วิธีการลบ Linux และติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:247804
สำหรับ Microsoft Windows XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 314458.
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการลบระบบปฏิบัติการ Linux จากคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows นอกจากนี้บทความนี้อนุมานว่า Linux ถูกติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ใช้พาร์ทิชัน Linux ดั้งเดิมและ Linux สลับ ซึ่งไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการ Windows และไม่มีเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์

Windows และ Linux สามารถมีอยู่ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบ Linux ของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการติดตั้ง Windows บนระบบที่มี Linux ติดตั้งเมื่อต้องการลบ Linux คุณต้องลบพาร์ติชันที่ระบบปฏิบัติการ Linux ใช้ด้วยตนเอง พาร์ติชันเข้ากันได้กับ Windows สามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ ยืนยันว่า คุณมีดิสก์ที่ใช้เริ่มต้นระบบหรือซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux เนื่องจากกระบวนการนี้จะลบข้อมูลระบบปฏิบัติการ Linux ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณต้องการคืนค่าระบบปฏิบัติการ Linux ในภายหลัง การตรวจสอบว่า คุณมีสำเนาสำรองที่ดีของข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows ที่คุณต้องการติดตั้งรุ่นวางจำหน่ายแบบเต็ม

ระบบไฟล์ Linux ใช้ "superblock" ที่จุดเริ่มต้นของพาร์ติชันดิสก์เพื่อระบุขนาดพื้นฐาน รูปร่าง และเงื่อนไขของระบบแฟ้ม

โดยทั่วไปจะมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux บนพาร์ติชันชนิด 83 (Linux ดั้งเดิม) หรือ 82 (Linux สลับ) คุณสามารถกำหนดค่าตัวจัดการการเริ่มระบบ Linux (LILO) ให้เริ่มต้นจาก:
 • ฮาร์ดดิสก์ Master Boot Record (MBR)
 • โฟลเดอร์รากของพาร์ติชัน Linux
สามารถใช้เครื่องมือ Fdisk ที่มาพร้อมกับ Linux การลบพาร์ติชัน (มีโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ ที่ทำงานที่ดีเช่น เช่น Fdisk จาก MS-DOS 5.0 และรุ่นที่ใหม่ กว่า หรือคุณสามารถลบพาร์ติชันในระหว่างกระบวนการติดตั้ง) เมื่อต้องการเอา Linux จากคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้ง Windows:
 1. ลบพาร์ติชันท้องถิ่น พาร์ติชันสลับ และพาร์ติชันบูตที่ใช้โดย Linux:
  1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วย Linux ติดตั้งฟล็อปปี้ดิสก์ ชนิด fdisk ที่พรอมต์คำสั่ง จากนั้นกด ENTER

   หมายเหตุ: ขอความช่วยเหลือในการใช้เครื่องมือ Fdisk พิมพ์ m ที่พรอมต์คำสั่ง จากนั้นกด ENTER
  2. ชนิด p ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER เพื่อแสดงข้อมูลของพาร์ติชัน รายการแรกที่แสดงรายการจะเป็นข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 1 พาร์ติชัน 1 และรายการที่สองที่แสดงรายการจะเป็นข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 1 พาร์ติชัน 2
  3. ชนิด d ที่พรอมต์คำสั่ง จากนั้นกด ENTER คุณได้รับพร้อมท์สำหรับหมายเลขพาร์ติชันที่คุณต้องการลบแล้ว ชนิด 1แล้ว กด ENTER เพื่อลบพาร์ติชันหมายเลข 1 ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะมีการลบพาร์ติชันทั้งหมด
  4. ชนิด wแล้ว กด ENTER เพื่อเขียนข้อมูลนี้ไปยังพาร์ติชันตาราง ระบบอาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างในขณะที่ข้อมูลถูกเขียนไปยังพาร์ติชันตาราง แต่พวกเขาไม่ควรมีนัยสำคัญณจุดนี้ได้เนื่องจากขั้นตอนถัดไปคือการ รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
  5. ชนิด q ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER เพื่อออกจากเครื่องมือ Fdisk
  6. ใส่ฟล็อปปี้ดิสก์สำหรับหรือซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น กด CTRL + ALT + DELETE เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. การติดตั้ง Windows ทำตามที่วิธีการติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows คุณต้องการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ กระบวนการติดตั้งช่วยคุณสร้างพาร์ติชันที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตัวอย่างของตารางที่มีพาร์ติชัน Linux

ไดรฟ์ SCSI เดียว

Device  Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1 *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)/dev/sda2    501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)				

ไดรฟ์ SCSI หลาย

  Device Boot Start End Blocks Id System/dev/sda1  *  1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)/dev/sda2     501 522 176715 82 Linux swap  (SCSI hard drive 1, partition 2)/dev/sdb1     1  500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)				

ไดรฟ์ IDE เดียว

  Device Boot Start End Blocks Id System/dev/hda1  *   1   500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)/dev/hda2     501  522 176715 82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)				

ไดรฟ์ IDE หลาย

  Device  Boot Start End Blocks  Id System/dev/hda1   *   1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)/dev/hda2      501 522 176715  82 Linux swap  (IDE hard drive 1, partition 2)/dev/hdb1      1  500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)				
นอกจากนี้ Linux รู้จักชนิดพาร์ติชันที่แตกต่างกันมากกว่าสี่สิบ เช่น:
 • FAT 12 (ชนิด 01)
 • FAT 16 หลัก > 32 M (ชนิด 06)
 • FAT 16 แบบขยาย (ชนิด 05)
 • FAT 32 ไม่มี LBA หลัก (ชนิด 0b)
 • FAT 32 w/LBA หลัก (ชนิด 0c)
 • FAT 16 w/LBA (ชนิด 0e)
 • FAT 16 w/LBA ขยาย (ชนิด 0f)
โปรดสังเกตว่า มีวิธีอื่นในการลบระบบปฏิบัติการ Linux และการติดตั้ง Windows มากกว่าวิธีที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสามารถใช้วิธีการก่อนหน้านี้ในบทความนี้ได้เนื่องจากระบบปฏิบัติการ Linux ทำงานอยู่แล้ว และมีเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ มีวิธีเปลี่ยนขนาดพาร์ติชันด้วยซอฟต์แวร์ Microsoft ไม่สนับสนุน Windows ที่ติดตั้งบนพาร์ติชันจัดการในลักษณะนี้

อีกวิธีหนึ่งในการลบระบบปฏิบัติการจากฮาร์ดดิสก์ และติดตั้งระบบปฏิบัติการแตกต่างกันคือการ ใช้รุ่น MS-DOS 5.0 หรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบในภายหลัง ดิสก์เริ่มต้น Windows 95 หรือดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 98 ที่ประกอบด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ Fdisk เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ Fdisk ถ้าคุณมีไดรฟ์หลายไดรฟ์ มีทางเลือก 5 ใช้ตัวเลือก 5 เพื่อเลือกฮาร์ดดิสก์ที่มีพาร์ติชันคุณต้องการลบ หลังจากนั้น หรือถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์เพียงตัวเดียว เลือกตัวเลือก 3 ("ลบพาร์ทิชันหรือไดรฟ์แบบลอจิคัลของ DOS"), และจากนั้น เลือกตัวเลือก 4 ("ลบ DOS ที่ไม่ใช่พาร์ติชัน") แล้วคุณจะเห็นพาร์ติชันที่ไม่ใช่ DOS ที่คุณต้องการลบ โดยทั่วไป ระบบปฏิบัติการ Linux มีสองพาร์ติชันที่ไม่ใช่ DOS แต่อาจมีเพิ่มเติม หลังจากที่คุณลบพาร์ติชันหนึ่ง ใช้ขั้นตอนเดียวกันเพื่อลบพาร์ติชันอื่นใดๆ ที่เหมาะสมที่ไม่ใช่ DOS

หลังจากที่ลบพาร์ติชัน คุณสร้างพาร์ติชัน และติดตั้งระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างเฉพาะหนึ่งพาร์ติชันหลักและพาร์ติชันเสริมที่ มีไดรฟ์แบบลอจิคัลหลายไดรฟ์ โดยใช้ Fdisk จาก MS-DOS เวอร์ชั่น 5.0 และรุ่นใหม่กว่า Windows 95, Windows 98 ขนาดพาร์ติชันหลัก FAT16 สูงสุดคือ 2 กิกะไบต์ (GB) ขนาดไดรฟ์แบบลอจิคัล FAT16 มากที่สุดคือ 2 กิกะไบต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
105074 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการสร้างพาร์ทิชัน MS-DOS 6.2
ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows NT 4.0 หรือ Windows 2000 พาร์ติชัน Linux ก็จะสามาถลบได้ และพาร์ติชันใหม่จะถูกสร้างและจัดรูปแบบ ด้วยชนิดระบบแฟ้มที่เหมาะสมในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows ช่วยให้คุณสร้างมากกว่าหนึ่งพาร์ติชันหลัก พาร์ติชันใหญ่ที่สุดที่อนุญาตให้คุณสร้างในระหว่างการติดตั้ง Windows NT 4.0 เป็น 4 กิกะไบต์เนื่องจากข้อจำกัดของระบบแฟ้ม FAT16 ในระหว่างการติดตั้ง นอกจากนี้ 4 GB พาร์ติชันใช้ขนาดคลัสเตอร์ 64 KB MS-DOS 6.x และ Windows 95 หรือ Windows 98 ไม่รู้จักระบบไฟล์คลัสเตอร์ 64 KB โดยทั่วไประบบแฟ้มนี้จึงถูกแปลงเป็น NTFS ในระหว่างการติดตั้ง Windows 2000 จะ รู้จักระบบแฟ้ม FAT32 ซึ่งแตกต่างจาก Windows NT 4.0 ระหว่างการติดตั้ง Windows 2000 คุณสามารถสร้างไดรฟ์ FAT32 มีขนาดใหญ่มาก สามารถแปลงเป็น NTFS FAT32 ไดรฟ์หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งถ้าเหมาะสม
kbfaqw2ksetup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 247804 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/27/2015 08:37:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbhowto kbsetup kbmt KB247804 KbMtth
คำติชม