ทำงาน: เขตข้อมูลจดหมายเวียนพิมพ์ โดยไม่มีการจัดรูปแบบตัวเลข

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

246066
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพิมพ์เอกสารประมวลผลคำของ Microsoft ทำงานที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลฐานข้อมูลที่ผสาน ข้อมูลในบางวัน เวลา สกุลเงิน โทรศัพท์อาจจะพิมพ์หมายเลข หรืออื่น ๆ จัดรูปแบบตัวเลขฟิลด์จัดเป็นตัวเลข
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แหล่งข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่จัดในเขตข้อมูล และ ใช้รูปแบบของข้อมูลที่จะนำไปใช้เมื่อคุณป้อนข้อมูลการจัดรูปแบบ หรือ แสดงข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากฐานข้อมูลทำงานได้
 • อย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลในแหล่งข้อมูลใช้เขตข้อมูลหรือตัวเลข รูปแบบที่มีอยู่ในการทำงานของ Microsoft
การแก้ไข
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้ของฐานข้อมูลหรือกระดาษคำนวณโปรแกรมส่งออกตารางคุณต้องการผสานเป็นแฟ้มข้อความที่จัดรูปแบบ (.txt) และแทรกเขตข้อมูลจากแฟ้มข้อความที่ส่งออกลงใน Word คุณสามารถทำงานได้ตัวประมวลผลเอกสาร
- หรือ -
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ สร้างเขตข้อมูลอื่นในฐานข้อมูลซึ่งมีรูปแบบเป็นข้อความ และถูกกรอกข้อมูล ด้วยเนื้อหาของฟิลด์ "ปัญหา" เดิม แต่ใช้บางฟังก์ชันข้อความที่มีอยู่ภายในเพื่อบังคับให้รูปแบบการรวม requisite-หมายดอลล่าร์ ($) และตำแหน่งทศนิยม 2 ที่เหมาะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หมายเหตุในขั้นตอนด้านล่าง "PROBLEM_FIELD" แสดงถึงเขตข้อมูลที่จะผสานได้อย่างถูกต้อง และ "NEW_FIELD" แสดงถึงเขตข้อมูลที่คุณจะสร้างการดำเนินการข้อมูลข้อความ กรุณาแทน ด้วยชื่อเขตข้อมูลที่แท้จริงที่คุณต้องการใช้
 1. เริ่มการทำงานได้ 6 และเปิดฐานข้อมูล
 2. บนเครื่องมุมมองเมนู การเลือกรายการ.
 3. คลิกบล็อกสีเทาที่ด้านบนของคอลัมน์ PROBLEM_FIELD
 4. บนเครื่องระเบียนเมนู การเลือกเขตข้อมูลแล้ว คลิกหลังจาก.
 5. การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลNEW_FIELD.
 6. ในการรูปแบบกล่อง เลือกข้อความ.

  ป้อนค่าเริ่มต้น
 7. คลิกเพิ่มแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 8. คลิกNEW_FIELDพิมพ์ต่อไปนี้ จากนั้น กด ENTER:
  ="$" & STRING(Round(PROBLEM_FIELD,2),2)					
  หมายเหตุอย่าลืมใช้แทนชื่อของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงฟิลด์ข้างต้น

  ถ้าการจัดรูปแบบเลขฐานสิบยังคงรับรายการ พิมพ์ต่อไปนี้ และกด ENTER:
  =IF(ROUND(PROBLEM_FIELD,0)=PROBLEM_FIELD,("$"&STRING(PROBLEM_FIELD,0)&".00"),("$"&STRING(PROBLEM_FIELD,2)))					
  เขตข้อมูลในระเบียนทั้งหมดควรถูกเติม ด้วยค่าใน PROBLEM_FIELD รวมทั้ง 2 ตำแหน่งทศนิยมและเครื่องหมายดอลลาร์ ($) รุ่นที่เป็นข้อความ ถ้าค่าของ PROBLEM_FIELD เป็นศูนย์ หรือปล่อยว่างไว้ แล้ว "$ 0.00" จะปรากฏขึ้น
 9. คลิกบันทึกจากนั้น ให้ปิดฐานข้อมูล
 10. เริ่มจดหมายเวียน แต่ใส่ NEW_FIELD ในตำแหน่งที่คุณใช้เพื่อแทรก PROBLEM_FIELD คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ในเอกสารของคุณ มันจะมาพร้อมกับฟิลด์
มีปัญหาที่คล้ายกับวันเท่านั้น ซึ่งออกมาในรูปแบบสั้น (MM/DD/YY) นี่เป็นสูตรที่คล้ายคลึงกันเพื่อสร้างวันที่ textualized สำหรับการผสานกับรูปแบบความยาวของปีจันทร์ DD:
=STRING(DAY(Date_field),0)&MID(" Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ",MONTH(Date_field),5)&STRING(YEAR(Date_field)+1900,0)				
หมายเหตุช่องว่างมีความจริงสำคัญ, (2 ก่อนม.ค. 1 หลังธ.ค.และ 1 ระหว่างแต่ละเดือน)
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นใน Microsoft Word 2000 รวมอยู่ในชุดการทำงานของ Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ใน Word 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
211421WD2000: รูปแบบไม่ถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ในผลลัพธ์จดหมายเวียน
w_works works2k w2001 จดหมายเวียนสกุลเงินดอลลาร์ cents cent $ทศนิยมตำแหน่งทศนิยมที่ยาว

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 246066 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/24/2014 00:36:07 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbprint kbui kbmt KB246066 KbMtth
คำติชม