ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตัวเลือกการพิมพ์ TCP/IP ใหม่ในการตรวจสอบพอร์ตมาตรฐานของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:246868
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
windows 2000 ให้แทนพอร์ต LPR เมื่อคุณต้องการพิมพ์ไปยังเครือข่ายอุปกรณ์การพิมพ์ผ่าน TCP/IP จอภาพพอร์ตใหม่เรียกว่าการตรวจสอบพอร์ตบมาตรฐาน (SPM) SPM ถูกติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นเมื่อมีการติดตั้ง TCP/IP ใน Windows
ข้อมูลเพิ่มเติม
SPM ได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากใช้แบบธรรมดาเครือข่ายจัดการโพรโทคอล (SNMP) ในการอ่านการกำหนดค่าอุปกรณ์เป้าหมายการพิมพ์ และการตรวจสอบสถานะของ ถ้า SPM ไม่สามารถกำหนดค่าการพิมพ์อุปกรณ์เป้าหมายโดยใช้พอร์ต TCP เริ่มต้น SPM และ SNMP ใช้โพรโทคอล LPR ถ้ามีสนับสนุน โดยอุปกรณ์เป้าหมาย (อย่างไรก็ตาม มันจะยังคงติดตั้งเป็นพอร์ตที่มี SPM)

ซึ่งแตกต่างจาก LPR, SPM ใช้พอร์ต 9100 โดยค่าเริ่มต้นสำหรับพอร์ตปลายทาง และแบบสุ่มเลือกพอร์ตที่เปิดแหล่งที่มาใดมากกว่า 1023 เป็นพอร์ตแหล่งที่มา

การติดตั้งพอร์ตที่มี SPM:
  1. คลิกสร้างพอร์ตใหม่ในการเพิ่มตัวช่วยสร้างเครื่องพิมพ์
  2. พิมพ์ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) (หรือชื่อโฮสต์) ของอุปกรณ์ปลายทาง (ชื่อพอร์ตถูกกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติใน แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนชื่อพอร์ตได้ถ้าคุณไม่ชอบชื่อพอร์ตที่แนะนำ)
  3. เมื่อคุณดำเนินการตัวช่วยสร้าง SPM ความพยายามที่ทำการของการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เริ่มต้น และคุณสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของ SNMP ถ้ารุ่นของเครื่องพิมพ์และตัวเลือกจะเรียนใช้ SNMP คุณไม่มีการเลือกเครื่องพิมพ์ และมีการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
ใน Microsoft Windows NT วิธีเดียวกับ natively พิมพ์ไปยังอุปกรณ์การพิมพ์ผ่าน TCP/IP ที่มีการ ติดตั้ง Microsoft การพิมพ์ TCP/IP คอมโพเนนต์นี้ไม่เป็นค่าเริ่มต้น RFC 1179 เข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ของบรรทัดมอน (LPD) และทรัพยากรในเครื่องพิมพ์ของบรรทัด (LPR) ใน Windows 2000 คุณยังคงสามารถมีการเดียวกัน LPD/LPR (ซึ่งเรียกว่าบริการการพิมพ์สำหรับ UNIX และติดตั้งอยู่ภายใต้แฟ้มอื่นและบริการการพิมพ์)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
179156ตัวปรับปรุง TCP/IP พิมพ์เลือก สำหรับ SP3 Windows NT 4.0 และในภายหลัง
โดยส่วนใหญ่ Hewlett-Packard Jet ตรงพิมพ์ทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ด้วย SPM ใช้คอ 9100 พอร์ตใหม่ กรุณาตรวจสอบกับผู้ผลิตของเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อดูว่า การกำหนดค่านี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับอุปกรณ์การพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเว็บคาสต์ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 246868 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 17:38:28 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbprint kbmt KB246868 KbMtth
คำติชม