ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ไม่สามารถลบ หรือซ่อมแซมแฟ้มที่เสียหายบนไดรฟ์ข้อมูล NTFS

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246026
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะลบไฟล์ในวอลุ่ม NTFS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถลบชื่อแฟ้ม: แฟ้มหรือไดเรกทอรีเป็นเสียหาย และไม่สามารถอ่าน
บันทึกเหตุการณ์ของระบบใน Windows NT 4.0 ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
รหัสเหตุการณ์: 41
แหล่งที่มา: Diskperf
คำอธิบาย: ด้านโครงสร้างของระบบแฟ้มบนดิสก์ไม่เสียหาย และไม่สามารถอ่าน โปรดเรียกใช้ยูทิลิตี chkdsk บนอุปกรณ์ที่มีป้ายชื่อ "Volume_name"
บันทึกเหตุการณ์ของระบบใน Windows 2000 ที่ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
รหัสเหตุการณ์: 55
แหล่งที่มา: NTFS
คำอธิบาย: ด้านโครงสร้างของระบบแฟ้มบนดิสก์ไม่เสียหาย และไม่สามารถใช้งาน โปรดเรียกใช้ยูทิลิตี chkdsk บนไดรฟ์ข้อมูล " Drive_letter: "
ถ้าคุณเรียกใช้ Chkdsk กับไดรฟ์ข้อมูล Chkdsk อาจ หรืออาจไม่ทำการซ่อมแซม แต่หลังจาก คุณยังคงไม่สามารถลบแฟ้มเสียหาย
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าตารางในแฟ้มต้นแบบของไดรฟ์ข้อมูล NTFS (MFT) เกิดความเสียหาย คู่ของชื่อไฟล์แบบสั้น และแบบยาวที่เก็บอยู่ในระเบียนดัชนีของไดเรกทอรีและชื่อแฟ้มที่เก็บอยู่ในการเชื่อมโยงแฟ้มบันทึกหน้าต่างเซ็กเมนต์ (FRS) ประกอบด้วยอักขระ case-sensitive ที่ไม่ตรงกัน

ระบบไฟล์ ntfs รองรับชื่อแฟ้ม (POSIX) case-sensitive แต่ Chkdsk ไม่ตรวจสอบชื่อแฟ้มที่อยู่ในโหมด case-sensitive

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ระเบียนดัชนีของไดเรกทอรีที่มีรายการ BADFILe.TXT แต่ FRS มีรายการ BADFILE.TXT สำหรับชื่อแฟ้ม ระบบไฟล์ ntfs บุคคลนี้เป็นการไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย แต่ Chkdsk เปรียบเทียบชื่อเท่านั้น และละเว้นตัวพิมพ์ จะไม่ทำการซ่อมแซม
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สำรองค่าไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยแฟ้มที่เสียหาย และไม่รวมแฟ้มที่เสียหายจากงานสำรองข้อมูล ไดรฟ์ข้อมูลการจัดรูปแบบใหม่ และการคืนค่าจากการสำรองข้อมูล
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
120716วิธีการลบแฟ้มที่ มีชื่อที่สำรองใน Windows NT
176646ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: แฟ้มหรือไดเรกทอรีเสียหาย...
ความเสียหาย NTFRS FRS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ