ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">�มเป็นส่วนตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
 • เครื่องหมายการค้า
 • © 2016 Microsoft
 • type="button" data-bi-name="Toggle Menu" tabindex="55">
  Cart

  เซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 สอบและการเก็บถาวร Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 แล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง LcsCmd.exe

  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2445705
  อาการ
  คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base (KB) 977343 หรือการปรับปรุงในภายหลังบนเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 ในสถานการณ์เช่นนี้ เซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 สอบและการเก็บถาวร Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 แล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเปิดใช้งาน โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง LcsCmd.exe นอกจากนี้ คุณค้นหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 จัดวางล็อก:

  ความล้มเหลว

  [0xC3EC784A ล้มเหลวในการตั้งค่าเวอร์ชันของฐานข้อมูล
  สาเหตุ
  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในแฟ้ม Dbsetup.wsf และแฟ้ม Dbcommon.sql
  การแก้ไข
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  2404534คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับฐานข้อมูลของ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2: พฤศจิกายน 2010
  การหลีกเลี่ยงปัญหา
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง R2 Server ของตสื่อสาร Office 2007 จะเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตรวจ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 สอบและเซิร์ฟเวอร์ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 เก็บ
  สถานะ
  Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  โดยค่าเริ่มต้น เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง LcsCmd.exe จะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ต่อไปนี้:

  <drive></drive>: \Program Files\Common Files\Microsoft เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ office 2007 R2

  คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ