ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

err ข่าวสารเกี่ยวกับ: ถูกการเข้าถึงถูกปฏิเสธ คุณไม่ต้องมีสิทธิ์หรือแฟ้มอยู่ในการใช้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245068
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะลบแฟ้มออก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน คุณไม่มีสิทธิ์ หรือแฟ้มกำลังถูกใช้
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้น หากแฟ้มที่คุณลบถูกใช้ หรือถูกทำลาย หรือ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS ที่จำเป็น:
    1. ใน Windows NT Explorer คลิกขวาแฟ้ม และคลิกคุณสมบัติ.
    2. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกPermissions:.
    3. ในการชนิดของการเข้าถึงกล่อง คลิกเปลี่ยนแปลง.
  2. ถ้าสิทธิ์ของคุณถูกต้อง แต่ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้ม ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของการจัดการระบบ Internals' เพื่อแก้ไขปัญหากับแฟ้มนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์การจัดการกับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มและการจัดการกับการเปิด การขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ดาวน์โหลดได้จากระบบ Internals เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
จัดการสิทธิ์ของ ntfs

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ