ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: องค์กรสู่ครั้งเดียวถูกจำกัดไว้ที่คุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อมูลที่ห้าในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2499828
อาการ
ในสภาพแวดล้อม Microsoft รวม Host Server 2010 แบบ Enterprise-สู่ครั้งเดียว (ENTSSO) ถูกจำกัดไปยังคุณสมบัติของผู้ให้บริการข้อมูลที่ห้า

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือการเข้าถึงข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณสามารถป้อน เปลี่ยนแปลง หรือดูคุณสมบัติทั้งหมดของผู้ให้บริการข้อมูล และเก็บข้อมูลนี้ไว้ในแฟ้มการเชื่อมโยง (.udl) ของข้อมูลที่หลากหลาย การเชื่อมต่อ สายอักขระ หรือแอพลิเคชันการขอรับ ENTSSO
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการโฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4304.2649,04008-Jun-201115:16x 86
Ddmstr.dll8.5.4304.267,40808-Jun-201115:16x 86
Dtcob390.dll8.5.4304.2386,90408-Jun-201115:16x 86
Essohelper.dll8.5.4304.263,32008-Jun-201115:16x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79808-Jun-201115:16ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57408-Jun-201115:16ไม่เกี่ยวข้อง
Ipresync.dll8.5.4304.2530,26408-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.258,76008-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.2104,36808-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4304.2731,02408-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4304.2100,25608-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4304.2272,27208-Jun-201115:16x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4304.2464,80008-Jun-201115:16x 86
Msdrda.dll8.5.4304.2989,00808-Jun-201115:16x 86
Trnsbidi.dll8.5.4304.275,60008-Jun-201115:16x 86
สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 64 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4304.2649,04008-Jun-201115:54x 86
Db2oledb.dll8.5.4304.2903,50408-Jun-201115:54x 64
Ddmstr.dll8.5.4304.255,63208-Jun-201115:54x 64
Ddmstr.dll8.5.4304.267,40808-Jun-201115:54x 86
Dtcob390.dll8.5.4304.2386,90408-Jun-201115:54x 86
Essohelper.dll8.5.4304.263,32008-Jun-201115:54x 86
Essohelper.dll8.5.4304.267,41608-Jun-201115:54x 64
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79808-Jun-201115:54ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57408-Jun-201115:54ไม่เกี่ยวข้อง
Ipresync.dll8.5.4304.2719,70408-Jun-201115:54x 64
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.258,76008-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.269,00008-Jun-201115:54x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.2104,36808-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.291,56808-Jun-201115:54x 64
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4304.2731,02408-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4304.2100,25608-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4304.2272,27208-Jun-201115:54x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4304.2464,80008-Jun-201115:54x 86
Msdrda.dll8.5.4304.21,712,97608-Jun-201115:54x 64
Msdrda.dll8.5.4304.2989,00808-Jun-201115:54x 86
Trnsbidi.dll8.5.4304.267,92008-Jun-201115:54x 64
Trnsbidi.dll8.5.4304.275,60008-Jun-201115:54x 86
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจจะประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ต่อไปนี้จะทำการเปลี่ยนแปลง:
  • มีใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 2480369 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วน 2480369 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
    2480369 การแก้ไข: คุณไม่สามารถเพิ่มกลุ่มมากกว่า 100 ไปยังกลุ่มผู้ใช้ในแอพลิเคชัน ENTSSO สำหรับการขอรับโปรแกรมประยุกต์
  • อินเทอร์เฟซ ISSOMapper3 ใหม่สำหรับข้อความใหม่ UpdateExternalCredentials วิธีที่ถูกเพิ่มไปยัง ENTSSO อินเทอร์เฟซนี้ถูกเพิ่มไปยังทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอ็นต์ วิธีการใหม่นี้ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ภายนอกข้อมูลประจำตัวที่เลือกและชื่อผู้ใช้ภายนอก
  • ทำการเปลี่ยนแปลง UI เครื่องมือการเข้าถึงข้อมูล
  • กำลังทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม Msdrda.dll เพื่อที่จะร้องขอสายอักขระการเชื่อมต่อจาก ENTSSO
  • ทำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการข้อมูล OLE DB ที่แยกวิเคราะห์สายอักขระการเชื่อมต่อจะถูกย้ายไปยังแฟ้ม Msdrda.dll
  • ทำการเปลี่ยนแปลงที่ตัวช่วยเหลือ ENTSSO เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลการสายอักขระการเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์องค์กรเดียวสู่ขอรับโปรแกรมประยุกต์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Server รวมของโฮสต์ 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2499828 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/05/2011 23:06:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2499828 KbMtth
คำติชม