ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตัวเปิดใช้งานทำงานที่ไม่สามารถเข้าถึงงานคุณเลือก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:247602
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:


2438651
How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
หมายเหตุ
บทความนี้อาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนตัวติดตั้ง Windows (MSICUU2.exe) ถ้าคุณได้ระบุโดยตรงไปยังบทความนี้เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การล้างข้อมูลบนตัวติดตั้ง Windows กรุณาติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับการสนับสนุนการติดตั้งบนผลิตภัณฑ์ หรือดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Windows Installer:

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการตั้งค่าความปลอดภัยที่ต่ำกว่า หรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง ก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมที่เจาะจงของคุณ ถ้าคุณใช้วิธีการนี้ ดำเนินการขั้นตอนเพิ่มเติมใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ
อาการ
เมื่อคุณคลิกงานในที่ Microsoft Works งานตัวเปิดใช้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ที่ ตัวเปิดใช้งานการทำงานไม่สามารถเข้าถึงงานคุณเลือก แฟ้มที่จำเป็นอาจ ขาดหายไป เสียหาย หรืออาจถูกลบ เมื่อต้องการเรียกคืน หรือแทนแฟ้ม การติดตั้งทำงานได้ จากนั้น ลองเริ่มต้นงานใหม่อีกครั้ง ถ้าคุณไม่ได้ใช้การ ภารกิจ ด้วยปุ่มขวา คลิกชื่องาน และคลิก ลบ
ทำงานไม่สามารถเข้าถึงอย่างใดอย่างหนึ่ง แฟ้ม
เมื่อคุณเลือกงานในตัวเปิดใช้งานที่มากับ Microsoft ชุดทำงาน 2002 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับ ต่อไปนี้:
แม่แบบ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
ในข้อความข้อผิดพลาดนี้ แม่แบบ คือชื่อของงานที่คุณกำลังพยายาม เมื่อต้องการเรียกใช้งาน
สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • โปรแกรมป้องกันไวรัส Norton กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • คุณอาจต้องการซ่อมแซมการติดตั้ง Microsoft Word 2000 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เฉพาะชุดทำงาน)
 • ตัวเปิดใช้งานการทำงานแฟ้มเสียหาย หรือไม่ ที่ขาดไป
 • มีการติดตั้งแบบอักษรมากเกินไปในโฟลเดอร์'แบบอักษร'บนของคุณ คอมพิวเตอร์
 • มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หลายบนของคุณ คอมพิวเตอร์
 • คุณต้องเริ่มการทำงานตัวเปิดใช้งานการทำงานได้จากภายใน Word 2000 (เฉพาะชุดทำงาน)
 • คุณอาจต้องติดตั้งทั้งสองแบบ Microsoft Word ในการทำงาน ชุดการติดตั้งและการติดตั้ง Microsoft Word 2000 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ทำงานชุดเท่านั้น)
 • บัญชีผู้ใช้หรือส่วนกำหนดค่า Windows อาจ ความเสียหาย
การแก้ไข
สิ่งสำคัญ ขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราขอแนะนำกระบวนการที่อธิบายในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรม เพื่อใช้งาน ตามที่ออกแบบ หรือ เพื่อใช้ความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรม ก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้ คุณใช้กระบวนการนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องใช้กระบวนการนี้จริง ๆ เท่านั้น
คำเตือน วิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำวิธีแก้ปัญหานี้แต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหานี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง ใช้วิธีแก้ปัญหานี้ความน่าเชื่อถือ
หมายเหตุ โปรแกรมป้องกันไวรัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส นอกจากนี้คุณไม่ต้องดาวน์โหลด หรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ หรือเปิดสิ่งที่แนบอีเมล์เมื่อมีการปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129972ไวรัสคอมพิวเตอร์: คำอธิบาย การป้องกัน และการกู้คืน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสม

โปรแกรมป้องกันไวรัส Norton กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ติดต่อ Norton เพื่อขอรับรุ่นปรับปรุง ของผลิตภัณฑ์ของตน หรือ ขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าคอนฟิกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสของ Norton OfficeAV.dll ปลั๊กอิน ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

คุณต้องเริ่มต้นตัวเปิดใช้งานการทำงานจาก Word 2000 (เฉพาะชุดทำงาน)

เมื่อต้องการเริ่มตัวเปิดใช้งานการทำงานจาก Word 2000 (ชุดทำงาน เท่านั้น), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิก Microsoft Word.
 2. คลิก แฟ้มและจากนั้น ชี้ไปที่ใหม่.
 3. ในเมนูแบบลอยออก คลิกเพื่อเลือก งานการทำงาน ตัวเปิดใช้.
 4. ถ้ามีการทำงานขั้นตอนที่ 3 ถึง 1 พยายามเริ่มการทำงานของ Word จากงาน ตัวเปิดใช้ที่คุณเริ่มต้นใช้งาน
 5. ถ้าขั้นตอนที่ 4 การทำงาน ปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ เริ่มที่ตัวเปิดใช้งาน และจากนั้น เริ่ม Word จากที่ตัวเปิดใช้งาน
 6. ถ้าวิธีการนี้ล้มเหลว ทำต่อไป วิธีการ

คุณต้องซ่อมแซม Microsoft Word 2000 (เฉพาะชุดทำงาน)

เมื่อต้องการซ่อมแซม Microsoft Word 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก ตัวควบคุม แผง.
 2. คลิกสองครั้ง เพิ่ม/เอาออก โปรแกรม.
 3. คลิก Microsoft Word 2000แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออก.
 4. คลิก ซ่อมแซม Word.
 5. คลิก การซ่อมแซมข้อผิดพลาดใน Word ของฉัน การติดตั้งแล้ว คลิก เสร็จสิ้น.
 6. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อซ่อมแซม Microsoft Word 2000
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น การดำเนินการต่อไปวิธีถัดไป สำหรับขั้นตอนเหลือถ้าคุณอยู่ โดยใช้ Windows 2000 หรือ Windows XP คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ กำหนด ไปยัง กลุ่มผู้ดูแลท้องถิ่น และบันทึกแล้วในบัญชีนั้นในขณะที่คุณ ขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเครือข่าย คุณอาจได้ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับนี้ สำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ คลิก Start - วิธีใช้ และ ค้นหาในหัวข้อต่อไปนี้: "เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังคอมพิวเตอร์" ทันทีที่ คุณได้สร้างบัญชีใหม่ที่ มีข้อมูลประจำตัวในการดูแล และเข้าสู่ระบบ ลงไปในไมโครโฟน ไปบนไปยังขั้นตอนถัดไป

แฟ้มตัวเปิดใช้งานการทำงานจะเสียหาย หรือสูญหายไป

เมื่อต้องการแทนแฟ้มเหล่านี้ เอาออกทำงานได้ เอาการทำงานของ Microsoft โฟลเดอร์ ทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้งทำงานได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นตอนต่าง ๆ ในใบสั่งที่ปรากฏใน

เอาชุดทำงาน

เมื่อต้องการลบผลิตภัณฑ์ชุดทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใส่ซีดีติดตั้งทำงานในไดรฟ์ซีดีรอมของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไดรฟ์ดีวีดีรอม
 2. บนหน้าจอตั้งค่าการทำงาน คลิกการเอาออก.
 3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อเอาออกผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ

เอาโฟลเดอร์และคอมโพเนนต์ของรีจิสทรี

เอาคอมโพเนนต์ของรีจิสทรีคีย์สำหรับการทำงานได้ ด้วยการดาวน์โหลด และ เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

ที่ แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดึงข้อมูลจากการดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:
Microsoft Windows 2000

ที่ แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดึงข้อมูลจากการดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:
สำหรับ คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft การ บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ประโยชน์มากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสปัจจุบัน ณวันมีที่แฟ้ม ถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม เมื่อต้องการเรียกใช้แฟ้มเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อปของคุณ
 2. คลิกสองครั้งแฟ้ม และจากนั้น ทำตามนี้ แสดงกล่องโต้ตอบ

ทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่ทำงานในพื้นหลังอาจรบกวนการ ขั้นตอนการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณเพียงใช้โปรแกรมที่ คุณต้อง คลีนบูตคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมอยู่ในรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในส่วน "นำไปใช้กับ" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับคุณ รุ่นของ Windows

Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตั้งค่าคอนฟิกระบบ (msconfig.exe) เมื่อต้องการ ทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด msconfig ในการ เปิด กล่อง จากนั้น คลิก ตกลง.
 2. คลิก ทั่วไป แท็บ

  คลิกเริ่มต้นที่เลือก.
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดภายใต้ เลือก เริ่มต้นระบบ.
 4. คลิก เริ่มต้นระบบ แท็บ

  คลิกไป เลือก * StateMgr เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิก ตกลง.

  เมื่อคุณถูกขอให้ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก ใช่.
 6. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ คลิก เริ่ม, คลิก เรียกใช้ชนิด msconfigจากนั้น คลิก ตกลง.

  สิ่งสำคัญ ในการ ทั่วไป แท็บ การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการ เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่คุณล้างข้อมูลจะยังคงไว้ ถ้าไม่มีกล่องกาเครื่องหมายใด เลือก ดำเนินการขั้นตอนที่ 7 ถ้าคุณเห็นกล่องกาเครื่องหมายถูกปิดใช้งานหรือการตรวจสอบสีเทา กล่อง คอมพิวเตอร์ของคุณได้แท้จริง "ทำความสะอาดเริ่ม" ติดต่อผู้ผลิตของ ผลิตภัณฑ์ที่มีกล่องกาเครื่องหมายเป็นสีเทาเพื่อกำหนดวิธีการเริ่มต้นระบบใน Windows โดยไม่ต้อง เรียกใช้โปรแกรมนั้น
 7. ระบุปัญหา
หากปัญหาไม่เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการเริ่มระบบแบบสะอาด เรียกใช้ใหม่ msconfig คลิก ทั่วไป แท็บแล้วคลิกเพื่อเลือกหนึ่ง และ กล่องกาเครื่องหมายในการ เริ่มต้นที่เลือก ส่วน เริ่มการทำงานของคุณ คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบถ้ามีการเลือกสินค้าที่ reproduces ปัญหาเดิม Microsoft Windows 98

เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การตั้งค่าคอนฟิกระบบ (msconfig.exe) เมื่อต้องการ ทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้, ชนิด msconfig ในการ เปิด กล่อง จากนั้น คลิก ตกลง.
 2. คลิก ทั่วไป แท็บ

  คลิกเริ่มต้นที่เลือกแล้ว คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ กล่อง:
  • การประมวลผลแฟ้ม Config.sys
  • การประมวลผลแฟ้ม Autoexec.bat
  • การประมวลผลแฟ้ม Winstart.bat (ถ้า พร้อมใช้งาน)
  • โหลดรายการกลุ่มเริ่มต้น
 3. คลิก Win.ini แท็บ
 4. ขยายตัว [windows] โฟลเดอร์
 5. ภายใต้โฟลเดอร์ [windows] คลิกเพื่อล้างข้อมูลต่อไปนี้ กล่องกาเครื่องหมาย:
  • โหลด =
  • เรียกใช้ =
 6. คลิก ตกลง.
 7. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี เมื่อต้องการคลีนบูต Windows 98 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
192926วิธีการทำคลีนบูต การแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 98
หมายเหตุ เมื่อต้องการคืนค่าตัวเลือกการเริ่มต้นของต้นฉบับ ระบบเรียกใช้ใหม่ ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก คลิก ทั่วไป แท็บ และคลิก เริ่มต้นปกติ. ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น การดำเนินต่อไป การ "ซ่อมแซม Microsoft Internet Explorer 5.5 " ส่วน

Microsoft Windows 95
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  เมื่อคุณดูเริ่มต้น" Windows 95 "ข้อความ กด F8 ในการ เริ่มต้นระบบ เมนู เลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ ชนะและ จากนั้น กด ENTER

  กด และกด SHIFT ค้างไว้จนกว่า Windows ลำดับการเริ่มต้นระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสใด ๆ หรือดิสก์โปรแกรมเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่บน คอมพิวเตอร์

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้ ดูเอกสารที่พิมพ์ออกมา หรือแบบออนไลน์สำหรับโปรแกรม
 4. กด CTRL + ALT + DELETE
 5. ในแบบ =ปิดโปรแกรม กล่องโต้ตอบ คลิก โปรแกรมใด ๆ ยกเว้น Explorer หรือ Systray (ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ของ Microsoft Windows), และจากนั้น คลิก จบการทำงาน.

  ถ้าคุณได้รับการ คลิกข้อความที่ระบุว่า โปรแกรมนั้นไม่ว่าง หรือไม่ตอบ สนองจบการทำงาน อีกครั้ง
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เมื่อต้องการปิดโปรแกรมทั้งหมดยกเว้น Explorer และ Systray
sหมายเหตุเมื่อต้องการคืนค่าเริ่มต้นตัวเลือกของคุณต้นฉบับ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติ และจากนั้น เปิดใช้งานแอนตี้ไวรัสหรือดิสก์เครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ ที่มี ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานเหล่านี้ โปรแกรม ดูที่เอกสารที่พิมพ์ออกมา หรือแบบออนไลน์สำหรับโปรแกรม

ติดตั้งชุดการทำงาน

หลังจากคุณลบโปรแกรมต่าง ๆ ของชุดการทำงานและรีจิสทรีของพวกเขา คีย์ ฟังก์ชันโปรแกรมติดตั้งทำงานตามที่คาดไว้ ติดตั้งโปรแกรมโดย เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งบนซีดีรอมชุดทำงาน #1

มีการติดตั้งแบบอักษรมากเกินไปในโฟลเดอร์'แบบอักษร'

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอา infrequently ใช้แบบอักษรจาก โฟลเดอร์แบบอักษร

หมายเหตุ จำนวนของแบบอักษรที่คุณต้องการเอาออกที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับของคุณ การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นถ้าน้อยกว่า 500 แบบอักษรที่มีการติดตั้งในโฟลเดอร์'แบบอักษร' อย่างไรก็ตาม มีการรายงานปัญหานี้ มีน้อยเป็น 300 แบบอักษรที่ติดตั้งในโฟลเดอร์'แบบอักษร'

มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หลายบนคอมพิวเตอร์

ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หลายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มี อาจมีความขัดแย้งของไดรเวอร์ เอาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่คุณ ไม่ได้ใช้งาน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก เครื่องพิมพ์.
 2. คลิกขวาไอคอนสำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ เอาออก และจากนั้น คลิก ลบ.
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณปิดใช้งาน OfficeAV.dll ป้องกันไวรัสของ Norton ที่ปลั๊กอิน โดยใช้ขั้นตอนในการ "โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Norton กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ" ส่วน ปลั๊กอินไม่สแกนเอกสารสำหรับแมโครไวรัส ติดกัน

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะ Norton ป้องกันไวรัสอัตโนมัติป้องกัน ยังคงมีอยู่เพื่อให้การป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยการสแกนแฟ้มใด ๆ ที่ถูกเรียกใช้ ดาวน์โหลด เปิด สร้าง หรือถูกลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2000 โปรแกรมป้องกันไวรัสของ Norton ติดต่อผู้ผลิตซอฟท์แวร์ หรือดูผลิตภัณฑ์ของคุณ เอกสาร

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ได้ ผลิต โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ทำให้ไม่มี การรับประกัน มิฉะนั้น หรือโดยนัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
w_works works2k w2001 งานที่เสียหาย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 247602 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 17:44:10 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works 6.0 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2005 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2006

 • kbnosurvey kbarchive kbmsicuu2 kberrmsg kbgraphxlinkcritical kbimu kbprb kbmt KB247602 KbMtth
คำติชม