วิธีการแก้ปัญหาความล้มเหลวในการจำลองแบบภายในไซต์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:249256
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบายที่ทำให้ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
อาการต่าง ๆ อธิบายในบทความนี้ทีละขั้นตอน และ วิธีการแก้ปัญหาที่คุณสามารถใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาการจำลองแบบภายในไซต์ ปัญหาความล้มเหลว

สิ่งสำคัญ แม้ว่าการจำลองแบบของบริการไดเรกทอรี (DS) และการจำลองแบบแฟ้ม บริการ (FRS) ใช้กลไกการตั้งค่าการเชื่อมต่อเดียวกันและการจำลองแบบ ตารางเวลา จะมีสองคอมโพเนนต์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง บทความนี้ เครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาการจำลองแบบวัตถุการเชื่อมต่อไปทั่วไป วิเคราะห์ปัญหาการจำลองแบบภายในไซต์

อาการทั่วไปของความล้มเหลวในการจำลองแบบ

สิ่งสำคัญ ขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี โดยผู้ใช้ที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราขอแนะนำกระบวนการที่อธิบายในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรม เพื่อใช้งาน ตามที่ออกแบบ หรือ เพื่อใช้ความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรม ก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้ คุณใช้กระบวนการนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องใช้กระบวนการนี้จริง ๆ เท่านั้น

อาการทั่วไปที่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวในการจำลองแบบภายในไซต์ รวมต่อไปนี้:
 • ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับปรับปรุง นโยบาย
 • เนื้อหาที่ใช้ร่วมกัน SYSVOL ถูกต้องไม่ถูกจำลองแบบแล้วทั้งหมด ตัวควบคุมโดเมน (DCs)

  หมายเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความล้มเหลว FRS
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ใช้อรรถประโยชน์ของการต่อไปนี้:
 • การวินิจฉัยตัวควบคุมโดเมน (Dcdiag.exe) และเครือข่าย โปรแกรมอรรถประโยชน์การวินิจฉัย (Netdiag.exe) คุณสามารถขอรับเครื่องมือเหล่านี้จากการ มือสนับสนุน 2000 Windows บนซีดีรอม Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  301423วิธีการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการขอรับ และใช้คล้อง Dcdiag.exe และ Netdiag.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ ฐานความรู้ของ Microsoft:
  265706DCDiag และ NetDiag ใน Windows 2000 ให้ง่ายต่อการเข้าร่วมโดเมนและ DC การสร้าง
 • อรรถประโยชน์การวินิจฉัยการจำลองแบบ (Repadmin.exe) ใช้ตัวเลือกนี้ เครื่องมือใน การตรวจสอบการเชื่อมโยงไซต์ที่ถูกต้อง และ จะแสดงขาเข้า และขาออก การเชื่อมต่อ นอกจากนี้คุณสามารถใช้เพื่อแสดงคิวการจำลองแบบ คุณสามารถ การขอรับเครื่องมือนี้จากเครื่องมือสนับสนุน 2000 Windows บน Windows 2000 ซีดีรอม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และใช้ ยูทิลิตี Repadmin.exe หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิกนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  229896การใช้ Repadmin.exe เพื่อแก้ปัญหาไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ จำลองแบบ
 • แฟ้มโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริการการจำลองแบบ (Ntfrsutil.exe)
 • ตรวจสอบจำลองแบบในไดเรกทอรี active (Replmon.exe) คุณสามารถ การขอรับเครื่องมือนี้จากเครื่องมือสนับสนุน 2000 Windows บน Windows 2000 ซีดีรอม
รายการต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนพื้นฐานเพื่อทำตามเมื่อคุณ ลองแก้ไขปัญหาชนิดนี้:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการชื่อโดเมน (DNS) ได้อย่างถูกต้อง ตั้งค่าคอนฟิก การกำหนดค่า DNS ที่ถูกต้องจำเป็นต้องไดเรกทอรีที่ถูกต้อง การจำลองแบบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ping.exe การการ "แก้ไข" ตัวควบคุมโดเมน โดยชื่อโฮสต์และที่อยู่ IP จากฮับของ คู่ค้า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในสาขาสามารถแก้ไขชื่อใน ฮับ ตัวอย่างเช่น, ""ping" server1.domain1.site1.forest.com"
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถ ping เซิร์ฟเวอร์โดยส่วนกลาง ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (guid ของ) ตามที่ระบุไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ถ้าคุณสามารถ แก้ไขเรียบร้อยแล้วเซิร์ฟเวอร์ ด้วยชื่อโฮสต์ แต่ไม่ใช่ โดย GUID ของ DNS มีปัญหาในการตั้งค่าคอนฟิก
 • เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcdiag.exe นี้ ชุดของการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ทดสอบ ด้วยผลของ "Passed" หรือ "ล้มเหลว" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทั้งหมดทดสอบ รหัสผ่าน
 • ดูแฟ้มบันทึกการบริการไดเรกทอรีของตัวแสดงเหตุการณ์ในการ สาขาที่คุณประสบปัญหา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด
 • ตรวจสอบการเชื่อมโยงไซต์ที่ถูกต้อง โดยการใช้ยูทิลิตี Repadmin.exe สวิตช์/showreps
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อขาเข้า โดยใช้ Repadmin.exe การ โปรแกรมอรรถประโยชน์กับสวิตช์/showconn
 • ดูแฟ้มบันทึกทั้งหมดในโฟลเดอร์Winnt\Debug

อาการที่เฉพาะเจาะจงและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หมายเหตุ ในส่วนต่อไปนี้ ตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ รายงานปัญหาจะเรียกว่า "เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง" โดเมน ตัวควบคุมที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางพยายามที่จะทำซ้ำเนื้อหาที่มี เรียกว่า "เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง"

ข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ"

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ Repadmin.exe กับสวิตช์/showreps , "Access Denied" ข้อผิดพลาด ข้อความระบุไว้ใน ข้อมูลสถานะการจำลองแบบที่ถูกส่งกลับ บ่งชี้ว่า การ ตัวควบคุมโดเมนไม่สำเร็จเมื่อนั้นพยายามติดต่ออีกครั้งล่าสุด ตัวควบคุมโดเมน เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนที่เป็นสมาชิกขององค์กร กลุ่มของตัวควบคุมโดเมน จะได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ฟังก์ชันใด ๆ อีก ตัวควบคุมโดเมน ถ้าคุณเห็นว่า ทำการเรียกระหว่างตัวควบคุมโดเมนใน ข้อผิดพลาด "Access_Denied" จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการไม่ถูกต้อง ข้อมูลประจำตัว แต่ว่า ตัวควบคุมโดเมนอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ได้กำหนดค่า ได้อย่างถูกต้อง
 • ถ้าข้อผิดพลาด "ERROR_ACCESS_DENIED" ค้นหาแบบ Kerberos ปัญหา
 • ถ้าข้อผิดพลาด "ERROR_DRA_ACCESS_DENIED" การค้นหาเพื่อดูว่า บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองเกี่ยวข้อง ทั้งสองในทั้งสอง ไดเรกทอรี ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการuserAccountControl ฟิลด์ไม่ถูกต้องสำหรับโดเมน ตัวควบคุม

Repadmin.exe หรือ Replmon.exe รายงาน "การเข้าถึงปฏิเสธ" สำหรับไดเรกทอรีเฉพาะพาร์ติชัน

ปัญหานี้บ่งชี้ว่า มีปัญหาการรับรองความถูกต้อง Kerberos โดยทั่วไป แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นหลายครั้ง เมื่อต้องการแก้ไขความล้มเหลวในการจำลองแบบใน นี้แก้ไขกรณีและปัญหา ความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องก่อนที่คุณพยายามแก้ไข ปัญหาการจำลองแบบ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ "เข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่าย" ขวาในเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของนโยบายการรักษาความปลอดภัยรวมของเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง บัญชีของเครื่องจักร คุณสามารถทำเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งตามทุกคนกลุ่ม องค์กร ตัวควบคุมโดเมน กลุ่ม หรือ โดยการระบุแต่ละรายการ
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบริการศูนย์การแจกจ่ายคีย์ เริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถใช้ Dcdiag.exe เพื่อทดสอบสำหรับความล้มเหลวของบริการบนโดเมนทั้งหมด ตัวควบคุม โดยใช้การ dcdiag /test:servicesคำสั่ง

  หมายเหตุ ในคำสั่งนี้ จะมีเครื่องหมายจุดคู่ระหว่าง "ทดสอบ" และ "บริการ"
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีการเชื่อมต่อ วัตถุจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอื่น ๆ หากไม่มี คุณอาจจำเป็นต้องสร้าง เชื่อมต่อด้วยตนเองหากไม่มีความรู้ความสอดคล้องตัวตรวจสอบ (KCC) สร้างเหล่านั้น โดยอัตโนมัติหรือ ถ้าได้ถูกปิดใช้งาน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อการโทโพโลยีที่ KCC ถ้าการ KCC มีรูปแบบการโทโพโลยีแบบเต็มรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถถูกจำลองแบบแล้ว เมื่อต้องการทดสอบนี้ ใช้ ที่ dcdiag / ทดสอบ: โทโพโลยี คำสั่ง การระบุโดเมน โทโพโลยีที่คุณต้องการตรวจสอบ
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ เชื่อถือคอมพิวเตอร์สำหรับ การมอบหมาย เลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้ในแบบ ทั่วไป แท็บ ของ ตัวควบคุมโดเมน คุณสมบัติกล่องโต้ตอบผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ MMC สแน็ปอิน
 6. ถ้าปัญหามีอยู่ระหว่างตัวควบคุมโดเมนจาก โดเมนที่แตกต่างกัน ตรวจสอบความสัมพันธ์ของความน่าเชื่อถือหรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ใช้ใช้งานอยู่ โดเมนของไดเรกทอรีและความน่าเชื่อถือสแน็ปอิน หรือ โดยใช้การ ความน่าเชื่อถือ netdomtrusting_domain_name/domain:trusted_domain_name / ตรวจสอบ /kerberos คำสั่ง
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการซิงโครไนส์สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละตัว ตั้งค่าคอนฟิกตั้งชื่อบริบท (Config NC) KCC ต้องทราบว่าเซิร์ฟเวอร์ และไซต์ คุณสามารถใช้การ repadmin/syncall คำสั่ง การบังคับให้เซิร์ฟเวอร์จะกลายเป็นมีความทันสมัยในองค์กรทั้งหมด ระบุว่า บริบทการตั้งชื่อที่คุณต้องการซิงโครไนส์คือ NC กำหนดค่า ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า โทโพโลยีการเชื่อมโยงของไซต์ของคุณถูกต้อง บังคับให้ KCC เพื่อรันบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละการ การสร้างโทโพโลยีใหม่ หรือรอ 15 นาที
 8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ bridgehead หลักปฏิบัติ คุณ ต้องกำหนดว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสามารถไหลทั่วทั้งองค์กร เรียกใช้การdcdiag / ทดสอบ: intersite คำสั่งหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละไซต์ คำสั่งนี้ส่งกลับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ bridgehead และหรือไม่ พวกเขาจะรายงานข้อผิดพลาด
 9. ตรวจสอบแอตทริบิวต์ของการuserAccountControl คุณสมบัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าUF_SERVER_TRUST_ACCOUNT 0x2000และมีกำหนดแอตทริบิวต์UF_TRUSTED_FOR_DELEGATION 0x80000 ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแปลงแอตทริบิวต์ ค่าของเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบ จะกลายเป็น 82000 x ของ 0x8000 ที่ 532480 สอดคล้องกับUF_TRUSTED_FOR_DELEGATIONและ 0x2000 ที่สอดคล้องกับUF_SERVER_TRUST_ACCOUNT
 10. ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Replmon.exe เพื่อตรวจสอบถ้าpwdLastSetและของ unicodePwdแอตทริบิวต์มีประทับเวลา/วันสอดคล้องกันระหว่าง คอมพิวเตอร์
 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อหลักของบริการ (SPNs) การลงทะเบียนในแต่ละตัวควบคุมโดเมน ใช้แบบdcdiag / ทดสอบ: outboundsecurechannels คำสั่งในการทดสอบนี้ คุณสามารถระบุการ SPN ที่ใช้สำหรับการจำลองแบบ โดย GUID ก่อนหน้านี้: E3514235-4B06-11D1-AB04-00C04FC2DCD2/b2f6f255-4446-45e8-81a3-0649d5d71a66/domain.com.
 12. บังคับให้บัญชีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะถูกจำลองแบบทั่วทั้ง ระดับองค์กร ซึ่งหมายความ ว่า ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดต้องถูกซิงโครไนส์ กับอื่น ๆ สำเนาทั้งหมดของโดเมน สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่มีการรายงานตัว ข้อผิดพลาดในการจำลองแบบเช่น "Access Denied" ใช้repadmin/syncall คำสั่งการบังคับให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเพื่อ เป็นวันขึ้น หมายเหตุว่า คุณต้องระบุโดเมนที่คุณต้องการ ทำให้ตรงกัน
 13. คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณรันชุดงาน คำสั่ง Repadmin.exe ก่อนหน้านี้:
  บริบทการรักษาความปลอดภัย ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากความล้มเหลวในการตรวจสอบคุณภาพของการร้องขอของ บริการ
  ถ้าคุณทำได้ เปิดค่าการประมวลผลภายใน และค้นหา "DSID" s ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ ดาวน์โหลดเครื่องมือ Dsid.exe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft PSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 14. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ในกลุ่มตัวควบคุมโดเมนขององค์กรได้ สิทธิ์ที่จำเป็นบนพาร์ติชันไดเรกทอรี Acl:
  1. เริ่มต้นผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ สแน็ปอิน
  2. ในการ มุมมอง เมนู คลิก ลักษณะการทำงานขั้นสูงถ้ายังไม่ได้เลือกไว้
  3. คลิกขวาวัตถุของโดเมนหลัก และจากนั้น คลิก คุณสมบัติ.
  4. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ คลิก ตัวควบคุมโดเมนขององค์กร ในรายการชื่อ และทำให้แล้ว ดูให้แน่ใจว่า มีเลือกสิทธิ์ต่อไปนี้ภายใต้ อนุญาตให้:
   จัดการโทโพโลยีจำลองแบบ
   การจำลองแบบไดเรกทอรีที่มีการเปลี่ยนแปลง
   ซิงโครไนซ์การจำลองแบบ
 15. ใช้ไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการสแนปอินเมื่อต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุเซิร์ฟเวอร์และลูกของ "การตั้งค่า NTDS" ที่สอดคล้องกัน วัตถุที่มีอยู่ในไซต์ถูกต้อง
 16. ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ปลายทางสำหรับตั๋วเก่า หรือไม่ถูกต้องเมื่อต้องการ เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ใช้ Kerbtray และ Klist Windows 2000 ทรัพยากร อรรถประโยชน์ของชุดการทดสอบเหล่านี้ ใช้แบบ NETDOM RESETPWD คำสั่งเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชี และเขียนนี้ เปลี่ยนเป็นคู่ค้าการจำลองแบบทันที ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รหัสผ่าน รหัสผ่านเก่า และใหม่ต้องเหมือนกับการตั้งค่า และเขียนนี้ เปลี่ยนแปลงให้กับคู่ค้าการจำลองแบบ ต้องมีให้คุณใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ คำสั่งหรือเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่:
  klist purgeall

"การดำเนินการ DSA ไม่สามารถดำเนินต่อเนื่องจากการค้นหา DNSข้อผิดพลาดความล้มเหลว"

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้:
 1. ใช้แบบNltest /dsgetdc: /pdc /force /avoidselfคำสั่งเพื่อตรวจสอบถ้า PDC ถูกต้องจะถูกส่งกลับ
 2. ถ้ามีการเชื่อมโยงของวัตถุการเชื่อมต่อและไม่การจำลองแบบ รายงาน ด้วยคำสั่งREPLMONหรือREPADMINปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับการ KCC
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บน pdc ไป และจากนั้น ส่ง การแก้ไขปัญหาการแสดงผลไปที่ Microsoft PSS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
  nltest /DBFLAG:0X2000FFFF

  - และ -

  nltest /DSGETDC: /GC
 4. เรียกใช้การ nltest /dsgetdc: /gc /forceคำสั่งเพื่อกำหนดว่าถ้าคุณสามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง (GC)
 5. ตรวจสอบพารามิเตอร์ "ล่าสุดเปลี่ยนรหัสผ่าน" บน pdc ไปทั้งสอง และที่เซิร์ฟเวอร์ที่คุณประสบปัญหา

การดำเนินงานการจัดคิว หรือมีการเชื่อมโยงการจำลองแบบแสดง

มีรายงานมีการเชื่อมโยงการจำลองแบบเมื่อคุณเรียกใช้ Repadmin.exe หรือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Replmon.exe เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ KCC ทริกเกอร์ และมองหาใน แฟ้มบันทึกการบริการไดเรกทอรีสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ KCC นี้ โดยปกติแล้วชี้ไปที่ความล้มเหลวในการสื่อสารกับตัวควบคุมโดเมน

การเข้าถึงการจำลองแบบถูกปฏิเสธ หรือบริบทการตั้งชื่อที่อยู่ในกระบวนการถูกลบออก

คุณได้รับข้อความแสดงข้อต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะทำให้เกิด การจำลองแบบ:
มีการเข้าถึงการจำลองแบบ ปฏิเสธ
- หรือ -
บริบทการตั้งชื่อที่อยู่ในกระบวนการ ของถูกลบ
กรณีนี้อาจเกิดขึ้นถ้าผู้ใช้ใช้งานอยู่ ไซต์ไดเรกทอรีและบริการสแนปเพื่อทริกเกอร์การจำลองแบบบนโดเมน ตัวควบคุมไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นการจำลองแบบ ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่ทำการดำเนินการนี้หรือไม่

การทำสำเนาวัตถุที่เชื่อมต่อระหว่างไซต์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้: สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. กำหนดว่าถ้ามีใช้ bridgeheads ชัดเจนระหว่างไซต์ ในอดีต และไม่ถูกเอา ออก หรือในปัจจุบันใช้ และ misconfigured วิธีการหนึ่ง เมื่อต้องการตรวจสอบนี้จะใช้เครื่องมือ LDP เพื่อเชื่อมต่อกับโทโพโลยี Inter-Site สร้าง (ISTG) ในไซต์ที่มีการเชื่อมต่อที่ซ้ำกัน ถ้าคุณมองหา โดยผ่านการ Config NC Intersite การขนส่งคอนเทนเนอร์ จากนั้นเมื่อต้องการcn = ipดูวัตถุนี้ ถ้าประกอบด้วยการ มีแอตทริบิวต์ "bridgeheadServerListBL", bridgeheads ชัดเจนอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ ISTG ของไซต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน ฐานความรู้ของ Microsoft:
  224599การกำหนดที่ตัวสร้างโทโพโลยี Inter-Site (ISTG) ของไซต์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ซ้ำกันปรากฏในไซต์ทั้งหมด หรือ ในชุดย่อยเฉพาะ ค้นหารูปแบบเช่นการเชื่อมต่อที่ซ้ำกัน ระหว่างการตั้งค่าบางอย่างของเซิร์ฟเวอร์ ในไซต์ ที่มีการเชื่อมต่อซ้ำ มุมมอง แอตทริบิวต์fromServerบนการเชื่อมต่อที่ซ้ำกัน สำหรับที่ "fromServer แบบ" พิจารณาไซต์ที่อยู่ที่ "fromServer" พยายามแยกตัว กิจกรรมในไซต์นั้น เซิร์ฟเวอร์ภายในไซต์นั้นบ้าง จึงมีการใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ที่จะสามารถเข้าถึง โดยใช้ยูทิลิตี้การ Ping จาก ISTG หรือไม่
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ช่วงที่จำลองแบบได้อย่างเหมาะสม ชุดและ ISTG สามารถทำการจำลองแบบของวัตถุนั้น
 4. เพื่อช่วยให้สามารถแยกปัญหาการเชื่อมต่อซ้ำ:
  1. เลือกแบบ DC ที่กำลังสร้าง intersite ขาเข้าที่ซ้ำกัน การเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่น เหมือนกับแหล่ง DC และ DC ปลายทางไม่เฉพาะ ไซต์ต้นทางเดียวกันและไซต์ปลายทาง DC ที่เลือกต้องเป็น ISTG สำหรับของ ไซต์ คุณสามารถกำหนด ISTG สำหรับไซต์ได้ โดยการดูการตั้งค่าไซต์ NTDS คุณสมบัติสำหรับไซต์นั้นในไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการสแนปอิน
  2. เพิ่มแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีไปเป็นมาก ขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น 64 เมกะไบต์ (MB)
  3. ใช้ Registry Editor เพื่อตั้งค่า regedit เพื่อตั้งค่าการ ตัวตรวจสอบความสอดคล้องความรู้ 1 ค่าค่าข้อมูลเป็น 5 และ การประมวลผลภายใน 9 ค่าค่าข้อมูลเป็น 1 ในการ คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
  4. เรียกใช้การ ldifde -f before.ldf -d " CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = Site1, DC = Forest1, DC = com "คำสั่ง
  5. ให้T0=เวลาปัจจุบัน
  6. เรียกใช้การ repadmin /kcc คำสั่ง และรอสักครู่เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  7. เริ่มการทำงานของตัวแสดงเหตุการณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีบันทึกเหตุการณ์การให้ข้อมูลกลับไปยังเวลาT0 (รวม KCC เหตุการณ์ 1009 "ตัวตรวจสอบความสอดคล้องกันได้เริ่มต้นแล้ว ปรับปรุงโทโพโลยีการจำลองแบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้") ถ้าไม่ คู่เหตุการณ์ บันทึกขนาด และย้อนกลับไปยังขั้นตอน e: T0 ให้ =เวลาปัจจุบัน
  8. บันทึกแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรี
  9. เรียกใช้การ ldifde -f after.ldf -d " CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = Site1, DC = Forest1, DC = com "คำสั่ง
  10. ตรวจทานการ Before.ldf, After.ldf และไดเรกทอรี บริการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

นโยบายกลุ่มถูกนำไปใช้ inconsistently ระหว่างตัวควบคุมโดเมน

คุณสามารถใช้ตัวอย่างสคริปต์ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มนั้น นโยบายได้ถูกจำลองแบบได้อย่างถูกต้องทั่วทั้งตัวควบคุมโดเมนในของคุณ โดเมน Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดย นัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด การรับประกันโดยนัยของสินค้าและ/หรือสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงให้เห็นว่าและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องการติดต่อกับ Microsoft Certified Partner หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

Microsoft ได้รับการรับรองคู่ค้า-https://partner.microsoft.com/global/30000104

บริการคำแนะนำของ Microsoft- http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งาน และวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fhสหรัฐอเมริกาสั้นCNTACTMS ใช้แบบ chkpolicy ชื่อ ของโดเมนของคุณ คำสั่งเพื่อเรียกใช้สคริปต์นี้:
@echo offREM \logs\chkpolicy domain_nameset filename=sysvol\%dom_name%\Policies\{6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GPTTMPL.INFnltest /dclist:%dom_name% > dclist.tmpdel dclist1.tmpFOR /F "eol=; tokens=1 delims=, " %%i in (dclist.tmp) do (   @echo %%i >> dclist1.tmp)FOR /F "eol=. tokens=1 delims=. " %%i in (dclist1.tmp) do (   @echo %%i   dir "\\%%i\%filename%")

บริการไดเรกทอรีจะไม่ว่างที่จะดำเนินการ

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 8438, ERROR_DS_DRA_BUSY "ไดเรกทอรี บริการอยู่ไม่ว่างที่จะทำการจำลองแบบในขณะนี้" นี้ มีข้อผิดพลาดที่บริการไดเรกทอรีคืนค่าดังกล่าวเมื่อมีความคืบหน้า เอาบริบทการตั้งชื่อ (ไม่เอาวัตถุ 500), แต่มีอยู่มากเกินไป วัตถุจำนวนมากเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์แบบ โดยไม่มีการผูกค่าคิวการจำลองแบบ ถ้า การล้างข้อมูลบนแค็ตตาล็อกส่วนกลางทำให้สามารถจำลองแบบที่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถสร้างชุดงาน แฟ้มเพื่อให้เร็วขึ้นกระบวนการ คุณสามารถ re-promote ได้แล้วคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นตัว เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง สคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้นำเสนอนี้ ฟังก์ชันการทำงาน: Microsoft ให้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดง หรือโดย นัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ การรับประกันโดยนัยของ สินค้าและ/หรือสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมาน คุณจะคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการสาธิตและ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง สามารถผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ช่วยอธิบายการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะไม่ ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการ ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่ ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจ ต้องการติดต่อกับ Microsoft Certified Partner หรือ Microsoft ใช้ค่าธรรมเนียม ปรึกษาบรรทัดที่ (800) 936-5200 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft คู่ค้าที่ได้รับการรับรอง ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งาน จาก Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
setlocalset destgc=__setgcnamehere__.site1.forest1.com:domain1repadmin /delete DC=domain1,DC=site1,DC=forest1,DC=com %destgc% /nosourceif %errorlevel% == 8438 goto :domain2:domain2repadmin /delete DC=domain2,DC=Site1,DC=forest1,DC=com %destgc% /nosourceif %errorlevel% == 8438 goto :domain3REM ...endlocal

ขั้นสูงเทคนิคการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของความรู้และ ISTG

คุณสามารถสร้างแฟ้มบันทึกเหตุการณ์สำหรับตัวตรวจสอบความสอดคล้องความรู้ ที่ประกอบด้วยข้อมูลการวินิจฉัยเพิ่มเติม เมื่อต้องการทำเช่น นี้ดำเนินการต่อไปนี้ ขั้นตอนใน ISTG ของไซต์ที่เชื่อมต่อที่ซ้ำกันปรากฏขึ้น:
 1. บันทึกเนื้อหาของแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ และจากนั้น ล้างตัว แฟ้มบันทึกเหตุการณ์
 2. ตั้งค่าการ ตัวตรวจสอบความสอดคล้องความรู้ 1ค่า DWORD ของรีจิสทรีเมื่อต้องการ 5 ในรีจิสทรีต่อไปนี้ คีย์ย่อย:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics
 3. เรียกใช้ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของความรู้ โดยการทำงานrepadmin /kcc คำสั่ง
 4. การตั้งค่าใหม่ ตัวตรวจสอบความสอดคล้องความรู้ 1ค่า DWORD ของรีจิสทรีเมื่อต้องการ 0 (ศูนย์)
 5. บันทึกแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใหม่
เมื่อต้องการขอรับการประเมินพื้นฐานใหม่:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่มีไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังฮับ ถ้า ไม่มี สร้าง
 2. ลบวัตถุการเชื่อมต่อทั้งหมดที่มา คอมพิวเตอร์
 3. เรียกใช้ตัวตรวจสอบความสอดคล้องของความรู้ โดยการทำงานrepadmin /kcc คำสั่ง
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีสร้างการเชื่อมต่อที่คุณคาดหวังโดย ทำงานอยู่ repadmin /showconn คำสั่ง
 5. ค้นหาในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของบริการไดเรกทอรีสำหรับข้อผิดพลาด คุณอาจ ดูข้อผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น event ID 1265) ระบุว่า แบบจำลองไม่สามารถ เพิ่มสำหรับบริบทการตั้งชื่อ Xและข้อผิดพลาดY. กำหนดว่าถ้าข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินค้าจากคลังของ DNS หรือ หากมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ และจากนั้นให้ลองแก้ไขที่เกี่ยวข้องนั้น ปัญหา ถ้าข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ชื่อบัญชีเป้าหมายไม่ถูกต้อง หรือถ้า มีข้อผิดพลาด SPN อาจจะยากต่อการแก้ไข
 6. ถ้าแฟ้มบันทึกเหตุการณ์รายงานว่า มีการเพิ่มแบบจำลอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบนี้ โดยการเรียกใช้การ repadmin /showrepsคำสั่ง
หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจำลองแบบเชื่อมโยงไซต์ รอการ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกการจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นฮับ และเริ่มการทำงานแต่ละ เซิร์ฟเวอร์ฮับเพื่อล้างคิวการจำลองแบบ คุณสามารถใช้การ repadmin/ซิงค์ คำสั่งหรือไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และ เซิร์ฟเวอร์สแน็ปอินการบังคับให้จำลองแบบของบริบทการตั้งชื่อการตั้งค่าคอนฟิกดังนั้น ว่า การเชื่อมโยงไซต์ที่ปรับปรุงแล้วจะสามารถมองเห็นได้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ฮับก่อนที่จะ เริ่มการทำงานเหล่านั้น ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcdiag.exe เพื่อความสมบูรณ์ของการจำลองแบบของประเมิน แต่ละไซต์ ซึ่งสามารถเรียกใช้จากระยะไกลผ่านสคริปต์ และการแยกวิเคราะห์ผลลัพธ์สำหรับ คำ "ล้มเหลว" คุณสามารถใช้ตัวอย่างสคริปต์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง: Microsoft ให้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดง หรือโดย นัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ การรับประกันโดยนัยของ สินค้าและ/หรือสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมาน คุณจะคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการสาธิตและ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง สามารถผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ช่วยอธิบายการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะไม่ ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการ ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่ ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจ ต้องการติดต่อกับ Microsoft Certified Partner หรือ Microsoft ใช้ค่าธรรมเนียม ปรึกษาบรรทัดที่ (800) 936-5200 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft คู่ค้าที่ได้รับการรับรอง ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งาน จาก Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
REM check replications in site site1dcdiag /s:dc1 /test:replications /a /n:domain1dcdiag /s:dc1 /test:replications /a /n:domain2dcdiag /s:dc1 /test:replications /a /n:domain3REM check replications in site site2REM continue Dcdiag statements for domains in site2

บริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS)

 1. ถ้าคุณสงสัยว่าการทำซ้ำการบริการไดเรกทอรี ทำงาน แต่ว่า FRS คือความล้มเหลว ต้องแน่ใจว่าการ FRS post-Service Pack 1 (SP1) มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคู่การจำลองแบบทั้งหมด การปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ใน Service Pack 2 และ Service Pack 3 สำหรับ Windows 2000
 2. เรียกใช้คำสั่งNtfrsutil dsเพื่อตรวจสอบต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีวัตถุสมาชิกเดียวเท่านั้นที่มี ชื่อ "ไดรฟ์โดเมนข้อมูลระบบ (SYSVOL ร่วมกัน)" และว่า มี "สมาชิก Ref" ตัวอย่าง:
   • สมาชิก: ไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมน (SYSVOL ใช้ร่วมกัน)
   • การอ้างอิงสมาชิก: CN =TEST1, CN =การไดรฟ์ข้อมูลระบบโดเมน (SYSVOL ใช้ร่วมกัน), CN = Se การจำลองแบบแฟ้ม...
  • ค้นหาผลลัพธ์ของวัตถุสมาชิก ("ถ่ายโอนข้อมูล") นี้ ตัวควบคุมโดเมน และจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการ การอ้างอิงของเซิร์ฟเวอร์และเป็น การอ้างอิงของเครื่องคอมพิวเตอร์ แอตทริบิวต์ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอย่างน้อยหนึ่ง การเชื่อมต่อมีขวาภายใต้วัตถุสมาชิกนี้ นี่คือขาเข้า การเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนนี้ ตัวอย่าง: สมาชิก: TEST1
   • การอ้างอิงของเซิร์ฟเวอร์: CN = NTDS การตั้งค่า CN =TEST1, CN =เซิร์ฟเวอร์, CN =ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN = Sit ...
   • การอ้างอิงของคอมพิวเตอร์: cn =test1, ou =โดเมน ตัวควบคุม dc =domain1, dc =site1, dc =forest1, dc =com...
   • DN: cn = d7874204-c331-4750-82ec-30b96a8ec732, cn = ntds การตั้งค่า cn =test1, cn = s ...
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อ็อบเจกต์สมาชิกอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่ง ตัวควบคุมโดเมนนี้เป็นหุ้นส่วนของขาเข้า ใช้แบบ บริษัทในเครือ Dn แอตทริบิวต์เพื่อบ่งชี้ที่คู่ค้าเชื่อมต่อนี้มาจาก
   • คู่ค้า Dn: cn = ntds การตั้งค่า cn =test1, cn =เซิร์ฟเวอร์, cn =ค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก cn = sit ...
 3. เรียกใช้คำสั่งNtfrsutilเพื่อตรวจสอบต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบบจำลองการตั้งค่า ระบบโดเมน ระดับเสียง (SYSVOL ร่วมกัน) มีการ สถานะการบริการ ค่าของ ที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่าง:
   ServiceState: 3 (ใช้งานอยู่)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีอย่างน้อยหนึ่งขาเข้า และหนึ่ง การเชื่อมต่อขาออกจากตัวควบคุมโดเมนนี้ ตัวอย่าง:
   ขาเข้า: เท็จ
   ขาเข้า: จริง
 4. เพิ่มระดับการบันทึก FRS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เพิ่มต่อไปนี้ รีจิสทรีค่าไป
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters
  คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
  ชื่อค่า: ความรุนแรงของแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง
  ชนิดของค่า: REG_DWORD
  ค่า: 0x00000004
  ชื่อค่า: ข้อความสูงสุดของแฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง
  ชนิดของค่า: REG_DWORD
  ค่า: 50000
  ชื่อค่า: แฟ้มบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง
  ชนิดของค่า: REG_DWORD
  ค่า: 0x00000032
 5. การถ่ายโอนเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น คุณสามารถ "ข้อมูล" สถานะของ FRS บนตัวควบคุมโดเมนไปยังแฟ้ม ใช้สคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง วิธีการทำเช่นนี้: Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโดย นัย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการ การรับประกันโดยนัยของ สินค้าและ/หรือสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมาน คุณจะคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการสาธิตและ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง สามารถผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ช่วยอธิบายการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะไม่ ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการ ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่ ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจ ต้องการติดต่อกับ Microsoft Certified Partner หรือ Microsoft ใช้ค่าธรรมเนียม ปรึกษาบรรทัดที่ (800) 936-5200 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft คู่ค้าที่ได้รับการรับรอง ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่พร้อมใช้งาน จาก Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  @echo offREM FRS_CHECK.CMD - Records the state of FRSSETLOCAL ENABLEEXTENSIONSSET FRSCK=C:\FRS_CHECKif NOT EXIST %FRSCK% (md %FRSCK%)REM run dcdiagdcdiag > %FRSCK%\dcdiag.txtREM For FRS ntfrsutl ds > %FRSCK%\ntfrs_ds.txtntfrsutl sets > %FRSCK%\ntfrs_sets.txtntfrsutl inlog > %FRSCK%\ntfrs_inlog.txtntfrsutl outlog > %FRSCK%\ntfrs_outlog.txtntfrsutl version > %FRSCK%\ntfrs_version.txtregdmp HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\NtFrs\Parameters > %FRSCK%\ntfrs_reg.txtdir \\.\sysvol /s > %FRSCK%\ntfrs_sysvol.txtREM scan the frs debug logs for errors.findstr /i ":SO: error invalid fail abort warn" %windir%\debug\ntfrs_*.log  | findstr /v "IO_PEND ERROR_SUCCESS FrsErrorSuccess" > %FRSCK%\ntfrs_errscan.txtREM For DS replicationrepadmin /showreps > %FRSCK%\ds_showreps.txtrepadmin /showconn > %FRSCK%\ds_showconn.txt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 249256 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 18:01:16 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbmt KB249256 KbMtth
คำติชม