วิธีการ: พิมพ์โฟลเดอร์และสิทธิ์ในแฟ้มจากโฟลเดอร์หนึ่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245015
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการพิมพ์สิทธิ์ของแฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมดจากโฟลเดอร์หนึ่งที่ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Xcacls.exe ที่รวมอยู่ใน Microsoft Kit ทรัพยากรของ Windows NT
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Xcacls.exe พิมพ์สิทธิ์สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ แต่คุณไม่สามารถพิมพ์สิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์และแฟ้มที่มีอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย

การใช้ยูทิลิตี Xcacls.exe ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จากโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้ง Kit ทรัพยากรของ Windows NT คัดลอกแฟ้ม Xcacls.exe ไปยังโฟลเดอร์รากที่คุณต้องการให้สิทธิ์ในการพิมพ์
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter
    xcacls * * > c:\FileName :.txt
    โดย:FileName :ชื่อแฟ้มที่คุณต้องการใช้สำหรับสิทธิโฟลเดอร์และแฟ้ม ได้
หมายเหตุ:: ตำแหน่งการติดตั้งการเริ่มต้นสำหรับ Kit ทรัพยากรของ Windows NT คือ C:\NTreskit บน CD-ROM Kit Windows NT ทรัพยากร แฟ้ม Xcacls.exe อยู่ใน D:\platform\Netadmin, D เป็นตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม และแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น i386 หรือ Alpha ที่ใด
ntfs ที่เข้าถึง acl

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 245015 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 17:17:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB245015 KbMtth
คำติชม