ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

รายงานข่าวกรอง "01A สิทธิ์การใช้งาน" ของสินทรัพย์รายงาน Windows Server 2008 รุ่น MSDN เป็น Windows XP ในระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 อย่างไม่ถูกต้องถ้ามีใช้คีย์ MAK

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2481567
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • รายงานทรัพย์สินทางปัญญา "01A สิทธิ์การใช้งาน" แบบสอบถามข้อมูลสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบ Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2)
  • บางรุ่น Windows Server 2008 MSDN ใช้แป้นคีย์การเปิดใช้งานหลาย (MAK)
ในสถานการณ์สมมตินี้ รายงานอย่างไม่ถูกต้องรายงาน MSDN รุ่นเหล่านี้ Windows Server 2008 เป็น Windows XP นอกจากนี้ เมื่อไม่ได้รับการติดตั้ง Windows Server 2008 รุ่น R2 แบบสอบถามสำหรับรายงานทรัพย์สินทางปัญญา "01A สิทธิ์การใช้งาน" อย่างไม่ถูกต้องรายงาน Windows Server 2008 เป็น Windows XP
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้อธิบายไว้ใน Knowledge Base ต่อไปนี้ของ Microsoft:
2536089 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาความเข้ากันได้ของทรัพย์สินทางปัญญาในระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2: 2011 พฤษภาคม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2477182 คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 ศูนย์ควบคุมระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2444668 การยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาความเข้ากันได้ทรัพย์สินทางปัญญาในระบบ Center Configuration Manager 2007 SP2 กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft ไดรฟ์ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน: 2010 พฤศจิกายน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ