การแก้ไข: ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยการดำเนินการรวมกับตัวเองหลายในคอลัมน์เดียวกัน ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2451540
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2005 และ Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SQL Server 2005 และ Microsoft SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้ แก้ไขปัญหาการนำออกใช้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณมีฐานข้อมูลใน Microsoft SQL Server 2005 คุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยการดำเนินการรวมกับตัวเองหลายในคอลัมน์ของตารางในฐานข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพยายามที่จะสร้าง cube ที่ใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการรวมกับตัวเองหลายในคอลัมน์เดียวกันอาจปฏิบัติ ในสถานการณ์สมมตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้น และแบบสอบถามอาจใช้เวลานานที่จะดำเนินการ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการประเมิน cardinality ในแบบสอบถามไม่ถูกต้อง หลังจากหลาย ๆ การดำเนินงานรวมกับตัวเองจะถือว่าเป็น อาจัดรูปแบบของแบบสอบถามอาจประเมินจำนวนแถวที่ดำเนินการการรวมอื่นเป็น 1 ดังนั้น อาจัดรูปแบบของแบบสอบถามให้เลือกแผนการสอบถามที่เร็ว และประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้น
การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 12 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2467236แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 ถูกสร้างขึ้นสำหรับการระบุ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server


หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเปิดใช้งานสืบค้นกลับค่าสถานะ4199. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่ม-T4199พารามิเตอร์เริ่มต้น หรือคุณสามารถใช้การdbcc traceon(4199)คำชี้แจงสำหรับเซสชันของแต่ละ


SQL Server 2005 Service Pack 3 การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438344แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้การแก้ไขแต่ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598SQL Server 2005 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 การติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server ถูกรวมใน service pack ถัดไปของ SQL Server


หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเปิดใช้งานสืบค้นกลับ ค่าสถานะ4199. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่ม-T4199พารามิเตอร์เริ่มต้น หรือคุณสามารถใช้การdbcc traceon(4199)คำชี้แจงสำหรับเซสชันของแต่ละ
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server ไปยังโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2451540 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/14/2011 09:12:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Evaluation Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2451540 KbMtth
คำติชม