การแทนที่คำแนะนำรากด้วยแฟ้ม Cache.dns

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:249868
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::

 • เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่สามารถแก้ไขชื่อที่ไม่มีสิทธิ์
 • ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ DNS มีคำแนะนำรากแท็บ
 • เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ในนั้นคำแนะนำรากแท็บไม่ตรงกับแฟ้ม Cache.dns ในโฟลเดอร์ %systemroot%\system32\dns
 • เมื่อคุณแทนที่แฟ้ม Cache.dns ในโฟลเดอร์ %systemroot%\system32\dns จะไม่ปรับปรุงคำแนะนำรากที่ระบุไว้ในตัวจัดการ DNS
 • เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

  รหัสเหตุการณ์: 453
  คำอธิบาย: ฟังก์ชัน() sendto ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ล้มเหลว ข้อมูลที่อยู่ในข้อผิดพลาด

  รหัสเหตุการณ์: 7053
  คำอธิบาย: DNS_EVENT_SENDTO_CALL_FAILED
  ฟังก์ชัน() sendto ของเซิร์ฟเวอร์ dns ล้มเหลว ข้อมูลที่อยู่ในข้อผิดพลาด

สาเหตุ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • แฟ้ม Cache.dns จะสูญหาย หรือเสียหาย
 • เซิร์ฟเวอร์ DNS เป็นตัวควบคุมโดเมน และมีการกำหนดค่าโหลดข้อมูลโซนเมื่อเริ่มต้น จาก Active Directory และออก จากรีจิสทรี
ถ้าคำแนะนำรากที่ระบุใน Active Directory ได้ถูกลบออก แก้ไข ไม่ถูกต้องป้อน หรือเสีย หาย ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้หากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการคำแนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์รากของอินเทอร์เน็ต:
 1. ถ้าคุณกำลังทำงาน ออกจากสแน็ปอิน MMC ของ DNS หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์หยุดสุทธิ dnsแล้ว กด ENTER
 2. หลังจากที่หยุดการบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS พิมพ์การคัดลอก %systemroot%\system32\dns\samples\cache.dns %systemroot%\system32\dnsแล้ว กด ENTER หมายเหตุว่าถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อที่เขียนทับแฟ้มมีอยู่ พิมพ์yแล้ว กด ENTER
 3. เริ่มต้นผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคลิกนิ้วอิน MMC ของคอมพิวเตอร์คุณลักษณะขั้นสูงในการมุมมองเมนู
 4. ขยายโฟลเดอร์ระบบ ขยาย MicrosoftDNS คลิกขวาRootDNSServersแล้ว คลิกลบ.
 5. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ลบวัตถุนี้ แล้ว คลิกใช่อีกครั้ง เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ลบวัตถุนี้และวัตถุประกอบด้วยอยู่
 6. ออกจากผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ MMC สแน็ปอิน
 7. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:เริ่มต้นสุทธิ dnsแล้ว กด ENTER ออกจากพร้อมรับคำสั่ง
 8. เริ่มระบบของสแน็ปอิน MMC ของ DNS และตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์รากปรากฏบนคำแนะนำรากแท็บในคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์
 9. เริ่มการทำงานผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ MMC สแน็ปอิน แล้ว ตรวจสอบว่า ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในคอนเทนเนอร์ RootDNSServers และประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์รากที่ถูกแสดงในตัวจัดการ DNS ถ้าตัวควบคุมโดเมนหลายมีอยู่ที่ใช้ DNS รากที่ใหม่ที่มีคำแนะนำโดยอัตโนมัติถูกจำลองแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
โดยค่าเริ่มต้น เมื่อรันการ DNS บนตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 คำแนะนำรากที่จะอ่านจาก Active Directory เมื่อเริ่มต้นระบบครั้งแรก ถ้าไม่มีคำแนะนำรากที่มีอยู่ใน Active Directory มีอ่านแฟ้ม Cache.dns ถ้ารายการของเซิร์ฟเวอร์ DNS หลักจะเสียหายใน Active Directory หรือหายไป คุณอาจจำเป็นเพื่อแทนที่ ด้วยรายการที่ปรากฏอยู่ในไฟล์ %systemroot%\system32\dns\backup\Cache.dns

วิธีการต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเพื่อกำหนดวิธีการที่บริการ DNS ต้น และให้การบริการเมื่อเริ่มต้น:

จากรีจิสทรี

นี่ต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยการอ่านพารามิเตอร์ที่เก็บไว้ในรีจิสทรีของ Windows

จากแฟ้ม

นี่ต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยใช้แฟ้มไม่จำเป็นสำหรับการเริ่มระบบ ตามที่ใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์โดเมนในชื่ออินเทอร์เน็ต Berkeley (ผูก) เมื่อต้องการใช้แฟ้มนี้ ให้สำเนาของแฟ้มเริ่มต้นระบบจากเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ขึ้นอยู่กับการใช้งานการผูก ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้การผูก แฟ้มนี้ได้โดยปกติแฟ้ม Named.boot รูปแบบของแฟ้มนี้ต้องเป็นรูปการผูก 4 เก่า ไม่มากล่าผูก 8 บูตรูปแบบแฟ้ม ถ้ามีใช้ การตั้งค่าและ directives ในแฟ้มนี้จะใช้แทนการจัดเก็บไว้ในรีจิสทรีในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ DNS เซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า comparable สำหรับทุกพารามิเตอร์จัดโครงไม่แบบโดยใช้การเริ่มระบบแฟ้ม directives การรีจิสทรีค่าเริ่มต้น (หรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ reconfigured เก็บ) จะใช้ โดยบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS

จาก Active Directory และรีจิสทรี

นี่ต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยการอ่านพารามิเตอร์ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล Active Directory และรีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ Windows 2000 DNS เซิร์ฟเวอร์ นี่คือตัวเลือกการเริ่มระบบเริ่มต้น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 249868 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 18:05:02 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbdns kbnetwork kbprb kbmt KB249868 KbMtth
คำติชม