ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุง Office: 8 กุมภาพันธ์ 2011

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2500894
บทนำ
ในวันอังคาร 8 กุมภาพันธ์ 2011, Microsoft นำออกใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและ nonsecurity ดังต่อไปนี้ ปรับปรุงรายเดือนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความปลอดภัย และทันสมัยอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมดที่นำไปใช้กับคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรับปรุงต่อไปนี้จะรวมอยู่ใน 8 กุมภาพันธ์ 2011 ทั้งหมด

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
  • 2434737MS11-008: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office Visio 2007:8 กุมภาพันธ์ 2011
  • 2434733MS11-008: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office Visio 2003:8 กุมภาพันธ์ 2011
  • 2434711MS11-008: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visio 2002:8 กุมภาพันธ์ 2011

การปรับปรุง nonsecurity
  • 982726คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงตัวกรองอีเมลขยะ 2010 Outlook: 8 กุมภาพันธ์ 2011
  • 2492475คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงของ Office Outlook 2007 กรองอีเมลขยะ: 8 กุมภาพันธ์ 2011
  • 2492441คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงของ Office Outlook 2003 กรองอีเมลขยะ: 8 กุมภาพันธ์ 2011

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

ol-sm-6 col-xs-24 ng-scope">