ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

Dskprobe.exe อาจทำลาย FAT32 บูตเซกเตอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246146
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
windows 2000 สนับสนุนระบบแฟ้ม FAT, FAT32 และระบบไฟล์ NTFS ถ้าคุณใช้รุ่นต่าง ๆ ของการโปรแกรมอรรถประโยชน์ Dskprobe.exe ยกเว้นเวอร์ชันที่มีอยู่ บนซีดี รอม Windows 2000 หรือ ใน Microsoft Windows 2000 ทรัพยากร Kit เพื่อดู และจากนั้น ให้บันทึกเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบของ FAT32 พาร์ติชัน FAT32 เชื่อมโยงอาจจะไม่สามารถอ่านได้ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เครื่องมือของ Windows 2000 Chkdsk รายงานว่า ประกอบด้วยข้อผิดพลาดระดับ ไม่ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวอย่าง::
chkdsk e:
ชนิดของระบบไฟล์เป็น FAT32
หมายเลขประจำสินค้าของไดรฟ์ข้อมูลเป็น C408 2213

ข้อผิดพลาดที่พบ chkdsk ไม่สามารถดำเนินต่อในโหมดอ่านอย่างเดียว

chkdsk e: /f
ชนิดของระบบไฟล์เป็น FAT32
หมายเลขประจำสินค้าของไดรฟ์ข้อมูลเป็น C408 2213

chkdsk e:
ชนิดของระบบไฟล์เป็น FAT32
หมายเลขประจำสินค้าของไดรฟ์ข้อมูลเป็น C408 2213

ข้อผิดพลาดที่พบ chkdsk ไม่สามารถดำเนินต่อในโหมดอ่านอย่างเดียว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
247575chkdsk ไม่ใช้ Backup บูตเซกเตอร์เพื่อแก้ไข FAT32 บูตเซกเตอร์
สาเหตุ
โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dskprobe.exe ไม่ทราบ FAT32 และอาจทำให้เกิดความเสียหายของเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ FAT32 หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • หลังจากการอ่านเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบของ FAT32 คุณคลิบูตเซกเตอร์ fatในการมุมมองเมนู
 • คุณเลือกการบันทึก หรือเขียนเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ FAT32 ถึงแม้ว่าคุณทำการเปลี่ยนแปลงไม่
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง Dskprobe บางค่าคงที่ FAT บูตเซกเตอร์เฉพาะ แต่จะใช้แตกต่างไปบนพาร์ติชัน FAT32

ข้อความต่อไปนี้คือ ผลลัพธ์ของการเปรียบแบบ GoodSector.dsk และ BadSector.dsk บูตเซกเตอร์เทียบ:
C:\>compName of first file to compare: GoodSector.dskName of second file to compare: BadSector.dskOption:Comparing GoodSector.dsk and BadSector.dsk...Compare error at OFFSET 2Bfile1 = 0file2 = 20Compare error at OFFSET 2Cfile1 = 2file2 = 20Compare error at OFFSET 2Dfile1 = 0file2 = 20Compare error at OFFSET 2Efile1 = 0file2 = 20Compare error at OFFSET 2Ffile1 = 0file2 = 20Compare error at OFFSET 30file1 = 1file2 = 20Compare error at OFFSET 31file1 = 0file2 = 20Compare error at OFFSET 32file1 = 6file2 = 20Compare error at OFFSET 33file1 = 0file2 = 20Compare error at OFFSET 34file1 = 0file2 = 2010 mismatches - ending compare				
การแก้ไข
ระบบแฟ้ม FAT32 ประกอบด้วยสำเนาสำรองของบูตเซกเตอร์ คุณสามารถใช้ Dskprobe.exe เพื่อคัดลอกสำเนาไปยังเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบเสียหาย เซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบหลักมีเซกเตอร์ที่ศูนย์ของไดรฟ์แบบลอจิคัล การสำรองข้อมูล FAT32 บูตเซกเตอร์จะอยู่ที่ six ภาคของไดรฟ์แบบลอจิคัล ในมุมมองไบต์ อ่านเซกเตอร์หก ของไดรฟ์แบบลอจิคัล และไม่ มีการแสดงเป็นแบบ "FAT บูตเซกเตอร์ เขียนผ่านเซกเตอร์ที่ศูนย์ของไดรฟ์แบบลอจิคัล

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อคืนค่าการสำรองข้อมูล FAT32 บูตเซกเตอร์

คำเตือน: สำหรับพาร์ติชัน FAT32 ไม่ดูเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบที่เป็นเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ FAT เป็นจากนั้นมุมมองเมนูแล้ว บันทึก การทำเช่นนั้น corrupts นั้นอีกครั้ง ปล่อยให้แทน Dskprobe ในโหมดการเริ่มต้นของมุมมองไบต์ตลอดเซสชันที่แก้ไข
 1. เริ่ม Dskprobe.exe
 2. ในการไดรฟ์เมนู คลิกไดรฟ์แบบลอจิคัลจากนั้น คลิกสองครั้งที่อักษรชื่อไดรฟ์ที่แทนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 ที่จำเป็นต้องมีการซ่อมแซม
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอ่านอย่างเดียวกล่องกาเครื่องหมาย คลิกตั้งค่าการใช้งานอยู่แล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการเซกเตอร์เมนู คลิกReadเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มต้นเริ่มต้นเซกเตอร์ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 6 และออกจากนั้นหมายเลขของภาค=% 1ค่าเพียงอย่างเดียว ซึ่งอ่านเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ FAT32 ที่สำรองไว้
 5. ในการเซกเตอร์เมนู คลิกการเขียน.
 6. ตรวจสอบว่า หมายเลขอ้างอิงที่ใช้งานอยู่นั้นยังคงอักษรชื่อไดรฟ์แบบลอจิคัลของไดรฟ์ข้อมูลถูกถาวร การเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มการทำงานของเซกเตอร์เพื่อเขียนข้อมูลค่าจาก 6 การศูนย์ 0 แล้ว คลิกเขียนได้. คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันว่า คุณต้องการที่เขียนทับเซกเตอร์ 0 บนไดรฟ์นี้
 7. ออกจากเครื่องมือ Dskprobe และเรียกใช้ Chkdsk กับไดรฟ์ข้อมูลที่ซ่อมแล้ว:
  Chkdsk:logical_drive_letter:
  ใช้แบบ/fสวิตช์หากไดรฟ์ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อคุณใช้ Dskprobe บนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 ไม่ดูเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบในฐานะเป็นเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ FAT จากนั้นมุมมองเมนูแล้ว บันทึก แทน ปล่อย Dskprobe.exe ในโหมดไบต์เมื่อคุณกำลังดู หรือเปลี่ยนแปลงไปยังเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบของ FAT32
MBS ที่ไม่รู้จักเกิดความเสียหาย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 246146 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 17:30:07 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb kbmt KB246146 KbMtth
คำติชม