ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง SQL Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2449398
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง หรืออาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง นอกจากนี้ คุณไม่สามารถทำต่อไป ด้วยการตั้งค่า

การเซ็ตอัพข้อความแสดงข้อผิดพลาด GUI หรืออาการ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ระบบไม่สามารถเปิดอุปกรณ์หรือแฟ้มที่ระบุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
Setup.rll เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ออกแบบให้ทำงานบน Windows หรือประกอบด้วยข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
โปรแกรมติดตั้งตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในการติดตั้งแพคเกจนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4
Badimage Setup.exe

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 5
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบเนื่องจากการสื่อไม่ถูกต้อง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 6
แฟ้ม cabinet 'Sql.cab' จำเป็นสำหรับการติดตั้งนี้เสียหาย และไม่สามารถใช้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 7
ข้อผิดพลาดในการอ่านจากแฟ้ม

อาการที่ 1
คุณไม่สามารถเลือก x 64 บิตติดตั้งได้

อาการที่ 2
คอมโพเนนต์บางตัวหายไปบนหน้าเลือกคอมโพเนนต์ของโปรแกรมติดตั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL

หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มบันทึกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL อ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
ข้อผิดพลาด 2337

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
การติดตั้ง SQL Server ล้มเหลว

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3
ข้อผิดพลาดของเครือข่ายเกิดขึ้นขณะพยายามอ่านจากแฟ้ม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 4
การปรับภาษาเไม่ได้รับการสนับสนุนสื่อนี้เซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 5
ไม่พบจุดจับการเริ่มต้นระบบกลไกจัดการฐานข้อมูล (แฟ้ม Summary.txt)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 6
แหล่งที่มาสำหรับแฟ้ม 'p76pctiy.dll' จะไม่ถูกบีบอัด (sql_engine_core_shared)

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของตัวแสดงเหตุการณ์

ไม่สามารถเตรียมใช้งานตัวจับเวลา SQLSQM

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นสำหรับหนึ่งในสาเหตุต่อไปนี้:
  • สื่อการติดตั้งเสียหาย
  • แหล่งการติดตั้งเสียหาย
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ปัญหา ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • Re-download รูป SQL Server จากตำแหน่งที่ตั้งเดิม
  • ใส่รูป ISO บนไดรฟ์ภายในเครื่อง และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่า
  • การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Setup.rll ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้เพื่อ Setup.rll_old และจากนั้น เรียกใช้การตั้งค่า:
    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\SQLServer2008R2\resources\1033
  • เปลี่ยนการตั้งค่าระบบปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนรุ่นภาษาท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
หมายเหตุ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" อาจมีสาเหตุอื่น ๆ ขั้นตอนในส่วน "การแก้ปัญหา" ไม่สามารถแก้ปัญหา คุณอาจประสบปัญหาที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสื่อการติดตั้งของคุณ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 การอ้างอิงถึงหัวข้อต่อไปนี้ใน SQL Server Books Online:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ