ข้อผิดพลาด 85010013, 8600C2B หรือ 29 86000C เมื่อคุณพยายามที่จะซิงโครไนส์อุปกรณ์ Windows Phone ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2464593
อาการ
เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone การซิงโครไนส์ล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1
Mail.Contoso.com ต้องถูกบังคับนโยบายความปลอดภัยบางอย่างก่อนจึงจะสามารถซิงค์ข้อมูลของคุณ ติดต่อผู้สนับสนุนหรือผู้ให้บริการของคุณ

สุดท้าย พยายามxนาทีที่แล้ว

รหัสข้อผิดพลาด:รหัสข้อผิดพลาด>

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
Mail.Contoso.com จำเป็นต้องให้นโยบายการรักษาความปลอดภัยบางอย่างถูกบังคับใช้ ลองซิงค์อีกครั้งเพื่อใช้นโยบาย ถ้าคุณทำให้มองเห็นข้อความนี้ ติดต่อผู้สนับสนุนหรือผู้ให้บริการของคุณ

สุดท้าย พยายามxนาทีที่แล้ว

รหัสข้อผิดพลาด:รหัสข้อผิดพลาด>

ข้อความข้อผิดพลาด ตัวยึดรหัสข้อผิดพลาด> แสดงถึงหนึ่งในรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 0x85010013
 • 0x8600C2B
 • 86000C 29


สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีนโยบายกล่องจดหมายของ Exchange ActiveSync มีการใช้งานที่ใช้พารามิเตอร์ที่อุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์

เซิร์ฟเวอร์ Exchange Client Access ตอบสนองไปยังอุปกรณ์มีสถานะ HTTP ของ 449 เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ทุกพารามิเตอร์ภายในนโยบายกล่องจดหมายของ Exchange ActiveSync แต่ละความพยายามในการซิงโครไนส์ต่อ ๆ มาจะล้มเหลว ด้วยสถานะ HTTP ของ 449 ขณะ Exchange ActiveSync นโยบายปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนนโยบายการ Exchange ActiveSync ที่มีอยู่ หรือสร้างนโยบายใหม่ Exchange ActiveSync เพื่อให้นโยบายใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 • เปลี่ยนนโยบาย Exchange ActiveSync ที่มีอยู่เพื่อใช้เฉพาะกับนโยบายการสนับสนุนพารามิเตอร์
 • สร้างนโยบาย Exchange ActiveSync ใหม่ที่ใช้พารามิเตอร์นโยบายสนับสนุนที่อุปกรณ์ Windows Phone สามารถนำมาใช้ จากนั้น กำหนดนโยบายนี้ให้แก่ผู้ใช้ Windows Phone
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้บนอุปกรณ์ที่ใช้ Windows Phone 8 เปิดใช้งานพารามิเตอร์อนุญาตให้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ provisionableในนโยบายของ Exchange ActiveSync

สิ่งสำคัญ พารามิเตอร์ที่ไม่ใช่ provisionable อนุญาตให้อุปกรณ์ช่วยให้อุปกรณ์ที่ซิงโครไนส์ นี้เป็นจริงแม้ว่านโยบายที่อุปกรณ์สามารถบังคับไม่ตรงกับพารามิเตอร์นโยบาย Exchange ActiveSync ที่ถูกกำหนดค่าบนเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายกล่องจดหมาย ActiveSync อัตราแลกเปลี่ยน


ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดนโยบายที่ได้รับการสนับสนุน โดยอุปกรณ์ Windows Phone

พารามิเตอร์นโยบายที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Phone 7
พารามิเตอร์พารามิเตอร์พารามิเตอร์
PasswordRequiredAllowSimplePasswordDisableIrDA
MinPasswordLengthPasswordExpirationDisableDesktopSync
IdleTimeoutFrequencyValuePasswordHistoryBlockRemoteDesktop
DeviceWipeThresholdDisableRemovableStorageBlockInternetSharing


พารามิเตอร์นโยบายที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Phone 8
พารามิเตอร์พารามิเตอร์
AllowSimpleDevicePasswordMaxInactivityTimeDeviceLock
AlphanumericDevicePasswordRequiredMinDevicePasswordComplexCharacters
DevicePasswordEnabled MinDevicePasswordLength
DevicePasswordExpirationRequireDeviceEncryption
DevicePasswordHistory RemoteWipe
IrmEnabled AllowNonProvisionableDevices
MaxDevicePasswordFailedAttempts

หมายเหตุ นอกจากนี้ พารามิเตอร์นโยบาย EAS AllowStorageCardจะได้รับการสนับสนุนเมื่อมีจัดการอุปกรณ์ โดยใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกศูนย์ระบบ Microsoft

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยน หรือสร้างนโยบาย Exchange ActiveSync ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:ปัญหาทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ได้รับการร้องขอการสนับสนุนสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายกล่องจดหมาย ActiveSync บ่อย สาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเหล่านี้มีสถานะการออนไลน์ของพารามิเตอร์นโยบายที่ไม่สนับสนุน เมื่อพารามิเตอร์AllowNonProvisionableDevicesถูกตั้งค่าเป็นFalseพารามิเตอร์นโยบายต้องถูกบังคับใช้สำหรับอุปกรณ์ที่จะสามารถเตรียมใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่มีเหตุผลถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์นโยบายจะถูกละเว้น

ได้รับการสนับสนุนนโยบายพารามิเตอร์จะแสดงรายการไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้ เมื่อคุณแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบาย นโยบายที่มีอยู่แล้วควรมีการตรวจทานสำหรับการปรากฏของพารามิเตอร์ที่ไม่สนับสนุนที่ไม่สามารถละเว้น ข้อมูลนี้รวมถึงทั้งเริ่มต้นและนโยบายที่กำหนดเอง รายการรายละเอียดของนโยบายและการบังคับใช้การมีพร้อมใช้งานบนเว็บเพจ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายละเอียดปัญหากับรุ่นปัจจุบันของ Windows Phone 8 และจะได้รับในการปรับปรุงในอนาคต

เมื่อเปิดใช้งานพารามิเตอร์นโยบายจำเป็นต้องมีการเข้ารหัสลับบนการ์ดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ Windows Phone 8 misreport สถานะของการ์ด sd ออก แม้ว่าอุปกรณ์มีช่องเสียบการ์ดไม่มี SD บังคับใช้นโยบายที่เกิด ขึ้น การเตรียมใช้งานล้มเหลว และอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถถูกซิงโครไนส์

ตาม(หัวข้อ 2.2.2.51 ของ MSDNRequireStorageCardEncryption) เกี่ยวกับพารามิเตอร์นโยบาย ถ้ามีพารามิเตอร์นโยบาย แต่อุปกรณ์ไม่สนับสนุนการเก็บข้อมูลแบบถอดได้ ควรถูกละเว้นพารามิเตอร์ และอุปกรณ์ควรจะสามารถทำข้อมูลให้ตรงกัน

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ไข" และ "วิธีแก้ปัญหา" สำหรับอุปกรณ์ Windows Phone 8

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Phone ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์ Windows Phone และนโยบายที่ได้รับการสนับสนุน โดย Windows Phone ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณใช้ Windows Phone 7 และ Exchange Server ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:


ที่การแก้ไขปัญหา ActiveSync กับ Exchange Server ตัวแนะนำการฝึกปฏิบัติ ช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้:
 • ไม่สามารถสร้างส่วนกำหนดค่าบนอุปกรณ์
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • การตัดสินค้าจากคลังจดหมาย
 • ปัญหาการจัดการปฏิทิน
 • ความล่าช้าในประสิทธิภาพการทำงานของ อุปกรณ์/CAS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2464593 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/19/2015 01:35:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • kbsurveynew kbwp8 kbtshoot kbprb kbmmo kbmt KB2464593 KbMtth
คำติชม