กการกำหนดค่าเริ่มต้นของไลบรารี COM ไม่สำเร็จ
 • โมดูล ""%1"" ไม่สามารถโหลดได้ \n\n ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเก็บไบนารีไว้ในพาธที่กำหนด หรือแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อตรวจสอบปัญหาด้วยไบนารีหรือแฟ้ม .DLL ที่อ้างอิง \n\n%2
 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะโหลดโมดูลที่ถูกระบุในบรรทัดคำสั่ง ข้อความข้อผิดพลาดจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ
 • โมดูล ""%1"" ถูกโหลด แต่ไม่พบจุดเข้าใช้งาน %2 \n\n ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ""%1"" เป็นแฟ้ม DLL หรือ OCX ที่ถูกต้อง แล้วลองอีกครั้ง
 • Regsvr32.exe ไม่สามารถค้นหาจุดเข้าใช้งานที่ต้องการในโมดูลที่ระบุในบรรทัดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าจุดเข้าใช้งานไม่ถูกส่งออกอย่างถูกต้องจากโมดูลหรือถ้าโมดูลไม่ใช่แฟ้ม .DLL หรือ .OCX
 • โมดูล ""%1"" ถูกโหลด แต่การเรียกใช้ %2 ล้มเหลวโดยมีรหัสข้อผิดพลาด %3 \n\n สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้ค้นหาแบบออนไลน์โดยใช้รหัสข้อผิดพลาดเป็นคำค้นหา
 • มีข้อผิดพลาดเมื่อ regsvr32.exe เรียกจุดเข้าใช้งานในโมดูลที่ระบุในบรรทัดคำสั่ง รหัสข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อความ
 • โมดูล ""%1"" อาจเข้ากับ Windows รุ่นที่คุณกำลังเรียกใช้ไม่ได้ ตรวจสอบว่าโมดูลนี้เข้ากับ regsvr32.exe รุ่น x86 (32-บิต) หรือ x64 (64-บิต) หรือไม่
 • ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้น เช่น ถ้า regsvr32.exe ทำงานบนคอมพิวเตอร์ x86 และโมดูลที่ระบุในบรรทัดคำสั่งคือโมดูล 64 บิต

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด Regsvr32.exe ในเวอร์ชั่นของ Windows ก่อนหน้า Windows Vista

  รายการต่อไปนี้มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด RegSvr32 และสาเหตุที่เป็นไปได้:
  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
  regsrv32 exe w98hem