การแก้ไข: รายงานข้อผิดพลาดโครงการเซิร์ฟเวอร์ในโครงสร้างเป็น ใหม่ทั้งหมด หรือแสดงตัวอย่างการดำเนินการใน SQL Server 2008 R2 BIDS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2452564
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้ง Microsoft Visual SourceSafe (VSS) บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft SQL Server 2008 R2 ธุรกิจข่าวกรองพัฒนา Studio (BIDS) ติดตั้ง
 • คลิกเพื่อเลือกนั้นเพิ่มตัวควบคุมแหล่งข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายในขณะที่คุณสร้างโครงการเซิร์ฟเวอร์รายงานใหม่ใน BIDS

  หมายเหตุ:คุณสามารถสร้างโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงานได้ โดยการเลือกนั้นโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงานหรือตัวช่วยสร้างโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงานแม่แบบในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ
 • กระบวนการTargetServerVersionมีการตั้งค่าคุณสมบัติของโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงานไปsql Server 2008 R2.
 • คุณเช็คเอาท์แฟ้มมี.rdl และจากนั้น คุณเช็คอินแฟ้ม.rdl ใน BIDS หรือสู่ vss
 • คุณพยายามที่จะสร้าง ทำความสะอาด หรือแสดงตัวอย่างโครงการใน BIDS

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ และโครงการจะไม่สร้าง รักษา หรือแสดงตัวอย่าง:
การเข้าถึงเส้นทาง ' <rdl path=""> ' ถูกปฏิเสธนั้น</rdl>

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำเครื่องหมายแฟ้มถูกเลือกเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณใช้สู่ vss

เมื่อคุณสร้างโครงการเป็นครั้งแรก BIDS คัดลอกแฟ้มโครงการไปยังเส้นทางต่อไปนี้ และจากนั้น ตั้งค่าแฟ้มเพื่ออ่านอย่างเดียว:
<report server="" project="" folder=""></report>โฟลเดอร์ \bin\Debug
อย่างไรก็ตาม BIDS พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแฟ้มแบบอ่านอย่างเดียว ดังนั้น ข้อผิดพลาดการเข้าถึงเกิดขึ้น

หมายเหตุ:<report server="" project="" folder=""></report>เป็นตัวยึดสำหรับชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงาน
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

Update 5 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438347สะสม Update แพ็คเกจ 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
 • ใช้โฟลเดอร์อื่นสำหรับเส้นทางขาออกของโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงานแทนการในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  <report server="" project="" folder=""></report>โฟลเดอร์ \bin\Debug"
 • ลบแฟ้ม.rdl ในเส้นทางขาออกปัจจุบันของโครงการของเซิร์ฟเวอร์รายงาน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2452564 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/20/2010 17:38:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0


 • kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbmt KB2452564 KbMtth
คำติชม
' ถูกปฏิเสธ" ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามสร้าง ทำความสะอาด หรือแสดงตัวอย่างโครงการเซิร์ฟเวอร์รายงานที่ใช้ SQL Server 2008 R2 ใน BIDS ที่มีการรวมกันของ VSS ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเช็คเอาท์..." />
' ถูกปฏิเสธ" ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามสร้าง ทำความสะอาด หรือแสดงตัวอย่างโครงการเซิร์ฟเวอร์รายงานที่ใช้ SQL Server 2008 R2 ใน BIDS ที่มีการรวมกันของ VSS ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเช็คเอาท์..." />