ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การติดตั้ง Microsoft Windows 2000 และ Hotfix ของ Windows 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:249149
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ Microsoft Windows 2000 และ Windows 2000 ในเวลาเดียวกัน โดยการคัดลอกแฟ้มการติดตั้ง Windows 2000 และแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่ายที่พบโดยทั่วไป แฟ้มกระทำการได้ของโปรแกรมแก้ไขด่วนเหล่านี้มีชื่อ Qจำนวนตัวเลข 6.exe ที่ใดจำนวนตัวเลข 6จำนวนตัวเลข 6 ถูกกำหนดให้กับโปรแกรมแก้ไขด่วน จากนั้นคุณสามารถเพิ่มบรรทัดคำสั่งไปยังแฟ้ม Cmdlines.txt เพื่อเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในระหว่างการติดตั้ง Windows 2000 คุณไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งแยกต่างหากของระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 2000 ได้เว้นแต่ว่าคุณได้ติดตั้ง Windows 2000 ได้แล้ว

ก่อนที่คุณเรียกใช้การติดตั้ง Windows 2000 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ Windows 2000 ฮอตฟิกซ์ คุณต้องทำตามขั้นตอน preparatory ต่อไปนี้:
 1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่าย
 2. สร้างแฟ้มคำตอบที่ โดยใช้เครื่องมือ'ตัวจัดการการตั้งค่า'
 3. เพิ่มบรรทัดคำสั่งในการเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระหว่างการติดตั้ง Windows 2000 แฟ้ม Cmdlines.txt
 4. คัดลอกแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่าย

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2000 และ Windows 2000 ฮอตฟิกซ์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องบนเครือข่าย คุณต้องสร้างชื่อการแจกจ่ายอย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์ โฟลเดอร์การกระจายโดยทั่วไปจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางหรือหลักของคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้การแจกจ่ายโฟลเดอร์เดียวกันสำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีแพลตฟอร์มของตัวประมวลผลเดียวกัน สร้างโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่าย:
 1. เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์การกระจาย
 2. สร้างโฟลเดอร์ i386 มีบนเครือข่ายใช้ร่วมชื่อการแจกจ่าย
 3. สร้างโฟลเดอร์$ OEM $ในโฟลเดอร์ i386 ที่คุณทำไว้ในขั้นตอนที่ 2 โฟลเดอร์$ OEM $ประกอบด้วยโฟลเดอร์เพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ Microsoft ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) และความต้องการของคุณเอง preinstallation สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์เหล่านี้เพิ่มเติม ให้ดูที่แนะนำ Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) ของผู้ใช้รายการ ที่อยู่บน CD-ROM เครื่องมือ Windows 2000 OPK
 4. ถ้าคุณวางแผนที่จะติดตั้งแฟ้มเพิ่มเติมใด ๆ (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ โปรแกรม หรือแฟ้มคอมโพเนนต์) บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ การสร้างโฟลเดอร์ $ 1 ในโฟลเดอร์$ OEM $ที่คุณทำไว้ในขั้นตอนที่ 3 โฟลเดอร์ $ 1 แมปไปยัง% systemdrive % ไดรฟ์ปลายทางสำหรับการติดตั้ง Windows 2000

  หมายเหตุ:: $ OEM $และกระจายโฟลเดอร์จะถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หลังจากที่เสร็จสิ้นการติดตั้ง Windows 2000

การสร้างแฟ้มคำตอบที่ โดยใช้ตัวจัดการการตั้งค่า

แฟ้มคำตอบ Unattend.txt ระบุวิธีการติดตั้ง Windows 2000 ควรทำงานกับโฟลเดอร์การกระจายและแฟ้มที่คุณสร้าง และจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของ preinstallation แฟ้มคำตอบให้เซ็ตอัพ ด้วยข้อมูลที่ผู้ใช้จะได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้ง 2000 ระหว่าง Windows โดยทั่วไปทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ไฟล์ Unattend.txt ประกอบด้วยรายการ "FullName" ในส่วน [UserData] รายการนี้แนะนำให้ติดตั้ง Windows 2000 เพื่อแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้ใส่ชื่อเต็ม

คุณสามารถสร้าง หรือปรับเปลี่ยนแฟ้มคำตอบ Unattend.txt โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ หรือ โดยใช้ตัวจัดการการตั้งค่า เครื่องมือตัวจัดการการตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งาน ในโฟลเดอร์'เครื่องมือ'บน CD-ROM เครื่องมือ Windows 2000 OPK หรือแฟ้ม Support\Tools\Deploy.cab บนซีดีรอม Windows 2000 โดยใช้ตัวจัดการการเซ็ตอัพ คุณสามารถเพิ่มความสอดคล้องกับกระบวนการสร้าง หรือปรับปรุงแฟ้มคำตอบ แฟ้ม Cmdlines.txt หรือโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่าย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวจัดการการตั้งค่าการสร้างแฟ้มคำตอบมี Unattend.txt ดู Microsoft Windows 2000 Server ทรัพยากร Kit หรือใน Microsoft Windows 2000 Professional ทรัพยากร Kit สำหรับข้อมูลอ้างอิงสมบูรณ์พารามิเตอร์แฟ้มคำตอบและการตั้งค่า ให้ดูที่แนะนำใน Microsoft Windows 2000 รายการเพื่อทำงานอัตโนมัติเซ็ต (Unattend.doc), ซึ่งอยู่ ในโฟลเดอร์ Docs\Unattend บน CD-ROM เครื่องมือ Windows 2000 OPK หรือแฟ้ม Support\Tools\Deploy.cab บนซีดีรอม Windows 2000

การเพิ่มบรรทัดคำสั่งในแฟ้ม Cmdlines.txt เพื่อเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แฟ้ม Cmdlines.txt ประกอบด้วยรายการของคำสั่งที่ต้องรันงานในระหว่างโหมด (GUI) ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกของ Windows 2000 เซ็ตอัพ เหล่านี้คำสั่งสามารถ (ตัวอย่าง), เรียกใช้แฟ้ม.inf คำสั่งการตั้งค่าโปรแกรม Sysdiff.exe หรือแฟ้มที่ปฏิบัติการอื่น

คุณสามารถสร้างแฟ้ม Cmdlines.txt โดยใช้ตัวแก้ไขข้อความ หรือ โดยใช้ตัวจัดการการตั้งค่า The Setup Manager tool is available in the Tools folder on the Windows 2000 OPK Tools CD-ROM or in the Support\Tools\Deploy.cab file on the Windows 2000 CD-ROM.

To install the hotfixes during Windows 2000 Setup, you must add a command line for each hotfix to the Cmdlines.txt file. To add a command line for each hotfix to the Cmdlines.txt file, create a Cmdline.txt file that contains the following command line for each hotfix:
Q6-digit number/q
โดย:6-digit numberis the 6-digit number assigned to that hotfix. For example, to install the hotfix Q123456.exe, add the following command line to the Cmdlines.txt file:
[Commands]
"Q123456 /q"
For information about using Setup Manager to create a Cmdlines.txt file, see the Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit or the Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. For more information about adding commands to the Cmdlines.txt file, see the Microsoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, which is available on the Windows 2000 OPK Tools CD-ROM.

To install a Plug and Play hotfix before Plug and Play detection, you can use the "DetachedProgram=" line in the [GuiUnattended] section of the Unattend.txt file:
[GuiUnattended]DetachedProgram="c:\Q123456.exe -m"
กระบวนการ-mswitch indicates unattended mode.

หมายเหตุ:: this example assumes that the Q123456 hotfix is copied to drive C by using the $OEM$\S1 folder in the I386 folder.

This is loaded before the Windows 2000 Startup Wizard is displayed and before the Windows File Protection (WFP) catalog is loaded. To register this with the WFP catalog, you must also reinstall this in either the [GuiRunOnce] section or by using the Cmdlines.txt file.

Copying the Files Necessary for the Windows 2000 Installation

You must copy all the files needed for the Windows 2000 installation to your distribution folder. The distribution folder contains the Windows 2000 installation files, as well as any device drivers or other files that you want to install. Note that Windows 2000 Setup requires the 8.3 naming convention for all files and folders in the distribution folder. To copy the files necessary for the Windows 2000 installation:
 1. Copy the contents of the i386 folder on the Windows 2000 CD-ROM to the i386 distribution folder on your network distribution share.
 2. Copy the following files to the \i386\$OEM$ subfolder on your network distribution share:

  • The hotfix executable files.
  • The Unattend.txt and Cmdlines.txt files.
  • Any additional OEM preinstallation files.
  หมายเหตุ:: For information about files contained in the i386\$OEM$ folder, see theMicrosoft Windows 2000 OPK Distribution Guide, which is available on the Windows 2000 OPK Tools CD-ROM.
 3. Copy any folders that contain additional device drivers, programs, or component files that you want to install on the system drive to the i386\$OEM$\$1 folder on your network distribution share.

  หมายเหตุ:: If you are using the $OEM$ folder to install any additional files to the user's computers, your Unattend.txt answer file must contain an OemPreinstall = Yes statement. For more information about the answer file, see the preceding "Creating an Answer File by Using the Setup Manager" section.

Deploying the Windows 2000 Installation

You can deploy the Windows 2000 and Windows 2000 hotfixes installation to your user's computers from the network distribution share. During the standard installation process, Windows 2000 Setup (Winnt.exe or Winnt32.exe in unattended mode) installs the operating system and applies the hotfixes. To deploy the installation:
 1. Verify that the Windows 2000 installation files and hotfix executable files exist in your distribution folder.
 2. As required, make any necessary customizations to Windows 2000 Setup.
 3. Run Windows 2000 Setup (Winnt.exe or Winnt32.exe in unattended mode) to install Windows 2000 and the Windows 2000 hotfixes from the network distribution share.
win2000hotsetup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ