานบนเว็บไซต์ของ SharePoint ที่มีการเผยแพร่ โดย Forefront TMG 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2445386
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเผยแพร่เว็บไซต์ Microsoft SharePoint โดยใช้กฎที่เผยแพร่ใน Microsoft Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010
 • กฎการเผยแพร่ใช้ Kerberos ที่จำกัดการมอบหมาย (KCD)
 • ฟังเว็บสำหรับเว็บไซต์ใช้การรับรองความถูกต้องของ Windows หรือแบบฟอร์มโดยใช้การพิสูจน์ตัวจริง (FBA)
 • ผู้ใช้ล็อกอินไปยังเว็บไซต์ของ SharePoint

ในสถานการณ์สมมตินี้ การเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่แตกต่างกันคอมโพเนนต์ไม่ทำงานบนเว็บไซต์ของ SharePoint
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องของรหัส
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

การปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Microsoft Knowledge Base (KB):
2498770ซอฟต์แวร์ Update 1 rollup 3 สำหรับ Forefront คุกคามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 Service Pack 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ และจากนั้น เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้บนเว็บไซต์ใด ๆ สมาชิกของอาร์เรย์

หมายเหตุสคริปต์นี้ช่วยให้การเผยแพร่ของ SharePoint Server (SPS) ที่ใช้ในการมอบหมาย FBA และรับรองความถูกต้องที่ใช้ KCD ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการประกาศ SPS ที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบครบวงจร และ หากคุณต้องการมอบหมายการรับรองความถูกต้องเพื่อใช้ KCD การเรียกใช้สคริปต์นี้ เรียกใช้สคริปต์เพิ่มเติมที่ต่อท้ายแล้ว :
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "EnableSharepointSignIn"Const SE_VPS_VALUE = true Sub SetValue()   ' Create the root object.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")   'Declare the other objects that are needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object   ' Get references to the array object  ' and to the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets   On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )   If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear     ' Add the item.    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name   Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If   if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then     Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE     If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError       If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End If End Sub Sub CheckError()   If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End If End Sub SetValue  
ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการประกาศ SPS ที่ใช้การรับรองความถูกต้องแบบครบวงจร และ หากคุณต้องการมอบหมายการรับรองความถูกต้องเพื่อใช้ KCD ยังเรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "UseOnlyNTLMForWindowsAuth"Const SE_VPS_VALUE = 1 Sub SetValue()   ' Create the root object.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")   'Declare the other objects that are needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object   ' Get references to the array object  ' and to the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets   On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )   If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear     ' Add the item.    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name   Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If   if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then     Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE     If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError       If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End If End Sub Sub CheckError()   If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End If End Sub SetValue
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2445386 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 03/25/2011 03:22:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2445386 KbMtth
คำติชม