PRB: Unicode เทียบ Collating ลำดับและล็อกอินของ Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:245768
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเพิ่มบัญชีเข้าสู่ระบบ Windows NT ที่มีอยู่เป็นการเข้าสู่ระบบ Microsoft SQL Server คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 15401
ผู้ใช้ Windows NT หรือกลุ่ม 'Domain_name\User_name' ไม่พบ
ตรวจสอบชื่ออีกครั้ง
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณได้ติดตั้ง SQL Server โดยใช้ลำดับการ collating Unicode-เล็ก
การหลีกเลี่ยงปัญหา
คุณสามารถเพิ่มการเข้าสู่ระบบใหม่นี้ใน SQL Server โดยการพิมพ์ชื่อผู้ใช้หรือชื่อกลุ่มผู้ใช้เหมือนกับที่ป้อนลงในตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน (รวมทั้งใช้ในกรณีที่ต้นฉบับสำหรับทุกตัวอักษร) คุณสามารถคัดลอกชื่อนี้จากผู้จัดการผู้ใช้สำหรับโดเมนไปเกิด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลักษณะการทำงานนี้ถูกเชื่อมโยงกับการตั้งค่า Unicode เท่านั้น ลักษณะการทำงานนี้ไม่เกิดขึ้นถ้าคุณปรับเปลี่ยนการเรียงลำดับเท่านั้น

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดปัญหา

 1. การติดตั้ง SQL Server โดยใช้ลำดับที่ collating-เล็กสำหรับ Unicode ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคลิกเพื่อยกเลิกการ ตรงตามตัวพิมพ์ กล่องกาเครื่องหมายนี้ ตัวระบุตำแหน่งที่ตั้งของ Unicode กล่องรายการ
 2. ใช้ตัวจัดการผู้ใช้ของ Windows NT สำหรับโดเมนในการสร้างผู้ใช้ใหม่ที่ชื่อ ชื่อโดเมน\Test พิมพ์ชื่อผู้ใช้นี้ โดยการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก

  หมายเหตุ ในชื่อผู้ใช้นี้ ชื่อโดเมน หมายถึงชื่อโดเมนที่แท้จริง
 3. คลิกขวาใน SQL Server Enterprise Manager, ล็อกอิน ไอคอนในโฟลเดอร์การรักษาความปลอดภัย และคลิก เข้าสู่ระบบใหม่ บนเมนูทางลัด
 4. ในการ ชื่อ กล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้:
  ชื่อโดเมน\TEST
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้นี้ โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น ด้วยการทำเช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 15401
  ผู้ใช้ Windows NT หรือกลุ่ม 'ชื่อโดเมน\TEST' ไม่พบ
  ตรวจสอบชื่ออีกครั้ง
 5. ในตัววิเคราะห์คำถาม เรียกใช้แบบสอบถามต่อไปนี้:
  exec master..sp_grantlogin '<Domain_name>\TEST'
  เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 15401 ระดับ 11 สถานะ 1, sp_grantlogin กระบวนงาน บรรทัด 36
  ผู้ใช้ Windows NT หรือกลุ่ม 'ชื่อโดเมน\TEST' ไม่พบ ตรวจสอบชื่ออีกครั้ง
เข้าสู่กลุ่มผู้ใช้ Windows NT ความปลอดภัย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 245768 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 17:26:13 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB245768 KbMtth
คำติชม