ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการกำหนดขนาดของคลัสเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245436
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ของคุณ cluster ขนาด
ข้อมูลเพิ่มเติม
การตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ของคุณ cluster ขนาด ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกพรอมต์ MS-DOS. สำหรับ Windows Me คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เบ็ดเตล็ด และจากนั้น คลิกพรอมต์ MS-DOS.
  2. ประเภท:Chkdsk:แล้ว กด ENTER
  3. หมายเหตุหมายเลขถัดไปไบต์ในแต่ละหน่วยการจัดสรรเส้นหมายเหตุ:: แบบไบต์ในแต่ละหน่วยการจัดสรรมีขนาดของคลัสเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดูขนาดของคลัสเตอร์เป็นกิโลไบต์ (KB), หารตัวเลขที่คุณจดบันทึกไว้ โดย 1024

    ตัวอย่างเช่น ถ้า Chkdsk แสดง 4096 ไบต์ในแต่ละหน่วยการจัดสรร แล้วขนาดของคลัสเตอร์ของคุณเป็นกิโลไบต์ 4
    ไบต์ 4096/1024 ไบต์ต่อกิโลไบต์ =กิโลไบต์ที่ 4
  4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:exitแล้ว กด ENTER เพื่อกลับไปยัง Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ clusters และระบบไฟล์ FAT คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
67321ชนิด fat และขนาดของคลัสเตอร์ขึ้นอยู่ขนาดไดรฟ์แบบลอจิคัล
69912สรุปการพาร์ MS-Dos
msdos

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ