ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
pping-cart" href="//www.microsoftstore.com/store/msapac/th_TH/DisplayThreePgCheckoutShoppingCartPage" data-bi-name="Shopping Cart" title="รถเข็น" ms.title="cart" tabindex="50"> Cart

Outlook 2011 สำหรับ Mac ไม่ตั้งค่าการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ใน Office 365 โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2459968
ปัญหา
เมื่อคุณใช้ Microsoft Outlook 2011 สำหรับ Mac ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Office 365 การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณไม่ได้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติสำหรับ Microsoft Exchange ออนไลน์
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • มีใช้อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง
  • ระเบียน CNAME ค้นหาอัตโนมัติสำหรับโดเมนอีเมลที่ไม่มีอยู่ หรือถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้อง
โซลูชัน
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีใช้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีอัตโนมัติ

วิธีที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระเบียน CNAME ค้นหาอัตโนมัติที่มีอยู่สำหรับโดเมนของคุณทางอีเมล

เมื่อค้นหาอัตโนมัติถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง โดยอัตโนมัติคุณสามารถตั้งค่าให้ Outlook สำหรับ Mac 2011 เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ โดยการใช้ของคุณที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างระเบียน CNAME ค้นหาอัตโนมัติ ดู ใช้มีระเบียน CNAME เพื่อเปิดใช้งาน Outlook เพื่อเชื่อมต่อ.

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงระเบียน DNS สามารถดำเนินการได้ถึง 72 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ